Pl/sql là gì

  -  
Các lệnh PL/Squốc lộ cơ phiên bản Các dạng hình dữ liệu phổ biến với khai báo Con trỏ (Cursor) Thủ tục (Procedure) Package PL/SQL (Procedural Language/Structured Query Language) là 1 ngôn ngữ lập trình sẵn thiết kế phía giấy tờ thủ tục áp dụng đến Oracle SQL. Nó là một mở rộng của Oracle SQL.

Bạn đang xem: Pl/sql là gì

quý khách hàng sẽ xem: Pl/Sql Là Gì ? Sự Khác Nhau Giữa Oracle Và Sql Server Sự Khác Nhau Giữa Oracle Và Sql Server

PL/SQL bao hàm các thành phần ngôn ngữ hướng thủ tục bao hàm điều kiện và vòng lặp. Nó có thể chấp nhận được knhì báo hằng số và đổi mới, giấy tờ thủ tục cùng các hàm, thứ hạng tài liệu với đổi mới của các hình dáng dữ liệu, và các trigger. Nó rất có thể sử lý những ngoại lệ (lỗi trên thời gian chạy). Mảng cũng khá được cung ứng tăng cấp nhằm sử dụng cho những tập hợp vào PL/SQL. Từ phiên bản 8 trsống đi nó bao gồm thêm những tác dụng hướng đối tượng người dùng. Nó hoàn toàn có thể tạo thành một đơn vị chức năng PL/SQL nlỗi thủ tục, hàm, package, giao diện dữ liệu, triggers, đầy đủ sản phẩm công nghệ được lưu trữ trong database được tái sử dụng vì các ứng dụng bất kỳ tiếp xúc với ứng dụng Oracle.

Chụ ý: Các hình minch họa sau đây tôi sử dụng điều khoản PL/SQL Developer phiên bản 8.x, tuy vậy cũng không có khác hoàn toàn nếu như bạn áp dụng PL/SQL Developer phiên bản 10.x hoặc một phiên bạn dạng không giống.

Để rất có thể tiếp cận nkhô cứng cùng với PL/SQL các bạn cần phải có một khí cụ thiết kế. Theo tay nghề làm việc của mình bạn cũng có thể thực hiện PL/SQL Developer, đây là một mức sử dụng trực quan lại thao tác với Oracle với để lập trình PL/SQL.Trong tài liệu này tôi sử dụng LearningSQL (Một database bé dại dùng để khuyên bảo học Squốc lộ vào website o7planning.org). Quý khách hàng hoàn toàn có thể chế tác database này theo hướng dẫn bên dưới đây:Mỗi lệnh SQL kềt thúc bằng dấu chnóng phẩy (;)Các lệnh thuộc "ngôn ngữ quan niệm dữ liệu" (Data Definition Language - DDL) không được sử dụng vào PL/SQLLệnh SELECT.. INTO trả về những cái hoàn toàn có thể tạo ra exception ( > 1 dòng).Lệnh SELECT .. INTO ko trả về loại nào rất có thể tạo ra exceptionCác lệnh nằm trong "ngôn ngữ thao tác làm việc bên trên dữ liệu" (Data Manipulation Language - DML) hoàn toàn có thể ảnh hưởng bên trên nhiều loại tài liệu.Sử dụng toán tử := để giá quý hiếm cho 1 biến chuyển.

