Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Là Gì

  -  

Trong quy trình làm kế toán tài chính tổng hợp, việc lập báo cáo kết quả vận động sản xuất kinh doanh là bắt buộc. Trường hợp kế toán không có cái nhìn tổng thể và đúng mực về tiến trình lập báo cáo và xác định công dụng kinh doanh thì đã dẫn mang lại sai sót nghiêm trọng.

Bạn đang xem: Xác định kết quả kinh doanh là gì

*
Mô hình xác định công dụng kinh doanh vào doanh nghiệp

1. Quá trình xác định hiệu quả kinh doanh trong doanh nghiệp

Để chúng ta dễ tưởng tượng ra quá trình xác định kết quả kinh doanh vào doanh nghiệp; kế toán Việt Hưng xin trình bày quy trình này dưới dạng mô hình.

Kết chuyển nhằm mục đích đẩy những TK đầu 5 ,6, 7, 8, 9 không thể số dư đúng như cách thức của kế toán

a) Kết chuyển các khoản bớt trừ lợi nhuận (vì để gia công giảm lệch giá đi)

Vì khi phát sinh các khoản CKTM, HBBTL, GGHB kế toán sẽ ghi Nợ TK 5211, 5212, 5213 để ghi bớt doanh thu, thời điểm cuối kỳ để kết gửi cho thông tin tài khoản đầu 5 không hề số dư cuối kỳ kế toán buộc phải định khoản

Nợ TK 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Có TK 5211, 5212, 5213: những khoản giảm trừ doanh thu

b) Kết đưa doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Nợ TK 511: Doanh thu bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ

Có TK 911: xác minh kq ghê doanh

c) Kết gửi doanh thu hoạt động tài chính.

Nợ TK 515: Doanh thu chuyển động tài chính

Có TK 911: xác minh kq gớm doanh

d) Kết chuyển các khoản thu nhập khác

Nợ TK 711 : thu nhập khác

Có TK 911: Xác định hiệu quả kinh doanh

e) Kết gửi giá vốn hàng bán

Nợ TK 911: Xác định tác dụng kinh doanh

Có TK 632: giá bán vốn mặt hàng bán

f) Kết chuyển đưa ra phí thống trị doanh nghiệp

Nợ TK 911 : xác định kết quả kinh doanh

Có TK 6422: đưa ra phí làm chủ doanh nghiệp (theo QĐ 48)

Có TK 642 (6421, 6422,…): Chi phí thống trị doanh nghiệp (theo TT 200)

g) Kết chuyển chi tiêu tài chính

Nợ TK 911 : xác minh kết quả kinh doanh

Có TK 635 : chi tiêu tài chính

h) Kết chuyển giá thành khác

Nợ TK 911 : xác định kết quả kinh doanh

Có TK 811: ngân sách khác

i) Kết chuyển giá cả thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp

Nợ TK 911: xác minh kết quả kinh doanh

Có TK 821: giá thành thuế thu nhập doanh nghiệp

k1) nếu như lỗ kế toán tài chính định khoản

Nợ TK 421: Lợi nhuận không phân phối

Có TK 911: Xác định hiệu quả kinh doanh

k2) ví như lãi kế toán tài chính định khoản.

Nợ TK 911: Xác định tác dụng kinh doanh

Có TK 421: Lợi nhuận chưa phân phối

2. Ví dụ ví dụ cho vấn đề kết chuyển

*

2.1. Câu hỏi

Tháng 06/2015 tại công ty Tân Long hạch toán mặt hàng tồn kho theo phương thức kê khai thường xuyên, tính thuế GTGT theo phương thức khấu trừ tài năng liệu như sau. Hiểu được doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

1. Phân phối 1 lô sản phẩm A trị giá 100.000.000đ, thuế suất thuế GTGT xuất kho là 10% cho công ty Hoàng Anh, chưa thu được chi phí của khách hàng hàng. Giá chỉ vốn bán hàng là: 80.000.000đ

2. Phân phối 1 lô mặt hàng B gồm trị giá cả là 18.000.000đ, thuế GTGT xuất kho là 10%, không thu được chi phí của khách hàng hàng. Giá vốn là 15.000.000đ.

3. Công ty Hoàng Anh phân phát hiện 1/2 số hàng trên bị lỗi đề nghị đã trả lại 1/2 giá trị lô sản phẩm đã cài đặt ở nghiệp vụ 1(Biết rằng lúc mua là một loại sản phẩm có cùng giá trị).

Xem thêm: Chơi Game Chiến Thuật Hay Nhất Mọi Thời Đại Cho Pc Máy Tính, Top 6 Game Chiến Thuật Trên Pc Hay Nhất Năm 2020

4. Ngân sách tiền lương yêu cầu trả được cán bộ nhân viên cấp dưới tháng 01/2013 là: 20.000.000đ.

5. Ngân sách tiếp khách tạo ra theo hóa 1-1 số 0000245. Gồm số tiền không bao gồm thuế 1.500.000đ. Thuế GTGT 10%, đã thanh toán giao dịch bằng chi phí mặt.

