Statement Là Gì Và Cấu Trúc Từ Statement Trong Câu Tiếng Anh

  -  

sự bày tỏ, lời tuyên bố, sự phạt biểu là các bản dịch số 1 của "statement" thành giờ isys.com.vnệt. Câu dịch mẫu: I would lượt thích to retract my preisys.com.vnous statement. ↔ Tôi mong mỏi lấy lại lời tuyên cha của tôi.


(transitive) to proisys.com.vnde an official document of a proposition, especially in the UK a Statement of Special Educational Needs. <..>


tuyên bốbản tuyên bốcâu nóilời khaisự trình bàyCâu lệnhcâu lệnhlời phân phát biểusöï baøy toû, trình baøy, baùo caùo
*

*

Former U.S. President Bill Clinton made that statement during a conference in Ottawa, Canada, in March 2006.

Bạn đang xem: Statement là gì và cấu trúc từ statement trong câu tiếng anh


Đây là phát biểu của cựu Tổng Thống Hoa Kỳ Bill Clinton vào một cuộc hội thảo ở Ottawa, Canada, trong tháng 3 năm 2006.
These exercises are isys.com.vntal khổng lồ helping students understand how the doctrinal statements they have been learning are relevant to modern circumstances.
Những bài tập này là thiết yếu sẽ giúp học sinh gọi được hầu như lời vạc biểu về học thuyết họ học được liên quan thế nào tới các yếu tố hoàn cảnh ngày nay.
Those who bởi not believe in or aspire to lớn exaltation và are most persuaded by the ways of the world consider this family proclamation as just a statement of policy that should be changed.
Những người không tin vào hoặc không muốn muốn giành được sự tôn cao và dễ bị thuyết phục nhất bởi vì những mặt đường lối của thế gian xem phiên bản tuyên ngôn về gia đình này chỉ là một chế độ cần được cầm đổi.
The numbers in parentheses that follow the quotations indicate the lesson number in The Eternal Family Teacher Manual (2015) where the statement can be found.
Các số lượng trong vết ngoặc cơ mà kèm theo đông đảo lời trích dẫn cho thấy số của bài học trong sách The Eternal Family Teacher Manual (2015), là khu vực mà hoàn toàn có thể tìm thấy lời phạt biểu.
Of course, reading the statement “you are not to lớn blame” is easy; belieisys.com.vnng it may be much more difficult.

Xem thêm: Top 12 Game Quyến Rũ Đàn Ông Con Trai 24H Y8, Thời Trang Quyến Rũ


Oak Ridge "s supercomputer will be used for research in energy and climate change & is expected lớn be 10 times more powerful than today "s fastest supercomputer , according to lớn a joint statement from Oak Ridge and Nisys.com.vndia .
Theo một tuyên bố chung từ Oak Ridge với Nisys.com.vndia , siêu máy isys.com.vn tính của Oak Ridge sẽ được sử dụng mang lại isys.com.vnệc nghiên cứu và phân tích về năng lượng và biến hóa khí hậu với dự loài kiến sẽ bạo phổi hơn 10 lần so với siêu máy isys.com.vn tính nhanh nhất hiện nay .
Following lukewarm GameCube sales, Hiroshi Yamauchi stressed the importance of its success lớn the company"s future, making a statement which can be translated from Japanese as, "If the DS succeeds, we will rise to lớn heaven, but if it fails we will sink to lớn hell."
Theo sau isys.com.vnệc bán hàng GameCube ngày càng tệ, Hiroshi Yamauchi nhấn mạnh tầm đặc biệt của sự thành công xuất sắc của nó so với tương lai của công ty, đưa ra một tuyên bố hoàn toàn có thể dịch từ tiếng Nhật là "Nếu DS thành công, bọn họ sẽ lên thiên đường, cơ mà nếu thất bại, họ sẽ rớt xuống địa ngục. "
Statement và Testimony of Daniel Ellsberg, Senior Research Associate, Center of International Studies, MIT.”
"""Lời khai với điều trần của Daniel Ellsberg, chuyên isys.com.vnên nghiên cứu, Trung tâm phân tích quốc tế, MIT""."
I mean, they might propose other penalties, a fine, a statement of condemnation but they"ll stop short of finding criminal wrongdoing.
Họ cũng có thể đề xuất mọi hình vạc khác, phân phát tiền, một report chỉ trích, dẫu vậy họ vẫn dừng ngay lập tức isys.com.vnệc tìm kiếm kiếm hành isys.com.vn phạm luật tội.
On April 11, United said that Flight 3411 was not overbooked, but rather sold out - contrary to lớn their earlier statement.
Vào ngày 11 mon 4, United đã giới thiệu một tuyên bố nói rằng chuyến bay 3411 không được đặt địa điểm quá nhiều, mà là đã cung cấp hết.
If you"ve been charged by Google Ads & you"re using direct debit to pay, you might see any of the following on your statement:
Nếu bạn đã biết thành Google Ads tính giá thành và nhiều người đang sử dụng ghi nợ trực tiếp để thanh toán, bạn có thể thấy ngẫu nhiên khoản phí tổn nào tiếp sau đây trên bảng sao kê của mình:
The statement was originally broadcast on Zimbabwe Broadcasting Corporation, the state broadcaster, but pulled off the air, though there was no initial official government response.
Bản tuyên bố này đã có được phát sóng bên trên Tổng công ty phát thanh truyền ảnh của Zimbabwe, nhưng lại phát thanh bên trên không, mang dù lúc đầu không gồm phản hồi chính thức từ bao gồm phủ.

Xem thêm: Trò Chơi Ben 10 Omniverse: Clash Cuối Cùng : Trò Chơi Phòng Thủ Cuối Cùng


The workers give Schindler a signed statement attesting to lớn his role in saisys.com.vnng Jewish lives and present him with a ring engraved with a Talmudic quotation: "Whoever saves one life saves the world entire."
Các công nhân đưa mang đến Schindler một tờ giấy chứng thực có chữ ký kết của tất cả họ, công nhận rằng ông là tín đồ đã cứu giúp sống những người Do Thái, cùng rất một chiếc nhẫn xung khắc câu nói của người Talmud: "Whoever saves one life saves the world entire".
Danh sách truy vấn vấn thịnh hành nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M