More than là gì

  -  

> giáo dục và đào tạo, tuyển sinc, tiếng anh, học tập giờ đồng hồ anh, ngữ pháp giờ anh

1. So sánh bằng

Cấu trúc thực hiện là as .... as

S + V + as + adj/ adv + as + noun/ pronoun

Nếu là bao phủ định, as trước tiên hoàn toàn có thể rứa bằng so (chỉ để dễ đọc – informal English) Sau as cần là 1 trong những đại từ bỏ nhân xưng chủ ngữ, không được là 1 trong những tân ngữ (Lỗi cơ bản) Danh trường đoản cú cũng có thể được dùng để so sánh trong ngôi trường hòa hợp này, nhưng lại đề xuất nhớ trước khi so sanh bắt buộc bảo vệ rằng danh từ bỏ đó phải có các tính từ bỏ tương tự.

S + V + the same + (noun) + as + noun/ pronoun

My house is as high as his. My house is the same height as his. The same...as >


*

Công thức so sánh tính từ bỏ trong tiếng Anh

Chú ý, vào giờ đồng hồ Anh (A-E), different than... cũng có thể được sử dụng giả dụ sau bọn chúng là một trong những mệnh đề hoàn hảo. Tuy nhiên ngôi trường thích hợp này không thịnh hành cùng ko chuyển vào các bài bác thi ngữ pháp: His appearance is different from what I have sầu expected.quý khách hàng vẫn xem: Much more than là gì

...than I have expected.(A-E)

S + V +adjective_er/ (adverb_er)/ (more + adj/adv) / (less + adj/adv) + THAN + noun/ pronoun

Khi so sánh một người/ một đồ vật cùng với tất cả những người hoặc trang bị không giống cần thêm elsesau anything/anybody toàn thân...

Ex: He is smarter than anybody else in the class.

Bạn đang xem: More than là gì

Để nhấn mạnh vấn đề đối chiếu, hoàn toàn có thể thêm much/far trước so sánh, công thức:

S + V + far/much + Adj/Adv_er + than + noun/pronoun

S + V + far/much + more + Adj/Adv + than + noun/pronoun

Harry’s watch is far more expensive sầu than mine He speaks English much more rapidly than he does Spanish. Danh tự cũng hoàn toàn có thể dùng làm đối chiếu bằng hoặc hơn kém, tuy vậy trước lúc so sánh đề xuất xác định coi chính là danh từ đếm được hay là không đếm được, bởi đằng trước bọn chúng bao gồm một số trong những định ngữ sử dụng với 2 loại danh từ kia. Công thức:

S + V + as + many/much/little/few + noun + as + noun/pronoun

S + V + more/fewer/less + noun + than + noun/pronoun

He earns as much money as his father. February has fewer day than March. Their jobs allow them less freedom than ours does. Lưu ý (quan tiền trọng): Đằng sau as và than của những mệnh đề đối chiếu có thể loại bỏ nhà ngữ nếu như nó trùng hợp với nhà ngữ thứ nhất, đặc biệt là Khi hễ từ bỏ sau than vàas sinh sống dạng tiêu cực. Lúc này than cùng as còn tồn tại thêm chức năng của một đại tự quan hệ nam nữ thay thế sửa chữa. Their marriage was as stormy as had been expected (Incorrect: as it had been expected). Anne is going lớn join us , as was agreed last week (Incorrect: as it was agreed last week). He worries more than was good for hyên (Incorrect: than it/what is good for him).

*Hoặc các tân ngữ cũng có thể bị loại bỏ vứt sau những đụng từ làm việc mệnh đề sau THAN cùng AS:

Don’t thua trận your passport, as I did last year (Incorrect: as I did it last year). They sent more than I had ordered (Incorrect: than I had ordered it). She gets her meat from the same butcher as I go lớn (Incorrect: as I go to lớn him).

