Union Sql Là Gì

  -  

Mệnh đề UNION vào SQL được thực hiện để phối kết hợp các kết quả của nhì hoặc nhiều câu lệnh SELECT nhưng mà không yêu cầu trả về bất kỳ hàng trùng lặp nào.

Bạn đang xem: Union sql là gì

Để áp dụng mệnh đề UNION này, mỗi câu lệnh SELECT rất cần phải có

Cùng một vài cột được chọnCùng một vài biểu thức cộtCùng kiểu dữ liệuCó chúng trong thuộc một chưa có người yêu tự

Nhưng chúng không cần thiết phải có thuộc chiều dài.


SELECT column1 <, column2 >FROM table1 <, table2 >UNIONSELECT column1 <, column2 >FROM table1 <, table2 >

+----+----------+-----+-----------+----------+| ID | NAME | AGE | ADDRESS | SALARY |+----+----------+-----+-----------+----------+| 1 | Ha Anh | 32 | domain authority Nang | 2000.00 || 2 | Van Ha | 25 | Ha Noi | 1500.00 || 3 | Vu Bang | 23 | Vinh | 2000.00 || 4 | Thu Minh | 25 | Ha Noi | 6500.00 || 5 | nhì An | 27 | Ha Noi | 8500.00 || 6 | Hoang | 22 | Ha Noi | 4500.00 || 7 | Binh | 24 | Ha Noi | 10000.00 |+----+----------+-----+-----------+----------+

SELECT ID, NAME, AMOUNT, DATE FROM CUSTOMERS LEFT JOIN ORDERS ON CUSTOMERS.ID = ORDERS.CUSTOMER_IDUNION SELECT ID, NAME, AMOUNT, DATE FROM CUSTOMERS RIGHT JOIN ORDERS ON CUSTOMERS.ID = ORDERS.CUSTOMER_ID;

Mệnh đề UNION ALL

Toán tử UNION ALL được áp dụng để phối kết hợp các hiệu quả của hai câu lệnh SELECT bao hàm cả các hàng trùng lặp.

Các quy tắc tựa như áp dụng mang lại mệnh đề UNION sẽ áp dụng cho toán tử UNION ALL.

Xem thêm: Ý Nghĩa Của Shake Off Là Gì, Ý Nghĩa Của Shake Sb/Sth Off Trong Tiếng Anh

Cú pháp

Cú pháp cơ phiên bản của UNION ALL như sau.


SELECT column1 <, column2 >FROM table1 <, table2 >UNION ALLSELECT column1 <, column2 >FROM table1 <, table2 >
Ở đây, điều kiện hoàn toàn có thể là bất kỳ dựa bên trên yêu cầu của bạn.

Xem thêm: Định Nghĩa Octet Là Gì ? So Sánh Octet Với Byte Octet Là Gì

Ví dụ

Giả sử ta bao gồm hai bảng sau:

Bảng 1 - Bảng CUSTOMERS.


+----+----------+-----+-----------+----------+| ID | NAME | AGE | ADDRESS | SALARY |+----+----------+-----+-----------+----------+| 1 | Ha Anh | 32 | domain authority Nang | 2000.00 || 2 | Van Ha | 25 | Ha Noi | 1500.00 || 3 | Vu Bang | 23 | Vinh | 2000.00 || 4 | Thu Minh | 25 | Ha Noi | 6500.00 || 5 | hai An | 27 | Ha Noi | 8500.00 || 6 | Hoang | 22 | Ha Noi | 4500.00 || 7 | Binh | 24 | Ha Noi | 10000.00 |+----+----------+-----+-----------+----------+

SELECT ID, NAME, AMOUNT, DATE FROM CUSTOMERS LEFT JOIN ORDERS ON CUSTOMERS.ID = ORDERS.CUSTOMER_IDUNION ALL SELECT ID, NAME, AMOUNT, DATE FROM CUSTOMERS RIGHT JOIN ORDERS ON CUSTOMERS.ID = ORDERS.CUSTOMER_ID;
Recent Updates xử trí duplicate trong SQLWeb SQL Database vào HTML5Lệnh DELETE MySQL vào PythonLệnh UPDATE MySQL vào PythonLệnh SELECT MySQL vào PythonLệnh INSERT MySQL trong PythonTạo bảng MySQL vào PythonTạo new database MySQL trong PythonKết nối Python với MySQLCài đặt môi trường MySQL đến PythonVí dụ Hibernate 3 XML Mapping - SQLServer 2017Ví dụ Hibernate 4 Annotation Mapping - MySQL

*

201 câu hỏi phỏng vấn java 25 thắc mắc phỏng vấn servlet 75 thắc mắc phỏng vấn jsp 52 câu hỏi phỏng vấn Hibernate 70 câu hỏi phỏng vấn Spring 57 câu hỏi phỏng vấn SQL


khối hệ thống bài học tập trên isys.com.vn bao hàm các bài triết lý và thực hành thực tế về các technology java và technology web. Các bài triết lý trên hệ thống isys.com.vn được tham khảo và tổng đúng theo từ những trang http://javatpoint.com, http://www.tutorialspoint.com, http://docs.oracle.com/en …