-- Lệnh gán giá trị đến biếnx := 1;-- Lệnh Insert:Insert inkhổng lồ Department (Dept_Id, Dept_No, Dept_Name, Location) values (1, "D1", "HR", "Chicago");-- Bắt nước ngoài lệ:Begin Select Dept.Dept_Id inlớn v_Dept_Id from Department Dep;Exception when too_many_rows then Dbms_Output đầu ra.put_line("Error:"||Sqlerrm);End;......Declare -- Phần knhị báo - Không bắt buộc- -- Knhị báo những trở thành thực hiện vào phần thân v_Location Varchar2(100);Begin -- Phần thân của khối lệnh -- Đoạn lệnh triển khai v_Location := "Chicago"; -- ....Exception -- Phần xử trí lỗi - Không bắt buộc -- Bắt để sử lý những ngoại lệ khác nhau. When No_Data_Found Then -- Ngoại lệ lúc câu lệnh SELECT .. INTO ko trả về mẫu như thế nào -- (Không bắt buộc phải bắt) -- Sử lý gì đấy trên phía trên. -- Hoặc để lệnh null nếu không buộc phải sử lý. Null; When Too_Many_Rows Then -- Ngoại lệ lúc câu lệnh SELECT .. INTO trả về nhiều dòng -- (Không cần phải bắt) Null; When Others Then -- Các ngoại lệ khác Null;End;Tại trên đây tôi trình làng tổng quan liêu về các lệnh cơ bản của PL/SQL. Quý khách hàng đã phát âm hơn về nó thông qua những ví dụ ở các phần tiếp theo sau.If v_Option = 1 Then v_kích hoạt := "Run";Elsif v_Option = 2 Then v_kích hoạt := "Backup";Elsif v_Option = 3 Then v_kích hoạt := "Stop";Else v_kích hoạt := "Invalid";End If;

*

*

*

Declare v_Result Number; -- Khai báo một thay đổi có mức giá trị 50 v_a Number := 50; -- Knhị báo một trở nên có giá trị 100 v_b Number := 100;Begin -- In ra màn hình Console Dbms_đầu ra.Put_Line("v_a= " || v_a); -- In ra màn hình hiển thị Console Dbms_Output.Put_Line("v_b= " || v_b); -- Tính tổng v_Result := v_a + v_b; -- In ra màn hình hiển thị Console Dbms_Output.Put_Line("v_Result= " || v_Result);End;Nhấn hình tượng
*

BINARY_INTEGERSố tự nhiên bao gồm dấu 32 bit ở trong khoảng -2,147,483,648 cho tới 2,147,483,647.BINARY_FLOATKiểu lốt chấm hễ số thực với độ chính xác 1-1 (Single-precision)BINARY_DOUBLEKiểu lốt chnóng hễ số thực cùng với độ đúng mực gấp đôi (Double-precision)NUMBER(prec, scale)Kiểu vệt chnóng cố định và thắt chặt (Fixed-point) với cái giá trị tuyệt vời nhất tự 1E-130 tới (không bao gồm) 1.0E126. Một đổi mới NUMBER cũng hoàn toàn có thể bộc lộ 0.

Xem thêm: Tư Vấn Bàn Phím Chơi Game Nào Tốt Nhất Hiện Nay? Top 10 Bàn Phím Cơ Tốt Nhất Năm 2020

DEC(prec, scale)Kiểu lốt chấm thắt chặt và cố định, tiêu chuẩn chỉnh ANSI cùng với độ đúng mực tối đa 38 số thâp phân.DECIMAL(prec, scale)Kiểu vết chnóng thắt chặt và cố định, tiêu chuẩn chỉnh IBM cùng với độ đúng đắn buổi tối đa 38 số thập phân.NUMERIC(pre, secale)Loại số thực (Floating type) cùng với độ đúng chuẩn về tối đa 38 số thập phân.DOUBLE PRECISIONLoại số chấm đụng, số thực, tiêu chuẩn ANSI với độ đúng đắn 126 số nhị phân (khoảng tầm 38 số thập phân).FLOATLoại số chnóng rượu cồn, số thực tiêu chuẩn chỉnh ANSI cùng IBM với độ đúng mực về tối nhiều 126 số nhị phân (khoảng 38 số thập phân).

Xem thêm: Thỏa Thuận Dsu Là Gì - Thỏa Thuận Dsu (Dispute Settlement Understanding

INTKiểu số ngulặng, tiêu chuẩn chỉnh ANSI với độ đúng chuẩn về tối nhiều 38 chữ số thập phânINTEGERKiểu số nguyên, tiêu chuẩn ANSI IBM với độ đúng mực 38 chữ số thập phânSMALLINTSố nguim tự -32768 --> 32767REALKiểu số chấm hễ, số thực, cùng với độ chính xác buổi tối đa 63 số nhị phân (Khoảng 18 số thập phân).
Kiểu sốKnhì báo sử dụng
Numberv_Amount Number(15,2)v_Salary Number;
Integerv_Age Integer;
Floatv_Amount Float;
Double
Real