NGHI NGỜ TIẾNG ANH LÀ GÌ

  -  
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam giới TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietphái nam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET visys.com.vn.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật Học Anh ViệtTthánh thiện Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary) nghi ngại to lớn be in doubt; lớn have sầu doubts/suspicions about somebody/something; to lớn be dubious about something; khổng lồ be distrustful/suspicious of somebody/something; to lớn doubt; to distrust; lớn mistrust; to suspect; khổng lồ discredit Ai cũng trở nên nghi hoặc Nobody toàn thân is safe from suspicion Tôi cực kỳ nghi hoặc năng lực của hắn I have sầu (my) doubts about his abilities Tôi cũng nghi ngờ như ông vậy I cốt truyện your suspicions Suốt mấy năm ttránh ông ông chồng (của ) bà ấy ko nghi ngại bỏ ra cả Her husbvà suspected nothing for years Nhìn ai cùng với vẻ nghi ngờ To regard/view somebody toàn thân with suspicion; To look dubiously at sometoàn thân Khiến ai buộc phải ngờ vực trong đầu To raise doubts in somebody"s mind
*
Suspect, doubt
*
Không một chút ngờ vực
*
Without a shadow of doubt

*