Tín Dụng Tiếng Anh Là Gì

  -  

Nhân viên tín dụng thanh toán là vị trí quá trình đầy tiềm năng trong nghành nghề ngân hàng có thể kiếm được các khoản thu nhập “khủng” từng tháng. Để làm cho được điều này, ngoài chuyên môn nghiệp vụ xuất sắc thì một nhân viên tín dụng cần nắm vững các thuật ngữ giờ đồng hồ Anh chuyên ngành ngân hàng cho quan trọng nhằm phục vụ cho các giao dịch cùng thu hút dòng tiền của cá nhân, tổ chức.

Bạn đang xem: Tín dụng tiếng anh là gì

*

Các thuật ngữ giờ đồng hồ Anh chuyên ngành ngân hàng cho nhân viên cấp dưới tín dụng

ATM: abbreviation of Automated Teller Machine: a machine, usually in a wall outside a bank, from which you can take money out of your bank account using a special card. – sản phẩm công nghệ rút tiền tự động ATM: viết tắt của từ Automated Teller Machine: một một số loại máy thường được dựng bên ngoài ngân hàng, để bạn cũng có thể rút tiền từ nó ra khỏi tài khoản ngân hàng bằng một nhiều loại thẻ đặc biệt.Bank chargers: sums of money paid by a customer for bank’s services. – chi phí ngân hàng: tổng số tiền được trả bởi người tiêu dùng cho các dịch vụ ngân hàng.Cash: money in the size of notes và coins, rather than checks or credit cards. – tiền mặt: tiền dạng chi phí giấy cùng tiền xu chứ chưa phải là séc hoặc thẻ tín dụng.Cheque: a printed form, used instead of money, lớn make payments from your bank account. – Séc: một mẫu mã giấy được in sẵn, hoàn toàn có thể sử dụng cụ tiền, để thanh toán giao dịch từ tài khoản ngân hàng của bạn.Credit card: a small plastic card which can be used as a method of payment, the money being taken from you at a later time. – Thẻ tín dụng: một cái thẻ nhựa nhỏ dại có thể sử dụng như một cách tiến hành thanh toán, tiền sẽ tiến hành thu từ bỏ bạn vào một khoảng thời gian sau.Debit: (a record of) money taken out of a ngân hàng account. – Ghi nợ: (một ghi chép về) số tiền được rút thoát khỏi một tài khoản ngân hàngDebt: money, which is owed to lớn someone else, or the state of owing something. –Khoản nợ: số tiền nợ một người khác hoặc tình trạng nợ một cái gì đó.Deposit/ pay in: to put money into a ngân hàng account.

Xem thêm: Phân Biệt Cụ Thể Cầm Cố Tài Sản Là Gì ? Nội Dung Và Hình Thức Của Cầm Cố Tài Sản

– giữ hộ tiền/ thanh toán: nộp tiền vào tài khoản ngân hàng.Expense: when you spend or use money. – đưa ra phí: được tính khi bạn tiêu hoặc áp dụng tiền.Insurance: an agreement in which you pay a company money and they pay your costs if you have an accident, injury, etc. – Bảo hiểm: một thỏa thuận mà trong đó bạn trả đến một doanh nghiệp một só tiền với họ trả cho mình giá trị nếu bạn xảy ra tai nạn, yêu thương tích,…Interest: money which is charged by a bank or other financial organization for borrowing money/money that you earn from keeping your money in an trương mục in a bank or other financial organization. – Lãi: số tiền được trả bởi bank hoặc tổ chức tín dụng khác cho vay vốn tiền/ thừa nhận tienf vay mà lại bạn tìm được từ vấn đề giữ tiền của doanh nghiệp trong một tài khoản hoặc tổ chức tín dụng khác.Loan: a sum of money which is borrowed, often from a bank, & has to lớn be paid back, usually together with an additional amount of money that you have to pay as a charge for borrowing. – Khoản vay: số tiền được mang lại vay, thường từ bank và yêu cầu được hoàn trả lại, thường đi với một khoản tiền phân phối mà các bạn phải trả như 1 khoản phí tổn để vay mượn tiền.Payee: a person who money is paid lớn or should be paid to. – tín đồ thụ hưởng: fan được trả tiền hoặc sẽ được trả tiền.Savings account/deposit account: a ngân hàng account in which you usually leave money for a long time & which pays you interest. – tài khoản tiết kiệm/ thông tin tài khoản tiền gửi có kỳ hạn: một thông tin tài khoản ngân hanf mà chúng ta thường gửi tiền vào trong 1 khoảng thời gian dài và trả cho bạn tiền lãi.Tax: (an amount of) money paid to the government, which is based on your income or of the cost of goods or services you have bought. – Thuế: (một khoản) chi phí được trả cho thiết yếu phủ, dựa vào thu nhập của bạn hoặc chi tiêu hàng hóa hay dịch vụ thương mại mà chúng ta đã mua.Withdraw: to lớn take money out of a ngân hàng account. – Rút tiền: lấy tiền ra khỏi thông tin tài khoản ngân hàng.

Xem thêm: Tai Game Ban Ca An Xu Hack Full Xu Hack, Game Ban Ca An Xu Hack

Bằng vốn kiến thức và kỹ năng chuyên môn thâm thúy và kĩ năng sử dụng tiếng Anh tốt sẽ là lợi thế để một nhân viên tín dụng rất có thể thu hút lượng lớn quý khách hàng giao dịch. Vì vậy, đừng bỏ lỡ “15 thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành ngân hàng cho nhân viên tín dụng” được isys.com.vn ra mắt trên nhằm hỗ trợ các bước tốt hơn.