Perceptron Là Gì

  -  

Để có thể hiểu được mạng neurons là gì thì ta phải bắt đầu tìm hiểu từ 1 neuron nhân tạo được gọi là perceptron. Perceptrons được phát triển vào khoảng những năm 1950 – 1960 bởi nhà khoa học Frank Rosenblatt và được lấy cảm hứng từ những ý tưởng trước đó của Warren McCulloch và Walter Pitts.

Bạn đang xem: Perceptron là gì

HOW IT WORKS

Perceptron nhận vào các giá trị nhị phân như x1, x2, … và sau đó đưa ra kết quả là cũng dưới dạng nhị phân:

*
*
*

Bạn có thể nghĩ bias là 1 đại lượng dùng để đo khả năng để perceptron trả về giá trị là 1 hay perceptron sẽ được kích hoạt.

Xem thêm: Địa Chỉ Bán Thẻ Game Chiết Khấu Cao, Nhanh Chóng, Uy Tín, Mua Thẻ Garena, Zing, Funcard, Gate,

Nếu 1 perceptron có bias lớn, điều đó nghĩa là khả năng output của nó được trả về bằng 1 là càng lớn và ngược lại.

Xem thêm: Là Gì? Nghĩa Của Từ Skeleton Là Gì ? Nghĩa Của Từ Skeleton

Đây không phải cách duy nhất để perceptron có thể tổng hợp các yếu tố lại và đưa ra kết luận. 1 cách khác nữa đó là tính toánsử dụng các hàm logic cơ bản như AND, OR và NAND. Tôi sẽ nói chi tiết hơn trong các bài sau.


.u4e0e37cb1f4e99927c05e011df92ed4a { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:#eaeaea; border:0!important; border-left:4px solid #34495E!important; text-decoration:none; } .u4e0e37cb1f4e99927c05e011df92ed4a:active, .u4e0e37cb1f4e99927c05e011df92ed4a:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u4e0e37cb1f4e99927c05e011df92ed4a { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u4e0e37cb1f4e99927c05e011df92ed4a .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u4e0e37cb1f4e99927c05e011df92ed4a .postTitle { color:#000000; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u4e0e37cb1f4e99927c05e011df92ed4a:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; }
.ubaf8f01a135b0fb24b2a31dcbc623def { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:#eaeaea; border:0!important; border-left:4px solid #34495E!important; text-decoration:none; } .ubaf8f01a135b0fb24b2a31dcbc623def:active, .ubaf8f01a135b0fb24b2a31dcbc623def:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ubaf8f01a135b0fb24b2a31dcbc623def { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ubaf8f01a135b0fb24b2a31dcbc623def .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ubaf8f01a135b0fb24b2a31dcbc623def .postTitle { color:#000000; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ubaf8f01a135b0fb24b2a31dcbc623def:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; }