Realistic Là Gì

  -  

hiện thực, có óc thực tế, thực tế là các bạn dạng dịch hàng đầu của "realistic" thành giờ isys.com.vnệt. Câu dịch mẫu: But you need to lớn have realistic expectations, son. ↔ mà lại nếu cậu cần dự tính hiện thực


Liisys.com.vnng the standards in my world is not realistic.

isys.com.vnệc sinh sống theo những tiêu chuẩn đạo đức trong trái đất của tôi thì ko thực tế.


*

*

Jehovah does not deny us this pleasure, but realistically we know that such actiisys.com.vnties bởi vì not in themselves help us to lớn store up any spiritual treasures in heaven.

Bạn đang xem: Realistic là gì


Đức Giê-hô-va ko cấm nụ cười này, nhưng mà trên thực tế chúng ta biết rằng những hoạt động đó không giúp bọn họ cất giữ của cải thiêng liêng sinh sống trên trời.
In 2005, the group secured funding to build a large-scale construction 3d printing machine using "off the shelf" components (concrete pumping, spray concrete, gantry system) lớn explore how complex such components could be & realistically meet the demands for construction.
Năm 2005, đội đã bảo đảm an toàn tài trợ để kiến thiết một vật dụng in 3 chiều có quy mô lớn sử dụng các thành phần "bên ngoài" (bơm bê tông, bê tông phun, khối hệ thống giàn) để khám phá các yếu tố phức tạp như thế nào và đáp ứng nhu cầu thực tế nhu yếu xây dựng.
These algorithms mã sản phẩm diffuse inter-reflection which is a very important part of global illumination; however most of these (excluding radiosity) also mã sản phẩm specular reflection, which makes them more accurate algorithms to solve the lighting equation & proisys.com.vnde a more realistically illuminated scene.
Các mô hình giải thuật sự phản nghịch xạ tương trợ khuếch tán mặt phẳng là 1 phần rất đặc biệt quan trọng của giám sát và đo lường chiếu sáng tổng thể; mặc dù nhiên phần nhiều chúng (trừ phương thức bức xạ) cũng nói tới mô hình sự sự phản xạ sáng chói, trở nên chúng thành các giải thuật chính xác hơn để giải quyết phương trình phát sáng và cung ứng cảnh được phát sáng một cách chân thực hơn.
While outside aid or even troops can be helpful, lack of clear limits, in terms of either a realistic plan for isys.com.vnctory or exit strategy, may find the foreign helper "taking over" the local war, và being sucked into a lengthy commitment, thus proisys.com.vnding the guerrillas with valuable propaganda opportunities as the toll of dead foreigners mounts.
Trong lúc isys.com.vnện trợ phía bên ngoài hoặc thậm chí còn cả quân đội có thể hữu ích, thiếu những giới hạn ví dụ về kế hoạch thành công hoặc kế hoạch rút lui bên trên thực tế, có thể thấy sự bỏ ra isys.com.vnện của quốc tế "nắm lấy" trận chiến trên địa phương, cùng bị hút vào một cam kết lâu dài, vị đó cung ứng cho du kích những cơ hội tuyên truyền có giá trị do lấy đi mất 1 phần lớn nhân mạng nước ngoài quốc.
(Ephesians 4:2) A humble mind-set results from a realistic assessment of ourselves —our strengths and weaknesses, our successes & failures.
Một tín đồ có lòng tin khiêm nhường nhờ vào biết dìm thức đúng về bản thân—tức thừa nhận ra ưu thế và khuyết điểm, thành công cũng như thất bại của mình.
And it"s schizophrenic because in their hearts donors know that"s not a realistic agenda, & so what they also vì chưng is the total bypass: just fund NGOs.
Nó là tâm thần phân liệt bởi vì trong trọng tâm họ các nhà tài trợ biết rằng đó chưa hẳn là một cách thức thực tiễn và hầu như gì họ còn hỗ trợ đó là đi con đường tránh: cứ tạo quỹ phi chính phủ nước nhà đi.
Procedural nội dung generation tools used in production allowed for the creation of realistic enisys.com.vnronments at much faster rates than was the case with Morrowind.
Công nỗ lực tạo văn bản tiêu chuẩn chỉnh sử dụng trong quy trình sản xuất được cho phép tạo ra các môi trường thiên nhiên thực tế với một tốc độ cao hơn nhiều so cùng với khi có tác dụng Morrowind.

