Nằm vùng là gì

  -  
Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "nằm vùng", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng isys.com.vnệt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ nằm vùng, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ nằm vùng trong bộ từ điển Từ điển Tiếng isys.com.vnệt

1. Họ đang nằm vùng.

Bạn đang xem: Nằm vùng là gì

2. Đặc vụ nằm vùng.

3. Tên nằm vùng là Cỗ Máy Tình Dục.

4. Tài sản lúc đó đang nằm vùng ở Syria.

5. Judy trở thành chim lợn nằm vùng của DEA.

6. Anh đã nằm vùng suốt cuộc nội chiến ở Liberia.

7. Không phải Lance là người của ta nằm vùng sao?

8. Chúng tôi đã nhờ cảnh sát đặt nằm vùng trên đường.

9. Phần lớn cán bộ nằm vùng được đưa ra vùng giải phóng.

10. Tôi đã nằm vùng để thu thập chứng cứ buộc tội nhà Grayson...

11. Ông ấy đã tiết lộ tên gián điệp Nga nằm vùng ở cơ quan.

12. Người nằm vùng xác nhận danh tính của hắn với độ tin cậy cao.

Xem thêm: Bã Cà Phê Có Tác Dụng Gì - 11 Tác Dụng Của Bã Cà Phê Có Thể Bạn Chưa Biết

13. Được một điệp isys.com.vnên lnterpol nằm vùng chụp ở Antwerp cách đây ba năm.

14. Chúng ta có nhiều loại cảnh sát, ngay cả nhóm hoạt động bí mật nằm vùng.

15. Nhưng ta không có cách nào khách để liên lạc với mật vụ nằm vùng trong Capitol.

16. Và một nhóm mật vụ nằm vùng trong lòng kẻ thù... sẽ là cộng sự của anh.

17. Tôi biết # tay điệp isys.com.vnên nằm vùng lo sợ quá đến nỗi không dám ngủ trên giường mình

18. Thám tử Clarence "Tango" Butler là cảnh sát chìm đang nằm vùng trong một tổ chức buôn ma túy.

19. Becca, tất cả thời gian anh nằm vùng, hoạt động để hạ bệ chúng, ông ta đã truy lùng anh.

20. Những điệp isys.com.vnên chuyên nghiệp Nga nằm vùng được cài vào xã hội Mỹ để tiến hành phá hoại và ám sát

21. Hắn có người nằm vùng trong nha cảnh sát... đang truy lùng nhóm băng đảng đã cướp chuyến hàng ma túy của hắn.

22. Tình thế càng khó khăn hơn vì các gián điệp nằm vùng trong cộng đồng cố tìm ra tên của những người định trốn thoát và đường đi nước bước của họ.

23. Tôi từng là sĩ quan cảnh sát, một điều tra isys.com.vnên nằm vùng, một nhà chiến lược về chống khủng bố, và tôi từng làm isys.com.vnệc tại hơn 70 quốc gia trên khắp thế giới.

Xem thêm: Tải 9 Bóng Online Và Offline Trò Chơi Cho Android, Java, Tải Game Pooking

24. Chúng ta đã luôn chỉ tranh luận và lãng phí với sự tập trung quá mức vào số lượng binh lính, sự rút quân, vào các hoạt động chống nổi dậy và nằm vùng khi đáng lẽ chúng ta nên quan tâm đến những cộng đồng người đã bị hủy hoại nặng nề đến những nơi mà con người phải ứng biến chống chọi và chứng tỏ sự kiên cường, sự dũng cảm đáng khâm phục chỉ để giữ cho cuộc sống tiếp diễn.