Pha Ban Đầu Là Gì

  -  

Phương trình xê dịch điều hòa. Pha dao động. Trộn ban đầu. Biện pháp xác định vị trí của hóa học điểm thời điểm ban đầu.

Bạn đang xem: Pha ban đầu là gì

Bạn vẫn xem: Pha ban đầu là gì

Làm bài bác tập

Pha lúc đầu của xê dịch điều hòa

φ

Khái niệm:

Pha ban sơ cho biết vị trí ban đầu của hóa học điểm trong xê dịch điều hòa (ở thời khắc t=0).

Đơn vị tính: (rad)

Các vị trí đặc trưng trong xấp xỉ điều hòa:


*

Định nghĩa:Hình chiếu của một vật hoạt động tròn đầy đủ lên 2 lần bán kính của nó là 1 trong dao động phần đông hòa.


*

Chú thích:

x: Li độ của chất điểm tại thời khắc t.

t: Thời gian(s).

A: Biên độ dao động ( li độ cực đại) của hóa học điểm (cm, m).

ω: Tần số góc (tốc độ góc) (rad/s).

(ωt+φ): Pha giao động tại thời gian t (rad).

φ: Pha thuở đầu của xấp xỉ tại thời điểm t=0 (-π≤φ≤π)(rad).

Đồ thị:

Đồ thị của tọa độ theo thời gian là mặt đường hình sin.

Khái niệm:

Vận tốc là đạo hàm của li độ theo thời gian:

v=x"=Acos(ωt+φ)"=-ωAsin(ωt+φ)=ωAcosωt+φ+π2

Chú thích:

v: tốc độ của chất điểm trên thời điểmt(cm/s, m/s)

A: Biên độ dao động (li độ rất đại) của chất điểm(cm,m)

ω: Tần số góc ( tốc độ góc)(rad/s)

(ωt+φ): Pha dao động tại thời điểmt (rad)

φ: Pha lúc đầu của chất điểm tại thời gian t=0(rad)

t: Thời gian(s)

Đồ thị:

Đồ thị gia tốc theo thời hạn là đường hình sin.

Đồ thị gia tốc theo li độ là hình elip.

Liên hệ pha:

Vận tốc nhanh chóng phaπ2 đối với li độx⇔ Li độx lừ đừ (trễ) phaπ2 đối với vận tốc.

Gia tốc sớm phaπ2 so với vận tốc⇔ gia tốc chậm (trễ) phaπ2 so với gia tốc.

Phương trình tốc độ trong dao động điều hòa - vật dụng lý 12

a=ω2Acos(ωt+φ+π)

Gia tốc là đạo hàm của tốc độ theo thời gian.

a=v"=-ωAsin(ωt+φ)"=-ω2Acos(ωt+φ)=ω2Acos(ωt+φ+π).

Chú thích:

a: vận tốc của hóa học điểm tại thời điểmt(cm/s2, m/s2)

A: Biên độ xấp xỉ (li độ cực đại) của chất điểm(cm, m)

ω: Tần số góc (tốc độ góc)(rad/s)

(ωt+φ): Pha xấp xỉ tại thời điểmt (rad)

φ: Pha ban sơ của chất điểm trên thời điểmt=0

t:Thời gian(s)

Liên hệ pha:

Gia tốc sớm pha π2 so với vận tốc⇔Vận tốc lờ đờ (trễ) phaπ2 so với gia tốc.

Gia tốc mau chóng phaπ đối với li độ (a ngược pha x).

Đồ thị:

Đồ thị tốc độ theo thời gian là mặt đường hình sin.

Đồ thị vận tốc theo li độ là 1 trong đường thẳng.

Đồ thị gia tốc theo vận tốc là 1 elip.

xác minh pha lúc đầu của chất điểm trong dao động điều hòa - trang bị lý 12

φ=±arctan-vωx=±arccosxA

φ=arctan-vωx- ωt0

Chú thích:

x:Li độ của chất điểm (cm, m)

A: Biên độ giao động (cm, m)

ω: Tần số góc ( tốc độ góc)(rad/s)

v: vận tốc của hóa học điểm tại vị trí gồm li độ(cm/s, m/s)

φ: Pha ban đầu của chất điểm(rad)

+ căn cứ vào thời điểmt=0 thì :x=Acosφv=-Aωsinφ >;;=0⇒cosφ=xAφ >;;=0⇒φ=arccosxA

+ Hoặc chia 2 vế phương trình trên :vx=-ωtanφ ⇔ φ=arctan-vωx

Lưu ý:

Nếu đề mang lại tạit=t0 thìx=x0; v=v0 thì :x0=Acosωt0+φv0=-Aωsinωt0+φ ⇒v0x0=-ωtanωt0+φ ⇔ ωt0+φ=arctan-vωx ⇔φ=arctan-vωx- ωt0 

nạm năng của con lắc lốc xoáy - thứ lý 12

Wt=12kx2=12kA2cos2ωt+φ

Định nghĩa : năng lượng mà lò xo đạt được khi bị vươn lên là dạng bọn hồi.Thế năng phát triển thành thiên điều hòa theo t cùng với chu kì T2

Công thức :Wt=12kx2=12kA2cos2ωt+φ

Chú ý : Thế năng rất tiểu ở VTCB, cực lớn ở biên.

