Mô đun biến dạng của đất là gì

  -  

Xác định mô đun biến dị Eo của nền khu đất theo tác dụng nghiên cứu xulặng tiêu chuẩn SPT với xulặng tĩnh CPT.

Bạn đang xem: Mô đun biến dạng của đất là gì

A- Đối cùng với đất rời

1- Xác định mô đun biến chuyển dạng Eo theo hiệu quả xuyên tiêu chuẩn chỉnh SPT

Công thức: Eo = k.N60 (kPa)

vào đó:


+ k: thông số phụ thuộc các loại đất

đối với mèo lẫn lớp bụi, sét: k = 500,so với cát không bẩn, cầm cố kết thông thường (OCR = 1): k = 1000,đối với cat sạch, vượt ráng kết: k = 1500.

+ N60: giá trị phòng xuim đang hiệu chỉnh:

*

+ CE : thông số tác dụng nhờ vào vào một số loại và chất lượng sản phẩm công nghệ, CE = 0,5 -1,0 (những máy xem sét ở đất nước hình chữ S phải rước CE = 0,5 – 0,7)

+ CN: thông số hiệu chỉnh theo độ sâu


+ σ’v: ứng suất hữu ích của đất vày trọng lượng bản thân khu đất gây nên trên độ sâu thí điểm (còn được gọi là ứng suất lớp lấp hữu ích trên vị trí thử nghiệm. Có thể lấy cực hiếm trung bình sống độ sâu giữa lớp khu đất (đối với lớp sau cuối, có thể đem theo độ sâu đỉnh lớp). Đơn vị: kPa.

Xem thêm: Các Game Có Sẵn Trong Win 7 Trên Windows 10, Trò Chơi Trên Windows

lớp đất nằm ở mực nước ngầm: σ’v = γ.z (kPa)lớp đất cố kỉnh bên dưới mực nước ngầm: σ’v = (γbh – γn).z = γđn.z (kPa)γ: trọng lượng riêng biệt của khu đất bên trên mực nước ngầmγbh: trọng lượng riêng bão hòa của đất dưới mực nước ngầmγn: trọng lượng riêng rẽ của nướcγđn: trọng lượng riêng rẽ đẩy nổi của khu đất bên dưới mực nước ngầmz: độ sâu thí nghiệm

+ N: giá trị xulặng tiêu chuẩn NSPT trong lớp đất

2- Xác định tế bào đun biến đổi dạng Eo theo kết quả xuim tĩnh CPT

Công thức: Eo = α.qc (kG/cm2)

vào đó:

+ α: thông số phụ thuộc vào vào các loại khu đất và khoảng giá trị qc

*

+ hoặc xác định theo độ chặt kha khá D (%) theo công thức α = 10(1,09-0,0075D)

*


*

B- Đối cùng với khu đất bám, khu đất bùn yếu

1- Xác định tế bào đun trở thành dạng Eo theo kết quả xulặng tiêu chuẩn SPT

+ Đất bám gồm chỉ số dẻo phải chăng (IP o = (860 – 15.IP).N60 (kPa)


+ Đất bám có chỉ số dẻo cao (IP ≥ 30): Eo = k.410.N60 (kPa)

vào đó:

+ k: hệ số điều chỉnh theo hệ số trống rỗng ban đầu e0 của đất.

*

2- Xác định mô đun biến hóa dạng Eo theo công dụng xuyên tĩnh CPT

Tương từ bỏ như so với đất rời.

Xem thêm: Syndra Mùa 11: Bảng Ngọc Syndra Mùa 8, Syndra Mùa 11: Bảng Ngọc Bổ Trợ, Cách Lên Đồ


C- lấy ví dụ như tính toán

1- Theo hiệu quả xuim tiêu chuẩn SPT

Cho trụ địa chất nhỏng mẫu vẽ. Yêu cầu khẳng định tế bào đun biến dạng Eo cho những lớp đất.

*

+ Lớp 1: Lớp sét khía cạnh, dày 3m, γ = 18 KN/m3, IP = 19.5, eo = 1.125, N = 4

Chọn CE = 0,7

Ứng suất lớp lấp trên độ sâu z1 = h50% = 3/2 = 1,5 (m): σ’v = γ.z1 = 18.1,5 = 27 (kPa)

CN = (95,76 / σ’v)1/2 = (95,76 / 27)1/2 = 1,883


N60 = CE.công nhân.N = 0,7.1,883.4 = 5,273

Chọn N60 = 5

Do chỉ số dẻo IPhường. = 19,5 o = (860 – 15.IP).N60 = (860 – 15.19,5).5 = 2837,5 (kPa)

Chọn Eo = 2830 (kPa) = 2830 (KN/m2)


+ Lớp 2: Lớp bùn sét màu xám xanh black, chảy-dẻo tung, dày 5m, γđn = 5.9 KN/m3, IP = 30.3, eo = 1.759, N = 1

Chọn CE = 0,7

Ứng suất lớp bao phủ trên độ sâu z2 = h1 + h2/2 = 3 + 5/2 = 5,5 (m):

σ’v = γ.h1 + γđn.h2/2 = 18.3 + 5,9.5/2 = 68,75 (kPa)

công nhân = (95,76 / σ’v)1/2 = (95,76 / 68,75)một nửa = 1,18

N60 = CE.công nhân.N = 0,7.1,18.1 = 0,826


Chọn N60 = 1

Do chỉ số dẻo IP = 30,3 > 30

Do eo = 1,759, tra bảng tất cả k = 2

Vậy Eo = k.410.N60 = 2.410.1 = 820 (kPa) = 8đôi mươi (KN/m2)

Lớp 3: Lớp sét lẫn cát-sỏi sạn màu sắc xám nâu, dẻo mượt, dày 4m, γđn = 8.3 KN/m3, IP = 21.1, eo = 1.053, N = 5

Chọn CE = 0,7


Ứng suất lớp lấp tại độ sâu z3 = h1 + h2 + h3/2 = 3 + 5 + 4/2 = 10 (m):

σ’v = γ.h1 + γđn.h2 + γđn.h3/2 = 18.3 + 5,9.5 + 8,3.4/2 = 100,1 (kPa)

công nhân = (95,76 / σ’v)1/2 = (95,76 / 100,1)1/2 = 0,978

N60 = CE.CN.N = 0,7.0,978.5 = 3,423

Chọn N60 = 3


Do chỉ số dẻo IPhường = 21,1 o = (860 – 15.IP).N60 = (860 – 15.21,1).3 = 1630,5 (kPa)

Chọn Eo = 1630 (kPa) = 1630 (KN/m2)

Lớp 4: Lớp sét nửa to, màu nâu đỏ – xám quà, dẻo cứng – nửa cứng, dày 6m, γđn = 8.9 KN/m3, IP. = 25.7, eo = 0.949, N = 15

Chọn CE = 0,7

Ứng suất lớp bao phủ trên độ sâu z4 = h1 + h2 + h3 + h4/2 = 3 + 5 + 4 + 6/2 = 15 (m):


σ’v = γ.h1 + γđn.h2 + γđn.h3 + γđn.h4/2 = 18.3 + 5,9.5 + 8,3.4 + 8,9.6/2 = 143,4 (kPa)