Là gì? nghĩa của từ time stamp trong tiếng việt

  -  

Định nghĩa Timestamp là gì?

Timestamp là Dấu thời gian. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Timestamp - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Bạn đang xem: Là gì? nghĩa của từ time stamp trong tiếng việt

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một thời gian có được thông tin thời gian liên quan đến một sự kiện được ghi lại bởi máy tính và sau đó được lưu trữ như một khúc gỗ hoặc siêu dữ liệu. Bất kỳ sự kiện hoặc hoạt động có thể là một dấu thời gian ghi lại, tùy thuộc vào nhu cầu của người sử dụng hoặc các khả năng của quá trình tạo dấu thời gian.

Giải thích ý nghĩa

Timestamps là một tính năng rất cần thiết đối với hầu hết các quá trình máy tính liên quan, đặc biệt là cho các mục đích đồng bộ hóa. Ví dụ, timestamps trên các tập tin cần sao lưu rất quan trọng là các cơ chế sao lưu có thể biết sự khác biệt giữa các tập tin trên sao lưu và các tập tin hiện tại, ví dụ, cho dù nó đã bị thay đổi hoặc không phải là tham chiếu bởi timestamp ngày biến đổi.

Xem thêm: Pork Loin Là Gì Trong Tiếng Việt? Pork Loin Là Gì, Nghĩa Của Từ Pork Loin

What is the Timestamp? - Definition

A timestamp is temporal information regarding an event that is recorded by the computer and then stored as a log or metadata. Any event or activity could have a timestamp recorded, depending on the needs of the user or the capabilities of the process creating the timestamp.

Understanding the Timestamp

Timestamps are an essential feature for most computer-related processes, especially for synchronization purposes. For example, timestamps on files that require backups are essential so that the backup mechanism can know the difference between the file on backup and the current file, for example, whether it has been changed or not as referenced by the date-modified timestamp.

Xem thêm: Cách Tạo Lại Mk Cấp 2 Fifa Online 3, Khởi Tạo Mật Khẩu Cấp 2 Fifa Online 3

Thuật ngữ liên quan

File SystemOperating System (OS)DebuggingMetadataJulian DateComputer SystemEnd UserOfflineQuantum ComputingStorage Device

Source: Timestamp là gì? Technology Dictionary - isys.com.vn - Techtopedia - Techterm


Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bình luận

Tên *

Email *

Trang web

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi.


Tìm kiếm cho:

Được tài trợ


Giới thiệu


isys.com.vn là website tra cứu thông tin file (thông tin định dạng, phân loại, nhà phát triển…) cách mở file và phần mềm mở file. Ngoài ra file.com cung cấp đầy đủ và chi tiết các thuật ngữ Anh-Việt phổ biến