Nội Quy

  -  
Website isys.com.vn là Sảnh nghịch vui chơi giải trí cho những người yêu thương technology cùng kiến thức. Là chỗ đưa về đa số gọi biết, đa số tin tức tiên tiến nhất về công nghệ điện tử, điện tự động, công nghệ công bố, viễn thông và báo cáo cho nhau đông đảo thắng lợi chuyên môn mới nhất. Để tách hầu hết hiểu nhầm không mong muốn chúng ta đang :

Không bàn sự việc liên quan đến thiết yếu trị.
Không bàn vấn đề liên quan cho tôn giáo.
Không đả kích cá thể tuyệt tổ chức nào.
Không có tác dụng chỗ thảo luận giao thương mua bán những thành phầm không ở trong các phạm trù website.
Bài viết hoặc tứ liệu nhằm viết bài bác nên có nguồn dẫn trường hợp không hẳn là biến đổi của chúng ta..