With respect to nghĩa là gì

  -  
With respect to‘ có từ respect là khía cạnh, chi tiết cụ thể; vì vậy cụm từ bỏ này nghĩa là về, đối với, liên quan đến (as regards; with reference to). Hình như nó còn tức là kính trọng, sự tôn trọng
*

Those hunters treated me with respect.

Bạn đang xem: With respect to nghĩa là gì

–>Những thợ săn đó đối xử với tôi với sự tôn trọng.Grandchildren should treat their grandparents with respect.–>Cháu chắt yêu cầu cư xử với ông bà với việc kính trọng.Treat each other with respect, without yelling, hitting.–>Hãy đối xử tôn trọng lẫn nhau không làm ồn, đánh nhau.

Xem thêm: Soft Opening Nghĩa Là Gì - Được Tổ Chức Như Thế Nào

With respect to your enquiry, I enclose an explanatory leaflet.–>Liên quan tiền đến yêu ước ngài, tôi đính đương nhiên tài liệu giải thích.I always treat her with respect & never abuse her.–>Tôi luôn tôn trọng cô ấy và không hề ngược đãi cô ấy.

Xem thêm: Tải Trò Chơi 5 Anh Em Siêu Nhân, Tải Game Power Rangers Dash: 5 Anh Em Siêu Nhân

With respect lớn your enquiry, I enclose an explanatory leaflet.–>Về điều ông mong muốn tìm hiểu, tôi xin giữ hộ kèm trên đây một tờ pr giải thích.Enzymes are usually very specific with respect lớn its substrate.–>Các en-zim thường siêu đặc hiệu so với cơ chất của nó.Despite his incivility, everyone in the march treated him with respect.–>Bất chấp thể hiện thái độ bất thanh lịch của ông ấy, mọi người trong cuộc chiến đối xử cùng với ông ta khôn cùng tôn trọng.Employees need to lớn treat their fellow employees with respect và trust.–>Các nhân viên rất cần phải đối xử với đồng nghiệp trong sự kính trọng với tin tưởng.With respect Sir, I think that your information may be wrong.–>Với sự kính trọng ông, tôi suy nghĩ là tin tức của ông rất có thể sai lạc.With respect, sir. I cannot agree.–>Thưa ngài, xin mạn phép bảo rằng tôi quan trọng đồng ý.He is very polite with respect khổng lồ her.–>Anh ta rất định kỳ sự đối với cô ta.I am writing with respect to your recent enquiry.–>Tôi viết thư này theo yêu thương cầu vừa mới qua của ông.With respect khổng lồ your enquiry, I enclose an explanatory leaflet.–>Về điều ông hy vọng tìm hiểu, tôi xin gởi kèm trên đây một tờ lăng xê giải thích.This is true with respect to English but not to lớn French.–>Điều này đúng so với tiếng Anh chứ không đúng so với tiếng Pháp.Any teacher expects to be treated with respect by his or her pupils.–>Thầy cô nào thì cũng mong được học trò kính trọng.With respect to your enquiry about the new pension scheme, I have pleasure in enclosing our leaflet.–>Để trả lời ông về kế hoạch hưu bổng mới, tôi xin gửi cố nhiên đây tờ thông tin của bọn chúng tôi.