PEASANT LÀ GÌ

  -  
Dưới đây là những chủng loại câu gồm chứa tự "peasant", trong cỗ từ điển trường đoản cú điển y học Anh - isys.com.vnệt. Bạn cũng có thể tham khảo phần đông mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với tự peasant, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh thực hiện từ peasant trong bộ từ điển trường đoản cú điển y khoa Anh - isys.com.vnệt

1. She was a peasant girl.

Bạn đang xem: Peasant là gì

Cô ta là một cô bé thôn quê.

2. You, a simple peasant girl from where?

Em, một cô bé nông dân chất phác quê sinh sống đâu?

3. You insolent, useless son of a peasant dog!

Đồ con chó xấc xược láo, vô dụng!

4. On my feet were the simple sandals of a Spanish peasant.

Còn chân phụ vương thì sở hữu đôi dép của nông dân tây Ban Nha.

5. “Many a poor peasant was well fleeced there,” says one scholar.

Một học trả nói: “Nhiều dân cày nghèo bị bóc lột sống đó”.

6. You have behaved lượt thích a peasant girl in the cane fields.

bé cư xử như một đứa phụ nữ nông dân trên cánh đồng mía.

7. In 264, he isys.com.vnsited the peasant people to lớn encourage them during a severe famine.

Năm 264, ông đến thăm những người dân nông dân nhằm khuyến khích chúng ta trong một nàn đói nghiêm trọng.

8. Later, agrarian unrest eventually sparked the Herzegoisys.com.vnnian rebellion, a widespread peasant uprising, in 1875.

gần như cuộc nổi dậy nông dân sau này ở đầu cuối dẫn mang lại cuộc nổi loạn Herzegoisys.com.vnna, một cuộc khởi nghĩa nông dân trên diện rộng năm 1875.

9. Her father was a carpenter & a peasant, & the family was poor và religious.

thân phụ cô là một trong thợ mộc và là 1 nông dân, gia đình nghèo cùng theo đạo.

10. Kalinin was one of comparatively few members of Stalin"s inner circle springing from peasant origins.

Kalinin là 1 trong trong số không nhiều thành isys.com.vnên trực thuộc phe Stalin xuất thân từ nguồn gốc nông dân.

11. The former serfs became peasants, joining the millions of farmers who were already in the peasant status.

Các chế độ cũ đã trở thành nông dân, gia nhập vào hàng ngàn nông dân đã ở trong triệu chứng nông dân.

12. During the Hundred Years" War, Picardy was the centre of the Jacquerie peasant revolt in 1358.

Trong cuộc chiến tranh Trăm năm, Picardy là trung chổ chính giữa của cuộc nổi lên nông dân Jacquerie năm 1358.

13. There were a couple of peasant girls there, very young, picking the plums & eating them.

có một vài cô nàng nông làng mạc còn cực kỳ trẻ, hái và nạp năng lượng mận.

14. And I will gently stroke your long và beautiful hair once again with my peasant hands.

ta sẽ tiến hành nhẹ nhàng cúi người xuống vuốt mái tóc tuyệt đẹp mắt của bé một lần tiếp nữa bằng chính đôi bàn tay trần của ta.

15. The Paygan formed the bulk of the Sassanid infantry, và were often recruited from the peasant population.

Lực lượng Paighan đã hình thành nên nhiều phần bộ binh Sassanid, và thường được tuyển mộ từ những người nông dân.

16. Commissioned in 1920 to lớn the Red Army, he fought against the Ukrainian peasant partisans of Nestor Makhno.

Năm 1920 ông được call nhập ngũ và kungfu trong lực lượng Hồng quân chống lại các du kích nông dân nổi lên Ukraina của Nestor Makhno.

17. Tsukanova was born on 14 September 1924 to lớn a Russian peasant family in Omsk district of the Russian SFSR.

Tsukanova sinh ngày 14 tháng 9 năm 1924 vào một gia đình nông dân Nga sinh sống quận Omsk, cộng hòa làng hội công ty nghĩa Xô isys.com.vnết Liên bang Nga.

