Throw In The Towel Là Gì

  -  
Dưới đấy là hồ hết mẫu mã câu gồm đựng từ bỏ "throw in the towel", trong cỗ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta rất có thể xem thêm phần nhiều chủng loại câu này để tại vị câu vào trường hợp cần đặt câu với từ throw in the towel, hoặc xem thêm ngữ cảnh sử dụng từ bỏ throw in the towel trong cỗ trường đoản cú điển Từ điển Tiếng Anh

1. I throw in the towel.

Bạn đang xem: Throw in the towel là gì

2. Don"t throw in the towel.

3. I"m ready to lớn throw in the towel.

4. 1 I"m ready to throw in the towel.

5. He vowed he would never throw in the towel.

6. 2 He vowed he would never throw in the towel.

7. But utility developers shouldn"t throw in the towel just yet.

8. She will finally throw in the towel & give sầu up.

9. 13 But utility developers shouldn"t throw in the towel just yet.

10. This is not to say that theater should throw in the towel.

11. And you just expect Frank to lớn lie down, throw in the towel?

12. We"ve sầu worked way too hard for you lớn throw in the towel now.

13. 7 This is not to lớn say that theater should throw in the towel.

14. They vì not want to lớn give up, or lớn throw in the towel.

Xem thêm: # Top 6 Game Nhập Vai Cho Pc Hay Và Miễn Phí Trên Steam, Top Game Đi Cảnh (Platform Games) Cho Pc Hay Nhất

15. You want khổng lồ run because you never want to lớn throw in the towel.

16. The game is not over yet! Don"t throw in the towel so soon!

17. 29 You want lớn run because you never want lớn throw in the towel.

18. We"re not going to throw in the towel just because we lost one game.

19. When you reach an obstacle, turn it into lớn an opportunity lớn throw in the towel.

20. 26 If they start to lớn see prices run up, they might throw in the towel.

21. 4 We"re not going khổng lồ throw in the towel just because we lost one game.

22. Or if things are really bad, they may say they khổng lồ throw in the towel.

23. After running two miles of the maranhỏ nhắn, Andy và Jessica decided lớn throw in the towel.

24. Most businesses vị not throw in the towel. They just reorganize so they can compete better.

25. We"re never going to lớn persuade them so we might as well throw in the towel now.

26. A good 4-5 season sleeping bag is a must for anyone who doesn"t throw in the towel the minute October dawns.

Xem thêm: Xiaomi Redmi 9C Lỗi Sạc Không Báo Gì, Cần Giúp I8262 Sạc Không Báo Gì

27. 23 A good 4-5 season sleeping bag is a must for anyone who doesn"t throw in the towel the minute October dawns.

28. How hard should a website designer fight for a good design decision before they throw in the towel và let a bad thiết kế decision happen?