3. So sánh vừa lòng lý

khi so sánh bắt buộc nhớ: những mục dùng để làm đối chiếu đề nghị tương tự nhau: người-fan, vật-vật dụng. bởi thế mục đối chiếu phải chăng đã là: Ssống hữu cách

Incorrect: His drawings are as perfect as his instructor. (Câu này đối chiếu những bức tranh với những người chỉ dẫn)

Correct: His drawings are as perfect as his instructor’s. (instructor"s = instructor"s drawings)

Dùng thêm that of mang đến danh từ bỏ số ít:

Incorrect: The salary of a professor is higher than a secretary. (Câu này đối chiếu salary cùng với secretary)

Correct: The salary of a professor is higher than that of a secretary. (that of = the salary of)

Dùng thêm those of cho các danh từ bỏ số nhiều:

Incorrect: The duties of a policeman are more dangerous than a teacher .(Câu này đối chiếu duties cùng với teacher)

Correct: Theduties of a policeman are more dangerous than those of a teacher hoc tieng anh (those of = the duties of)

4. So sánh quan trọng

Sử dụng: far farther further farthest furthest

little less least much more most many more most good better best well bad worse worst badly

Lưu ý: farther : sử dụng mang lại khoảng tầm cách

further : cần sử dụng mang lại ban bố hoặc một số ngôi trường đúng theo trừu tượng khác The distance from your house to school is farther than that of mine. If you want more/further information, please hotline to lớn the agent. Next year he will come to the U.S for his further (= more) education

5. So sánh nhiều bội

Tương đương kết cấu tiếng Việt: cấp rưỡi, gấp hai...

This encyclopedy costs twice as much as the other one.

Ex:Jerome has half as many records now as I had last year.

Ngữ pháp hiện đại ngày này, nhất là ngữ pháp Mỹ được cho phép sử dụng đối chiếu rộng kém nhẹm cho vội vàng 3 lần trsống lên, dẫu vậy so với vội vàng 2 hoặc một nửa thì hoàn hảo không.

Các lối nói: twice that many/twice that much = gấp đôi nsát ấy... chỉ được dùng vào khẩu ngữ, không được dùng làm viết.

6. So sánh knghiền

Là các loại so sánh với cấu trúc: Càng... càng... Các Adj/Adv đối chiếu yêu cầu đứng ngơi nghỉ đầu câu, trước bọn chúng đề nghị tất cả The

The + comparative sầu + S + V + the + comparative sầu + S + V

The hotter it is, the more miserable I feel.

Xem thêm: Vì Sao Nên Sử Dụng Đất Sạch Là Gì, Quỹ Đất Sạch Là Gì

Nếu duy nhất vế gồm Adj/Adv so sánh thì vế còn lại rất có thể sử dụng The more

The more + S + V + the + comparative + S + V

The more you study, the smarter you will become.

Sau The more ở vế trước tiên có thể có that nhưng lại không nhất thiết.

The more (that) you study, the smarter you will become.

The more (that) we know about it, the more we are assured

Trong ngôi trường hợp nếu như cả hai vế đều có thành ngữ it is thì bỏ chúng đi

The shorter (it is), the better (it is).

Hoặc nếu cả hai vế rất nhiều là to lớn be thì bỏ đi

The closer khổng lồ one of the Earth’s pole (is), the greater the gravitational force (is).

Các thành ngữ: all the better (càng giỏi hơn), all the more (càng... hơn), not... any the more... (chẳng... rộng... tí nào), none the more... (chẳng chút ít nào) dùng làm nhận rất bạo dạn cho những tính từ bỏ hoặc phó tự được đem ra so sánh phía sau. Nó chỉ được dùng với những tính tự trừu tượng: Sunday mornings were nice. I enjoyed them all the more because Sue used to lớn come round lớn breakfast. (các sáng sủa chủ nhật trời thật đẹp mắt. Tôi lại càng phù hợp phần đông sáng sủa công ty nhật đó hơn nữu vày Sue thường ghé qua ăn sáng.) He didn’t seem to lớn be any the worse for his experience. (Anh ta càng tương đối hơn lên vày gần như kinh nghiệm tay nghề của mình.) He explained it all carefully, but I was still none the wiser. (Anh ta giải thích cục bộ điều này cẩn thận nhưng lại tôi vẫn không sáng ra 1 chút nào cả.) Cấu trúc này hoàn hảo nhất không sử dụng cho những tính trường đoản cú rõ ràng. ngữ pháp giờ anh