18. He was born in 1926 to a peasant family in the isys.com.vnllage of Podisys.com.vnrivka, located in the Chernivtsi Oblast, Ukraine.

Ông sinh năm 1926 vào một gia đình làm nghề nông tại xã Podisys.com.vnrivka, nằm trong tỉnh Chernivtsi Oblast, Ukraine.

19. The famous writer Goethe stated: “He is the happiest, be he king or peasant, who finds peace in his home.”

công ty văn lừng danh Goethe đã isys.com.vnết rằng “kẻ vui mừng nhất, dầu là vua hay dân quê, ấy là người tìm thấy sự bình-an trong công ty mình”.

Xem thêm: Cách Bán Đồ Trên Steam Market Để Mua Item Trên Steam, Cách Kích Hoạt Steam Market

20. At 06:00, on 4 November, in the town of Szolnok, János Kádár proclaimed the "Hungarian Revolutionary Worker-Peasant Government".

21. The story traces the "adventures" of Ah Q, a man from the rural peasant class with little education and no definite occupation.

câu chuyện kể lại cuộc xiêu dạt của A Q, một chàng trai thuộc tầng lớp bựa nông ít học tập và không tồn tại nghề nghiệp ổn định.

22. Societal Transformation: this is the third and decisive step after the state organization has been seriously weakened and peasant revolts become widespread against landlords.

chuyển đổi xã hội: đó là bước thứ tía và quyết định sau thời điểm tổ chức đơn vị nước bị suy yếu rất lớn và những cuộc nổi lên của dân cày trở nên thông dụng chống lại địa chủ.

23. Peasant women were usually responsible for taking care of the household, child-care, as well as gardening & animal husbandry near the house.

phụ nữ nông dân chịu đựng trách nhiệm chăm lo gia đình, nuôi chăm sóc trẻ nhỏ, tương tự như làm vườn và lưu ý gia súc ngay sát nhà.

24. Sura, a beverage brewed from rice meal, wheat, sugar cane, grapes, and other fruits, was popular among the Kshatriya warriors & the peasant population.

Sura là một trong loại đồ uống được ủ tự bột gạo, lúa mì, mía đường, nho và những loại hoa quả khác đã rất phổ cập trong giới Đẳng cấp võ sĩ tuyệt tầng lớp binh sỹ (Kshatriya) với nông dân.

25. Walworth meanwhile gathered a force to surround the peasant army, but the king granted clemency & allowed the rebels to disperse và return to their homes.

trong lúc đó Walworth tập vừa lòng lực lượng bao vây những tín đồ nông dân, nhưng lại nhà vua mở lượng khoan hồng và mang đến phép bọn nổi dậy giải tán với trở về nhà của họ.

26. At that time “Edo had only a few hundred wretched houses, consisting of peasant & fishermen’s cottages,” notes the book The Shogun’s thành phố —A History of Tokyo.

Theo sách The Shogun’s City—A History of Tokyo, hiện giờ “Edo chỉ bao gồm vài trăm căn nhà lụp xụp, có những căn chòi của nông dân cùng ngư dân”.

27. The "land lớn the tiller" reform redistributed the bulk of agricultural land to the poor & landless peasant population, effectively breaking the power nguồn of the landed class.

trào lưu "cải biện pháp ruộng đất" đã phân phối lại phần nhiều đất nông nghiệp cho tất cả những người dân dân cày nghèo và không có đất, với phá vỡ sức mạnh của tầng lớp địa chủ.

28. It was ironic, as historian Eric Hobsbawm has noted, that the peasants turned their anger on the revolutionaries, whose ideals included the improvement of peasant situation.

Điều trớ trêu là, theo bên sử học Eric Hobsbawm, những người dân nông dân loại trừ sự khó tính của chúng ta lên những người dân cách mạng mang bốn tưởng cải cách nhằm giải phóng hiện trạng của nông dân.

29. As of 2006, around 25,000 peasant farms control 60% of arable land, or 530,000 hectares (the remaining 40% is split evenly between household plots và farm enterprises).

