Net Of Tax Là Gì

  -  
Dưới đấy là phần lớn chủng loại câu có cất từ "net of tax es", trong cỗ từ bỏ điển Từ điển Anh - isys.com.vnệt. Chúng ta hoàn toàn có thể xem thêm phần nhiều chủng loại câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ bỏ net of tax es, hoặc tham khảo ngữ chình họa sử dụng từ bỏ net of tax es trong bộ tự điển Từ điển Anh - isys.com.vnệt

1. Net corporate tax revenues in 2016 amounted to 30 billion euros (after tax credits và deductions).

Bạn đang xem: Net of tax là gì

Doanh thu thuế công ty ròng năm 2016 lên đến mức 30 tỷ lỗi (sau những khoản tín dụng thanh toán với khấu trừ thuế).

2. Estimated taxes must be paid quarterly using form 1040-ES if estimated tax liability exceeds $1,000.

Thuế dự trù nên được tkhô cứng tân oán hàng quý theo chủng loại 1040-ES nếu như ước tính thuế vượt vượt $ 1,000.

3. In the US, net profit is often associated with net income or profit after tax (see table below).

Tại Mỹ, ROI ròng hay được kết hợp với thu nhập ròng rã hoặc lợi nhuận sau thuế (xem bảng mặt dưới).

4. Beginning in 2013, an additional tax of 3.8% applies to net investment income in excess of certain thresholds.

Bắt đầu từ thời điểm năm 2013, thuế bổ sung cập nhật 3,8% áp dụng mang đến các khoản thu nhập đầu tư chi tiêu ròng quá thừa các ngưỡng nhất quyết.

5. Hey, that polio es loteo.

Gà con quay phong cách Mễ đó.

6. "Qué es CAPIF" (in Spanish).

CAPIF. ^ "Qué es CAPIF " (Bằng giờ Tây Ban Nha).

7. During the 1990s, marginal income tax rates rose và the U.S. created 21.6 million net new jobs.

Trong trong thời điểm 1990, xác suất thuế thu nhập cá nhân cận biên tăng với Đất nước Mỹ vẫn tạo thành 21,6 triệu bài toán làm cho mới tăng lên..

8. "No es ajemãng cầu a temas sociales" .

Điều này không liên quan gì cho tới các chính sách xóm hội tiến bộ".

9. During the 1980s, marginal income tax rates were lowered and the U.S. created 18.3 million net new jobs.

Trong những năm 1980, Xác Suất thuế thu nhập cận biên phải chăng rộng và quốc gia Mỹ sẽ tạo nên 18,3 triệu vấn đề làm bắt đầu tăng thêm.

10. There are two main types of traditional coconut milk ice cream in Indonesia, known as Es Puter (stirred ice cream) & Es Doger.

Xem thêm: Chạn Vương Nghĩa Là Gì ? Ý Nghĩa Của Chạn Vương Tại Sao Gọi Là Chạn Vương

Có hai một số loại kem sữa dừa truyền thống lịch sử chính ở Indonesia, được Gọi là Es Puter (kem khuấy) cùng Es Doger.

11. Grenich, I need you on the valv es.

Grenich, cô phụ trách nát mấy cái van.

12. "¿Qué es la Copa Libertadores de América?" (in Spanish).

“¿Qué es la Copa Libertadores de América?” (bởi giờ đồng hồ Tây Ban Nha).

13. The Indirect tax system of the economy of Taiwan comprises Gross Business Receipts Tax (GBRT) (Gross receipts tax) & Value-added tax.

Các thuế gián tiếp hệ thống của nền tài chính của Đài Loan bao hàm Tổng biên nhận marketing Thuế (GBRT) (thuế thu gộp) cùng thuế giá trị gia tăng.

14. This rate is kind of deadline whether this project produces net income or net loss.

Tỷ lệ này là nhiều loại hạn chót mặc dầu dự án này có tạo thành thu nhập ròng rã tuyệt lỗ ròng rã.

15. Net profit = sales revenue − total costs Net profit is a measure of the fundamental profitability of the venture.

Lợi nhuận ròng rã = doanh thu bán hàng - tổng ngân sách Lợi nhuận ròng rã là thước đo lợi nhuận cơ phiên bản của liên doanh.

16. Net fixed investment is the value of the net increase in the capital stock per year.

Đầu tứ cố định ròng là quý giá của sự gia tăng ròng rã trong tồn trữ vốn mỗi năm.

17. Name tax(country:postal_code:rate)

Tên tax(country:postal_code:rate)

18. Name tax(country:region:rate)

Tên tax(country:region:rate

19. Choice of tax regime.

Lựa chọn chính sách thuế.

đôi mươi. The coupons might cost you $ 2.50 total including postage , but if you use all 10 of them , your net saisys.com.vnngs on a $ 3 stiông xã of deodorant will be at least $ 27.50 plus tax .

Các phiếu mua sắm có thể có tác dụng bạn tốn 2,5 đô la bao hàm cả bưu phí tổn , tuy thế nếu như bạn thực hiện hết 10 phiếu , thì số tiền chúng ta tiết kiệm ngân sách và chi phí ròng rã một thỏi làm bay mùi giá 3 đô vẫn tối thiểu là 27,5 đô la cùng thuế .

21. From 2001 to lớn 2006, awards were given in the Net isys.com.vnsion / Net Excellence category.

Xem thêm: # Tải 50+ Hình Ảnh Nền Điện Thoại Lol ) Cực Đẹp, Hình Nền Lmht Cực Đẹp Wallpaper Lol Full Hd 4K P1

Từ năm 2001 mang lại năm 2006, giải thưởng này được trao cho khuôn khổ Net isys.com.vnsion / Net Excellence.