NARROW LÀ GÌ

  -  
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietphái nam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietphái mạnh BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET visys.com.vn.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật Học Anh ViệtTnhân hậu Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
*
narrow
*
narrow
*
narrowWhen something is narrow, it doesn"t take up a lot space from side khổng lồ side.<"nærou>tính tự hẹp; chật hẹp; eo hẹp và chật a narrow street/bridge/path phố/cầu/lối đi thon the road was too narrow for cars lớn pass con đường thừa thon thả, bắt buộc xe pháo tương đối không qua được the narrow confines of rural life phần đông tinh ma giới hạn eo hẹp của cuộc sống thường ngày nông làng bị tiêu giảm vào bí quyết nhìn; nhỏ nhắn hòi to lớn have sầu a narrow mind bao gồm lao động trí óc (tứ tưởng) nhỏ bé hòi chặt chẽ; chính xác; tỉ mĩ a narrow examination sự để mắt tới tỉ mĩ what does the word mean in its narrowest sense? theo nghĩa nhỏ bé độc nhất (gần cạnh nhất), trường đoản cú này tức là gì? chỉ bao gồm một giới hạn nhỏ; suýt rà soát elected by a narrow majority đắc cử cùng với nhiều phần suýt rà soát the favourite had a narrow lead over the rest nhỏ ngựa cưng kia chỉ quá được tốp ẩn dưới một đoạn nđính thôi khổng lồ have sầu a narrow escape (xem) escape lớn have a narrow squeak (shave) (thông tục) may mà lại thoát được, may nhưng tránh được narrow victory thắng lợi có được một biện pháp nặng nề khăn; sự win chật vật narrow majority đa số ít ỏi (số phiếu trong cuộc thai cử) the narrow bed (home, house) nnóng mồ the straight and narrow phương pháp ứng xử khôn khéo với vừa lòng lýrượu cồn trường đoản cú thu hẹp; (có tác dụng cho) hẹp lại in order khổng lồ widen the road, they had lớn narrow the pavement nhằm mở rộng đường, họ đề nghị thu bé lề mặt đường lại the road narrows here cho trên đây con đường hẹp lại her eyes narrowed suddenly hai con mắt bà ta đùng một phát nheo lại the gap between the two parties has narrowed considerably khoảng cách giữa nhị phía đang thu bé nhỏ lại đáng chú ý hẹp
*
/"nærou/ tính tự thon, chật thanh mảnh, chật chội a narrow strêt một phố hẹp within narrow bounds vào phạm vi chật nhỏ nhắn thon thả hòi, nhỏ dại nhen narrow mind phán đoán thanh mảnh hòi nhỏ dại nhen kỹ lưỡng, sâu sắc a narrow examination sự lưu ý cẩn thận !khổng lồ have sầu a narrow escape (xem) escape !to lớn have a narrow squeak (shave) (thông tục) may mà lại bay được, may nhưng tránh được !narrow victory thắng lợi đã có được một bí quyết nặng nề khăn; sự win chật trang bị !narrow majority phần lớn ít ỏi (số phiếu trong cuộc thai cử) !the narrow bed (home page, house) nnóng mồ danh tự, (thường) số các khúc sông hẹp; phần đường phố hẹp; hẽm núi; cửa hải dương nhỏ nhắn, cửa sông dong dỏng hễ từ thu thon thả, làm cho nhỏ nhắn lại, thu hẹp, rút lại, thành khiêm tốn hòi

*