Meritocracy là gì

  -  

Click phải, chọn mở cửa link in New tab, chọn ngôn từ trên bối cảnh mới, dán văn bạn dạng vào với Click SAY – văn bạn dạng sẽ được đọc với những thứ tiếng theo nhì giọng phái nam và chị em (chọn male/female)

- home - VỀ TRANG ĐẦU

CONN"S CURENT THERAPY năm nhâm thìn - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

Bạn đang xem: Meritocracy là gì

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN


*

A meritocracy is a form of government or administration in which leaders và others are chosen & advance in position based on their merit or ability. There are relatively few governments in the world that are based on this ideology. A modern example of a meritocracy can be found in Singapore.
Một chế độ nhân tài là một vẻ ngoài chính tủ hoặc quản ngại trị trong những số đó các nhà chỉ huy và những người dân khác được sàng lọc và thăng tiến chức vụ dựa trên công lao hay năng lượng của mình. Bao gồm rất ít chính phủ trên quả đât dựa bên trên hệ tư tưởng này. Một ví dụ văn minh của chính sách nhân tài hoàn toàn có thể được tìm kiếm thấy nghỉ ngơi Singapore.
As a khung of government, a meritocracy looks for people who have the best abilities và qualifications, including education, and it rewards those who perform well. Identifying people who have certain abilities might be done through testing with educational materials, looking at experience levels và other types of evaluations — or a combination of these assessments. Some critics say that this khung of government is highly discriminatory because it might automatically discredit some people who have capable skills but are not quite as intelligent or as educated as others.
Là một hình thức chính phủ, cơ chế nhân tài tra cứu kiếm gần như người có chức năng và phẩm chất/ bằng cấp xuất sắc nhất, bao gồm giáo dục, và nó tưởng thưởng mọi người tiến hành tốt. Việc khẳng định những người có những tài năng nhất định làm sao đó hoàn toàn có thể được thực hiện thông qua trắc nghiệm với những tài liệu giáo dục, xem xét mức độ kinh nghiệm và những loại review khác - hoặc phối kết hợp tất cả các reviews này. Một trong những nhà phê bình nói rằng hình thức chính phủ này còn có tính tách biệt đối xử cao vì chưng nó tất cả thể tự động hóa làm bất tín nhiệm một số người dân có những kỹ năng làm vấn đề nhưng được thông minh mang lại lắm hoặc không tồn tại học vấn tựa như các người khác.
In Singapore, for example, some children might be conditioned và targeted for greater enrichment at a particular age, based on aptitude. It is possible, in some cases, that these children might not be không tính phí to choose their own career paths or be exposed lớn all possible options. In such cases, a meritocracy can be limiting to lớn the well-rounded development of individuals.
Tại Singapore chẳng hạn, một trong những trẻ rất có thể được tạo điều kiện và đặt kim chỉ nam bồi dường nhiều hơn ở một độ tuổi núm thể, dựa trên năng khiếu. Tất cả thể, trong một số trường hợp, những em rất có thể không được thoải mái lựa chọn con đường sự nghiệp của riêng mình hoặc ko được xúc tiếp với tất cả các tùy chọn có thể có. Vào trường thích hợp như vậy, một chính sách nhân tài có thể hạn chế sự phạt triển toàn vẹn của cá nhân.

