Tftp là gì

  -  

Giao thức TFTP là gì?

TFTP viết tắt của Trivial File Transfer Protocol. Đây là một công nghệ chuyển các file giữa các thiết bị mạng và là phiên bản đơn giản hóa của giao thức FTP. TFTP được phát triển vào những năm 1970, để cung cấp hỗ trợ FTP đầy đủ cho các máy tính thiếu bộ nhớ hoặc ổ đĩa không đủ dung lượng. Ngày nay, TFTP được tìm thấy trên các bộ định tuyến băng thông rộng (broadband routers) dành cho gia đình và bộ định tuyến mạng (network routers) dùng trong thương mại.

Bạn đang xem: Tftp là gì

Các admin gia đình sử dụng TFTP để nâng cấp router firmware, trong khi các admin chuyên nghiệp sử dụng TFTP để phân phối phần mềm trên các mạng công ty.


*
*
*
*
*
*
*

5. Truy cập TFTP thông qua Command Prompt bằng lệnh tftp. Sử dụng lệnh trợ giúp hoặc xem tftp command-line reference page trên website của Microsoft.

Sự khác biệt giữa TFTP so với FTP

STTTFTPFTP
1TFTP là viết tắt của Trivial File Transfer Protocol.FTP là viết tắt của File Transfer Protocol.
2Phần mềm của TFTP nhỏ hơn FTP.Phần mềm của FTP lớn hơn TFTP.
3TFTP hoạt động trên port 69.FTP hoạt động trên hai cổng: 20 và 21.
4Các dịch vụ TFTP được cung cấp bởi UDP.Dịch vụ FTP được cung cấp bởi TCP.
5độ phức tạp của TFTP ít hơn.Độ phức tạp của FTP cao hơn.
6Chỉ có 5 message trong TFTP.Có nhiều lệnh hoặc message trong FTP.
7TFTP không cần xác thực để giao tiếp.

Xem thêm: Doremon Cỗ Máy Thời Gian - Cỗ Máy Thời Gian 2 Đột Ngột Xuất Hiện

FTP cần xác thực để liên lạc.
8TFTP chủ yếu được sử dụng để truyền các cấu hình đến và đi từ các thiết bị mạng.FTP thường thích hợp để tải lên và tải xuống tệp bởi người dùng từ xa.
9TFTP là một giao thức truyền tải không đáng tin cậy.FTP là một giao thức truyền đáng tin cậy.
10TFTP dựa trên UDP.FTP dựa trên TCP.
11TFTP nhanh hơn so với FTP.FTP chậm hơn.

Sự khác biệt giữa TFTP và FTP nằm ở cơ chế.FTP dựa vào TCP (Transmission Control Protocol) trong quá trình vận chuyển.TFTP dựa trên UDP (User Datagram Protocol) vì nó là một giao thức không kết nối.Vì TFTP sử dụng UDP thay vì TCP nên nó là một giao thức truyền tải không đáng tin cậy.

TCP với UDP

Giao tiếp giữa các máy tính cần phải an toàn và đáng tin cậy.Bất cứ khi nào một tệp được chuyển đến máy tính của bạn từ một máy tính khác, dữ liệu của bạn cần được nhận một cách chính xác.Ví dụ: nếu bạn đang tải xuống một tệp, bạn muốn toàn bộ tệp chứ không chỉ các phần của tệp.

TCP đảm bảo rằng bạn nhận được tất cả dữ liệu của mình một cách chính xác.TCP xác minh kết nối giữa hai máy tính trước khi bất kỳ giao tiếp nào có thể diễn ra giữa các máy tính.

Mặt khác, UDP là không kết nối.Do đó, không giống như TCP, nó không xác minh kết nối giữa hai máy tính để đảm bảo rằng dữ liệu được phân phối chính xác.Vì vậy, nếu bạn gửi một tập tin bằng UDP, máy tính của bạn sẽ không quan tâm đến việc thông tin có được nhận hay không ở đầu bên kia.

TFTP port

FTP sử dụng port 21 và 20, trong khi TFTP sử dụng port 69.

Xác thực

FTP yêu cầu mật khẩu để xác thực người dùng.Do đó, nếu bạn muốn truy cập một máy chủ FTP, bạn nên xác minh chính mình bằng tên người dùng và mật khẩu.

Xem thêm: Câu Nói Không Có Gì Quý Hơn Độc Lập Tự Đó Ra Đời Khi Nào Hoàn Cảnh Nào

TFTP không cần xác thực người dùng.Là người dùng, bạn chỉ cần biết tên tệp mà bạn đang cố tải xuống và bạn có thể gửi lệnh để yêu cầu tệp cụ thể đó.

Như vậy là bạn đã biết giao thức TFTP là gì và cách hoạt động của nó, hy vọng bài viết này cung cấp cho bạn nhiều thông tin hữu ích, chúc bạn thành công!