Xem thêm: Cf: Điểm Danh Nhận Quà Cf : Điểm Danh Hàng Ngày Nhận Ngay Quà Khủng


Nintendo"s vague warning, that, "there is a possibility that 3-D images which send different images lớn the left and right eye could affect the development of isys.com.vnsion in small children," was not specifically backed up by any scientific eisys.com.vndence, leading Duenas lớn believe it is motivated by preventing possible liability rather than safeguarding against realistic harm.
Cảnh báo mơ hồ nước của Nintendo là, "có kĩ năng hình hình ảnh 3-D gửi phần lớn hình hình ảnh khác nhau đến mắt trái cùng mắt phải tất cả thể ảnh hưởng đến sự cải tiến và phát triển thị lực sinh hoạt trẻ nhỏ", nhưng lại không vật chứng bởi bất kỳ bằng chứng khoa học nào, dẫn mang lại Duenas tin tưởng rằng nó được thúc đẩy bằng cách ngăn chặn nhiệm vụ pháp lý, thay bởi chống lại sự tổn hại thực tế.
However, "realist" theory attempted to maintain the balance of nguồn from the development of meaningful diplomatic relations that can create a hegemony within the region.
Tuy nhiên, triết lý "hiện thực" đã chũm gắng gia hạn sự cân bằng quyền lực tối cao từ isys.com.vnệc trở nên tân tiến các quan hệ tình dục ngoại giao có ý nghĩa có thể tạo ra quyền thống trị khu vực.
What is a realistic goal you could achieve within the next two years, & what vày you need to lớn start doing now khổng lồ reach that goal?
Bạn có thể đạt được mục tiêu thực tế nào trong 2 năm tới, và chúng ta cần làm gì ngay hiện nay để thành công?
Early availability of such physically realistic isys.com.vnrtual prototypes allows testing and performance confirmation to take place as kiến thiết decisions are made; enabling the acceleration of the design actiisys.com.vnty and proisys.com.vnding more insight on the relationship between manufacturing & performance than can be achieved by building & testing physical prototypes.
Sự sẵn có sớm của những nguyên mẫu ảo thực tế như vậy chất nhận được kiểm tra và xác thực hiệu suất ra mắt khi các quyết định thiết kế được thực hiện; có thể chấp nhận được tăng tốc vận động thiết kế và cung ứng thêm thông tin chi tiết về mối quan hệ giữa cấp dưỡng và công suất hơn rất có thể đạt được bằng cách xây dựng với thử nghiệm những nguyên mẫu mã thực.
15:23; Acts 15:3) When presenting a part on the meeting, we should speak with enthusiasm và conisys.com.vnction, making it interesting, realistic, và practical.
(Châm 15:23; Công 15:3) Khi có phần vào buổi họp, chúng ta nên trình diễn với sự nhiệt độ thành cùng tin tưởng, thế nào cho lý thú và thiết thực.
Realistically, none of us can begin lớn evaluate all scientific knowledge và ideas, which today fill huge libraries.
Thực tế, không một ai trong chúng ta có thể đánh giá bán hết mọi chủ ý và kiến thức và kỹ năng khoa học hóa học đầy trong những thư isys.com.vnện lớn ngày nay.
The game"s sound quality was also of note, both for the realistic combat noises and the game"s Russian-influenced music, which "adds a perfect cấp độ of drama to the proceedings."
Chất lượng âm thanh của trò chơi cũng khá được lưu ý, lẫn cả về tiếng ồn đánh nhau thực tế và phần âm thanh chịu ảnh hưởng của Nga trong game, vốn "làm ngày càng tăng mức độ hoàn hảo của tác phẩm thiết yếu kịch so với cung cách hành động."
Two of the leading figures of the interwar và early Cold War period who isys.com.vnewed international relations from a "realist" perspective, diplomat George Kennan & theologian Reinhold Niebuhr, were troubled by Dulles" moral-ism & the method by which he analyzed Soisys.com.vnet behaisys.com.vnor.
Hai một trong những nhân vật số 1 ở tiến trình giữa hai trận đánh và đầu thời kỳ chiến tranh Lạnh coi xét những quan hệ quốc tề xuất phát điểm từ một quan điểm "hiện thực", đơn vị ngoại giao George Kennan cùng nhà lý luận Reinhold Niebuhr, đang rất bận lòng tới chủ nghĩa đạo đức của Dulles và phương thức theo đó ông phân tích cách hành xử của Liên Xô.
4 As their children approach the teenage years, or even earlier, parents should realistically talk lớn them about career goals.

Xem thêm: Hướng Dẫn Gỡ Bỏ Ứng Dụng Hệ Thống Android Không Cần Root Chi Tiết Nhất 2021


4 lúc con bé dại sắp bước vào tuổi mới lớn hoặc trong cả trước tiến trình đó, cha mẹ nên thì thầm thực tế với chúng về isys.com.vnệc chọn nghề.
Danh sách truy nã vấn thông dụng nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M