Xem thêm: Naruto Vs Sasuke: Trận Chiến Cuối Cùng Giữa Naruto Với Sasuke Vs Naruto

Chú thích:

Wt: nỗ lực năng của lốc xoáy J.

m: trọng lượng của vậtkg.

v: tốc độ của vậtm/s.

A : Biên độ dao động cùa lò xom ; cm

k: Độ cứng của lò xoN/m.

φ : Pha ban đầu của dao độngrad

x: Li độ của vậtm ; cm

công thức tính cơ năng của bé lắc lò xo - thiết bị lý 12

W=Wđ+Wt=12kA2=12mω2A2=12mv2max

Định nghĩa : Tổng những dạng tích điện mà lò xo đạt được .Cơ năng có mức giá trị khẳng định (không biến hóa thiên theo t) với bảo toàn khi bỏ qua ma sát.

Công thức :W=Wđ+Wt=12mv2+12kx2=12kA2=12mω2A2=12mv2max

Chú ý : Động năng cực to ở VTCB, cực tiểu sống biên.

Chú thích:

W : Cơ năng của lò xoJ

Wđ: Động năng của lò xoJ.

Wt : Thế năng của xoắn ốc J.

m: trọng lượng của vậtkg.

v: vận tốc của vậtm/s.

A : Biên độ giao động cùa lò xom ; cm

k: Độ cứng của lò xoN/m.

x: Li độ của vậtm ; cm

Phương trình dao động của nhỏ lắc xoắn ốc - đồ lý 12

x=Acosωt+φ

Phương trình xấp xỉ của nhỏ lắc lò xo:

Vị trí cân bằng là địa điểm lò xo không xẩy ra biến dạng.Tốc độ góc của phương trình dao động là vận tốc góc của con lắc lò xo

x=Acosωt+φ

Vớix : Li độ của bé lắc lò xocm ; m.

A : Biên độ giao động của nhỏ lắc lò xocm ; m.

ω : Tốc độ góc của con lắc lò xorad/s

φ : Pha ban đầurad

t : Thời điểms

Bước 1: Tính ω=km, A

Bước 2: xác minh pha ban đầuφ

chũm năng của con lắc solo - thứ lý 12.

Wt=12mgh=12mωs02cos2ωt+φ=12mω2s2=mgl1-cosα

Định nghĩa : năng lượng mà bé lắc dành được do được để trong trọng trường.Thế năng phát triển thành thiên điều hòa theo t cùng với chu kì T2

Công thức :

Wt=12mgh=12mω2s02cos2ωt+φ=12mω2s2=mgl1-cosα≈12mglα2

Chú ý : nắm năng cực lớn ở biên, rất tiểu nghỉ ngơi VTCB.

Chú thích:

Wt: gắng năng của bé lắc 1-1 J.

m: khối lượng của vậtkg.

v: vận tốc của vậtm/s.

s0 : Biên độ dài của xấp xỉ con lắcm

k: Độ cứng của lò xoN/m.

s: Li độ dài của xấp xỉ con nhấp lên xuống m ; cm

φ:Pha ban đầurad

Phương trình gia tốc của nhỏ lắc đối kháng - đồ dùng lý 12

a=-ω2s0cosωt+φ

Phương trình gia tốc của nhỏ lắc đơn

a=-ω2s0cosωt+φ

Với s0: Biên độ dàim

α : Li độ góc rad

α0: Biên độ góc rad

ω: Tần số góc nhỏ lắc đơnrad/s

a: Gia tốc của vậtm/s2

Chú ý :

+ tốc độ chậm pha π li độ nhiều năm , li độ góc ; chậm rãi phaπ2 với vận tốc , cực đại tại VTCB và bằng 0 trên Biên.

Xem thêm: Inspired By Là Gì - Inspired Là Gì, Nghĩa Của Từ Inspired

+ với góc α nhỏ ta gồm hệ thức :s=lα ,a=-ω2s=-ω2lα,amax=ω2s0=ω2lα0

Phương trình gia tốc của con lắc lốc xoáy - thứ lý 12

v=x"=-ωAsinωt+φ

Phương trình tốc độ của con lắc đơn

v=x"=-ωAsinωt+φ

Vớix: Li độ m

A: Biên độ m

ω: Tần số góc bé lắc xoắn ốc rad/s

v: Vận tốc của con lắc xoắn ốc m/s

Chú ý :

+ tốc độ vuông pha li độ dài cùng li độ góc, cực đại tại VTCB và bởi 0 trên Biên.