Xem thêm: Sao Không Đăng Nhập Được Zing Play Thế Nhỉ?? Các Bác Chỉ Các Bác Chỉ


The trade-off in these situations is that people who are chosen lớn be inducted into this program are likely lớn live a life of privilege, never having lớn want for anything. People in a meritocracy usually work their way through lower levels of government, gaining experience as they go. In some ways, this might not be much different from lower-level government employees in other types of settings gaining experience và working their way up the ranks, gradually being given more responsibility over time.
Sừ đánh đổi một trong những tình huống này là những người dân được chọn lọc để được ra mắt vào lịch trình này có chức năng sống một cuộc sống đặc quyền, không khi nào phải thiếu thốn thốn bất cứ điều gì. Bạn dân nghỉ ngơi một chính sách nhân tài hay đi theo tuyến phố kinh qua các cấp chính quyền cấp thấp, tích lũy khiếp nghiệm trong lúc họ tiến lên. Về một vài phương diện, điều này rất có thể không tất cả nhiều khác hoàn toàn so với các nhân viên cơ quan chỉ đạo của chính phủ cấp thấp trong các thiết chế khác: tích lũy tay nghề và làm việc lien tục để thăng cấp cho bậc, rồi từ từ được trao trách nhiệm lớn hơn theo thời gian.
Unlike in other forms of government, in a meritocracy, there is often no limit khổng lồ how far a person can advance. In other types of government, after an official reaches a certain level, he or she might be able khổng lồ advance only by appointment. This appointment might be based partly on merit, but there usually are political considerations that also play roles in advancement. In a meritocracy, it is possible that a person could advance khổng lồ the highest cấp độ — even becoming the leader of the nation — without having lớn worry about political considerations.
Không giống hệt như các vẻ ngoài chính lấp khác, trong chế độ nhân tài, thường là không tồn tại giới hạn để một người hoàn toàn có thể thăng tiến đến hơn cả nào. Vào các loại hình chính bao phủ khác, sau khoản thời gian một quan liêu chức đạt mang lại một cấp số 1 định, người đó chỉ hoàn toàn có thể được thăng tiến vày chỉ định/ bửa nhiệm. Sự chỉ định này rất có thể dựa 1 phần vào thành tích, nhưng lại thường những để ý đến chính trị cũng đóng vai trò vào thăng tiến. Vào một cơ chế nhân tài, có tác dụng một người rất có thể tiến tới cấp cho bậc tối đa - thậm chí còn trở thành bên lãnh đạo tổ quốc - mà lại không cần phải lo ngại cân nhắc chủ yếu trị.
A meritocracy, according lớn those who tư vấn such a form of government, has more of an ability to instill a valuable work ethic into individuals than other forms of government do. If citizens know that advancement is based on merit, they are more likely to bởi vì things that will improve their chances, it is assumed. Therefore, they will work & study to lớn prove themselves capable of better things.

Xem thêm: Mặc Vest Đi Giày Gì ? Cách Phối Màu Vest/Giày Siêu Đẹp Cách Phối Màu Vest/Giày Siêu Đẹp


Một chính sách nhân tài, theo những người ủng hộ mô hình chính tủ này, có khá nhiều khả năng làm cho thấm nhuần đạo đức nghề nghiệp công tác giỏi vào các cá nhân hơn đối với các hiệ tượng Chính bao phủ khác. Fan ta trả định rằng nếu công dân hiểu được thăng tiến sẽ địa thế căn cứ trên các kết quả của họ, thì họ có khá nhiều khả năng làm cho những việc mà sẽ nâng cao cơ hội của mình. Vày đó, bọn họ sẽ làm việc và học tập để minh chứng rằng mình hoàn toàn có thể làm những việc tốt hơn.
Posted bynguyenquangat12:19 AM
*
*

*

►  2022(5) ►  December(1) ►  February(3) ►  January(1) ►  2020(4) ►  July(1) ►  June(1) ►  May(1) ►  February(1) ►  2019(1) ►  December(1) ►  2018(20) ►  November(7) ►  October(2) ►  August(2) ►  July(1) ►  June(2) ►  April(3) ►  January(3) ►  2017(93) ►  December(8) ►  November(3) ►  October(1) ►  September(4) ►  August(13) ►  July(35) ►  June(9) ►  May(5) ►  April(1) ►  March(4) ►  February(9) ►  January(1) ►  2016(90) ►  November(18) ►  October(2) ►  September(4) ►  August(6) ►  July(20) ►  June(26) ►  May(9) ►  April(2) ►  March(2) ►  January(1) ▼  2015(43) ►  November(9) ►  October(12) ►  August(1) ►  July(2) ▼  June(8) ▼  Jun 11(1) ►  April(2) ►  March(4) ►  February(5) ►  2014(39) ►  November(3) ►  October(4) ►  July(1) ►  May(1) ►  April(1) ►  March(1) ►  January(28) ►  2013(298) ►  December(23) ►  November(66) ►  October(1) ►  September(16) ►  August(20) ►  July(7) ►  June(17) ►  May(3) ►  April(7) ►  March(20) ►  February(80) ►  January(38) ►  2012(686) ►  December(7) ►  November(6) ►  October(4) ►  September(3) ►  August(9) ►  July(122) ►  June(103) ►  May(71) ►  April(115) ►  March(91) ►  February(68) ►  January(87) ►  2011(1459) ►  December(116) ►  November(123) ►  October(156) ►  September(144) ►  August(94) ►  July(127) ►  June(36) ►  May(100) ►  April(105) ►  March(88) ►  February(235) ►  January(135) ►  2010(133) ►  December(11) ►  November(1) ►  October(10) ►  September(6) ►  August(7) ►  July(98)