Tin vắn là gì

  -  

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (256.62 KB, 34 trang )
Bạn đang xem: Tin vắn là gì

tồn tại của chính bản thân mình7. Tin đợc coi là thể loại bậc nhất của nhóm thể loại thông tấn nói riêng và của báo chí nói chung nó phản ánh nhanh những sự kiện thời sự có ý nghĩa quan trọng trong đời sống xã hội với ngônnhữ cô đọng, ngắn gọn, trực tiếp và dễ hiểu8Tin còn là thể loạ xung kích cơ động nhất trong việc thông tin sự kiện, hiện tợng trên các lĩnh vực kinh tế, vănhọc, chính trị, xã hội trong nớc và quốc tế. Phạm vi phản ánh của Tin vô cùng rộng. Thông thờng, Tin trên báo chí phản ánh các dòng sự kiện chủ lu đợc trìnhbày ngắn gọn, hàm súc, chặt chẽ và dễ hiểu, mang lại cho ngời đọc những thông tin mà họ quan tâm. Nhìn tổng thể, Tin trả lời những câu hỏi cơ bản một cáchđặc biệt, ngắn gòn. Trớc hết, nó tập trung vào 4 câu hỏi đầu tiên là: Chuyện gì ? What. Khi nào When, ở đâuWhere, Ai Who, trong tổng số 7 câu hỏi cơbản của tác phẩm báo chí, gồm 4 câu hỏi trên và các câu hỏi: Cùng với aiWhich, chuyện xảy ra nh thế nào How. Tại sao chuyện đó xảy ra Why.Những câu hỏi trên đây đợc gọi là công thức 6W+H. Đặc điểm cơ bản của Tinlà phản ánh sự kiên ở những thời điểm tiêu biểu và trả lời những câu hỏi cơ bản một cách đặc biệt ngắn gọn với tính chất thông báo. Các nhà nghiên cứu đã đara nhiều cách phân dạng Tin khác nhau.

Xem thêm: " Private School Là Gì ? Những Từ Vựng Thông Dụng Trong Ngành Giáo Dục


Xem thêm: Mediatek Phát Hành Chip Helio P65 Cho Điện Thoại Thông Minh, Dịch Vụ Của Google Play


ở đây, tiểu luận khảo sát một số dạng tin: Tin vắn, tin tờng thuật, tin bình. Tin đợc phân chia thành rất nhiều loại, số l-ợng các loại tin đợc phân chia không chính xác tuyệt đối mà chỉ căn cứ và nội dung, mục đích, phơng pháp sáng tạo tin hoặc hình thức ngắn dài của tin. Trongsố các loại tin trên:

1.1 Tin vắn là loại tin ngắn gọn nhất

9, Chuyển tải những loại tin ngắngọn nhất những thông điệp ngắn gọn, cô động vÒ mét sè chi tiÕt, lÜnh vùc quan träng nhÊt, cã ý nghi· nhÊt cđa sù kiƯn thêi sù .” Tin vắn thờng đa thông tinmới nhất, đơn giản nhất về sự kiện, chỉ mang tính chất thông báo chứ cha tiÕp cËn néi dung, b¶n chÊt cđa sù kiƯn, tin vắn có dùng lợng khoảng 10 - 40 từ vàkhoảng 1 đến 3 câu. Dới đây là hai ví dụ về thể lại tin vắn:+ Quan hệ Đông Ti-mo In-đô-nê-xi-a: Ngày 02072002 tại Thủ đôGia-các-ta, Tổng thống Đông Ti-mo Gút-ma-ô hội đàm với Tổng thống In-đô- nê-xi-a Mê-ga-oát-ti về một số vấn đề liên quan hai nớc láng giềng nh ngời tịnạn, biên giới và quan hệ chính trị giữa hai nớc.7 7Đứng Dũng: Viết báo nh thế nào? Nxb Văn hoá-Thông tin, 2000,Tr968 8Tạ Ngọc Tấn chủ biên, Nguyễn Tiến Hài: Tác phẩm báo chí, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 1995 TậpI, Tr509 9Tạ Ngọc Tấn Chủ biên, Nguyến Tiến Hài: Tác phẩm báo chí, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 1995 TậpI, Tr5023Nhân Dân, số 17148, 03072002 + In-đô-nê-xi-a và §«ng Ti-mo lËp quan hƯ ngo¹i giao: Ngày 12072002 Bộ trởng ngoại giao Đông Ti-mo Hô-sê Ra-mốt Hốt-ta đã kýthông cáo về việc thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức giữa hai nớcNhân Dân, số 17149, 04072002

1.2 Tin ngắn: có dung lợng lớn hơn tin vắn. Nó có thể dao động từ 60

chữ đến gàn 100 chữ. So với tin vắn, tin ngắn có thể thông táo tơng đối chọnvẹn về một sự kiện10Tin Đông Ti-mo tuyên bố độc lập báo Tin tức số949, ngày 18052002 là tin ngắn có tình thời sự cao đợc viết ngắn gọn, cô đọng. Kết cấu của tin viết tho mô thức hình tháp lộn ngợc, mở đầu thông tin đãđa: Sau khoảng 400 năm dới ách thuộc địa của Bồ Đào Nha, 24 năm sápnhập In-đô-nê-xi-a, ngày 20052002 Đông Ti-mo đã chính thức làm lễ tuyên bố độc lập với tên gọi chính thức Cộng hoà dân chủ Ti-mo Lô-rô-sác. Tinđã thông báo cho bạn đọc phần quan trọng nhất của tin ngay ở đầu, câu chốt của cả tin đã viết lên đầu tiên, làm phần mào đầu. Sau đó mới đa ra kết quả để làmrõ hơn mục đích thông tin, tiêu đề mà tin đa ra. Thông thờng theo mô hình tháp lộn ngợc, những ý ít quan trọng hơn thì trình bày ở cuối tin. Điểm này đã tạođiều kiện cho ngời đọc có thể tiếp cận với llợng thông tin dễ dàng hơn, nhanh hơn.

1.3 Tin tờng thuật: Có dung lợng lớn hơn tin ngắn. Nó dao động tới