7. Cấu trúc No sooner... than = Vừa bắt đầu ... thì sẽ...

Chỉ dùng mang lại thời Quá khứ đọng với thời Lúc Này, ko cần sử dụng đến thời Tương lai. No sooner đứng sống đầu một mệnh đề, theo sau nó là 1 trợ rượu cồn từ đảo lên trước công ty ngữ nhằm nhấn mạnh vấn đề, than đứng nghỉ ngơi đầu mệnh đề còn lại:

No sooner + auxiliary + S + V + than + S + V

No sooner had we started out for California than it started khổng lồ rain. (Past)

Một ví dụ sống thời hiện thời (will được mang sang dùng đến hiện tại tại)

No sooner will he arrive sầu than he want to lớn leave.(Present) Một kết cấu tương tự cấu trúc này: No sooner ... than ... = Hardly/Scarely ... when Vd: Scarely had they felt in love each other when they got maried.

Lưu ý: No longer ... = not ... anymore = không ... nữa, dùng theo cấu trúc: S + no longer + Positive Verb

8. So sánh giữa 2 người hoặc 2 vật

lúc đối chiếu giữa trung tâm của 2 con người hoặc 2 thứ, chỉ được sử dụng so sánh hơn kỉm, ko được dùng đối chiếu bậc nhất, mặc dù vào một số dạng văn uống nói và cả văn viết vẫn gật đầu đối chiếu hàng đầu. (Lỗi cơ bản). Trước adj và adv so sánh cần gồm the, vào câu gồm thành ngữ of the two + nounthành ngữ rất có thể Tiên phong hoặc cuối câu. Of the two shirts, this one is the prettier

9. So sánh bậc nhất

Dùng lúc so sánh 3 bạn hoặc 3 thiết bị trngơi nghỉ lên: Đối cùng với tính trường đoản cú và phó trường đoản cú nlắp sử dụng đuôi est. Đối cùng với tính từ bỏ với phó trường đoản cú lâu năm cần sử dụng most hoặc least. Đằng trước so sánh yêu cầu gồm the. Dùng giới trường đoản cú in với danh từ số không nhiều.

John is the tallest boy in the family

Dùng giới từ bỏ of với danh từ bỏ số nhiều

Deana is the shorkiểm tra of the three sisters

Sau thành ngữ One of the + đối chiếu hàng đầu + noun yêu cầu đảm bảo an toàn chắc chắn rằngnoun nên là số các, và cồn trường đoản cú đề xuất phân chia sinh sống số không nhiều.

One of the greatest tennis players in the world is Johnson.

Một số những tính tự hoặc phó từ mang ý nghĩa hoàn hảo nhất thì cấm dùng so sánh hàng đầu, hạn chế cần sử dụng so sánh rộng kém nhẹm, nếu nên dùng thì vứt more: unique/ extreme/ perfect/ supreme/ top/ absolute/Prime/ Primary His drawings are perfect than mine. preferable lớn Sb/Sth... = được yêu thích hơn... superior lớn Sb/Sth... = hết sức việt hơn...

Xem thêm: Đồ Chơi Robot Siêu Nhân Gao " Giá Tốt Tháng 8, 2021, Đồ Chơi Cho Bé Bandai Namco Entertainment

inferior lớn Sb/Sth... = hạ đẳng hơn...

Từ khoá tương quan mang đến tính từ vào giờ anh: giải pháp sử dụng tính trường đoản cú vào giờ đồng hồ anh, 6 tính từ bỏ trong giờ đồng hồ anh, tính từ trong giờ đồng hồ anh là gì, tính từ bỏ download vào giờ anh, list tính trường đoản cú trong tiếng anh, các tính từ trong tiếng anh, tư tưởng tính tự trong giờ anh, vị trí của những tính từ bỏ trong giờ đồng hồ anh