6. Thanh lý xe hơi có nguyên giá chỉ là 1.2 tỷ. Thời hạn khấu hao là 6 năm. Đã sử dụng được 3 năm. Giá bán thanh lý không VAT là 500 triệu. ( thuế GTGT 10%). Người tiêu dùng chưa thanh toán. Ngân sách thanh lý 5.000.000 đ đã thanh toán bằng tiền mặt

7. Chi tiêu lãi vay vào tháng 6/2015 là 55.000 đ

8. Lãi tiền gửi bank 6/2015 : 38.000 đ

Yêu cầu: Định khoản những nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên, kết đưa và tính lãi lỗ.

*

2.2. Trả lời

Bước 1: Định khoản các nghiệp vụ gây ra trong kỳ

Nghiệp vụ 1:

Phản ánh lệch giá bán hàng

Nợ TK 131: 110.000.000

Có TK 5111: 100.000.000

Có TK 3331: 10.000.000

Phản ánh giá vốn bán hàng

Nợ TK 632: 80.000.000

Có TK 1561: 80.000.000

Nghiệp vụ 2:

a. Làm phản ánh doanh thu bán hàng

Nợ TK 131: 19.800.000

Có TK 5111: 18.000.000

Có TK 3331: 1.800.000

b. Phản ánh giá vốn phân phối hàng

Nợ TK 632: 15.000.000

Có TK 1561: 15.000.000

Nghiệp vụ 3:

Phản ánh bút toán hàng chào bán bị trả lại

Phản ánh lợi nhuận hàng buôn bán bị trả lại

Nợ TK 5212: 50.000.000

Nợ TK 3331: 5.000.000

Có TK 131: 55.000.000

Phản ánh giá vốn giảm 1/2

Nợ TK 1561: 40.000.000

Có TK 632: 40.000.000

Nghiệp vụ 4:

Tiền lương đề xuất trả cho cán bộ nhân viên

Nợ TK 6421: 20.000.000

Có TK 334: 20.000.000

Nghiệp vụ 5:

Chi chi phí tiếp khách tính vào túi tiền hợp lý

Nợ TK 6427: 1.500.000

Nợ TK 1331: 150.000

Có TK 111: 1.650.000

Nghiệp vụ 6:

Ghi giảm TSCĐ:

Nợ TK 214 : 600.000.000

Nợ TK 811: 600.000.000

Có TK 211 : 1.200.000.000

Thanh lý TSCĐ:

Nợ 131: 550.000.000

Có TK 711 : 500.000.000

Có TK 331 : 50.000.000

CP thanh lý:

Nợ TK 811 : 5.000.000

Có TK 111 : 5.000.000

Nghiệp vụ 7:

Chi phí tài chính

Nợ TK 635: 55.000

Có TK 112: 55.000

Nghiệp vụ 8:

Doanh thu hoạt động tài chính

Nợ TK 112: 38.000

Có TK 515: 38.00

*

Bước 2. Cuối kỳ kết chuyển

a. Kết chuyển những khoản sút trừ doanh thu:

Nợ TK 5111: 50.000.000

Có TK 5212: 50.000.000

b. Kết chuyển lợi nhuận bán hàng

Lấy phát sinh có TK 511 – phạt sinh nợ TK 511 =(100.000.000+18.000.000) – 50.000.000 = 68.000.000. Đây là doanh thu thật sự vạc sinh yêu cầu kết chuyển.

Nợ TK 511 : 68.000.000

Có TK 911: 68.000.000

c. Kết chuyển giá vốn sản phẩm bán.

Xem thêm: Hướng Dẫn 11 Cách Thả Thính Là Gì ? Thính Là Gì

Nợ TK 911: 55.000.000 ( 80.000.000 +15.000.000 – 40.000.000)

Có TK 632: 55.000.000 ( 80.000.000 +15.000.000 – 40.000.000)

d. Kết chuyển chi phí cai quản doanh nghiệp.

Nợ TK 911: 21.500.000

Có TK 642: 21.500.000

e. Kết chuyển các khoản thu nhập khác

Nợ TK 711: 500.000.000

Có TK 911: 500.000.000

f. Kết chuyển chi tiêu khác

Nợ TK 911: 605.000.000

Có TK 811: 605.000.000

g. Kết chuyển doanh thu vận động tài chính

Nợ TK 515: 38.000

Có TK 911: 38.000

h. Kết chuyển ngân sách chi tiêu hoạt cồn tài chính

Nợ TK 911: 55.000

Có TK 635: 55.000

68.000.000+38.000+500.000.000-21.500.000-55.000.000-55.000-5.000.000-600.000.000 = – 113.517.000