Tính đến năm 2006, khoảng tầm 25.000 nông trại nông dân kiểm soát 60% diện tích s đất canh tác, hoặc 530.000 ha (40% còn sót lại được phân loại đều giữa các hộ gia đình và công ty nông nghiệp).

30. The strong resurgence of the right wing & the military in late-1974 began a program of politically motivated assassinations of prominent peasant, farmer, & student leaders.

Sự phục hoạt của phái hữu khuynh và quân sự chiến lược vào cuối năm 1974 ban đầu bằng một chương trình giết hại có rượu cồn cơ bao gồm trị những thủ lĩnh nông dân với sinh isys.com.vnên nổi bật.

31. After the Opium War, when the Chinese Empire was exposed lớn the outside world, Russian explorers once again moved to lớn the region (mostly Cossacks and peasant farmers).

Sau chiến tranh Nha phiến, lúc Trung Hoa biểu thị sự yếu đuối đuối đối với thế giới bên ngoài, những người dân Nga lại một đợt nữa thăm dò khu vực (hầu hết là bạn Cozak cùng tá điền).

32. On February 25, 1969, he led a Swift Boat raid on the isolated peasant isys.com.vnllage of Thanh Phong, isys.com.vnetnam, targeting a isys.com.vnet Cong leader whom intelligence suggested would be present.

vào ngày 25 Tháng 2 năm 1969, ông đang dẫn dắt một cuộc bỗng dưng kích cần sử dụng tàu chiến PCF (tàu chiến) vào trong 1 làng nông buôn bản hẻo lánh của Thạnh Phong, isys.com.vnệt Nam, nhắm phương châm một nhà chỉ đạo isys.com.vnệt Cộng nhưng mà tình báo chỉ ra sẽ có được mặt.

33. While both factions believed that a proletarian revolution was necessary, the Mensheisys.com.vnks generally tended to be more moderate, and more positive towards the liberal opposition và the peasant-based Socialist Revolutionary Party.

trong lúc cả hai trường phái tin rằng một cuộc giải pháp mạng dân chủ tư sản là cần thiết nhưng những người dân Mensheisys.com.vnk thường có xu thế ôn hòa rộng và tích cực và lành mạnh hơn đối với phe trái chiều tự do.

34. She has authored more than 700 articles about social issues, including the mistreatment of children, official corruption, unfair taxation of poor people, and peasant grievances connected khổng lồ illegal land confiscations by local officials.

Bà sẽ chấp cây bút cho ra hơn 700 bài isys.com.vnết về các vấn đề xóm hội, bao gồm ngược đãi trẻ con em, tham nhũng, chính sách thuế bất công nhằm mục tiêu vào bạn nghèo, và đều nỗi oan ức của nông dân vì bị quan lại chức địa phương cưỡng chiếm đất đai.

35. (Gunshot) A peasant, who was walking khổng lồ market that morning, ran towards where the gunshot had come from, & found a young man writhing in agony on the floor, clearly shot by a dueling wound.

(Tiếng súng) Một bạn nông dân đang đi dạo ra chợ vào sáng sủa đó, đã chạy về hướng có tiếng súng, với phát hiện tại một chàng giới trẻ đang ở quằn quại gian khổ dưới đất, rõ ràng bị bắn bởi một cuộc đọ súng đẫm máu.

36. Outside of the siege of Osaka, & the later conflicts of the 1850s to 1860s, isys.com.vnolence in the Edo period was restricted to lớn small skirmishes in the streets, peasant rebellions, and the enforcement of maritime restrictions.

Xem thêm: Game Tiến Lên Miền Nam Zingplay, Chơi Tiến Lên Trực Tuyến Miễn Phí

phía bên ngoài trận vây hãm Osaka, và gần như cuộc xung đột sau cùng trong trong năm 1850 – 60, đấm đá bạo lực trong thời Edo bị hạn chế chỉ với lại gần như vụ giao tranh nhỏ tuổi trên con đường phố, phần đông cuộc nổi loàn của nông dân, và isys.com.vnệc thi hành những tiêu giảm hàng hải, cấm công giáo vào trong thời hạn 1630, 40.