Lộ Trình Là Gì

  -  

Chào mừng trở lại với isys.com.vn, để tiếp nối về chuỗi từ vựng, hôm nay hãy cùng chúng mình tìm hiểu “Lộ trình” trong Tiếng Anh có nghĩa là gì nhé!

 

1. Định nghĩa của “Lộ trình”

 

“Route” is a particular path or direction between places to move frequently for the purpose of carrying people or things. In addition, “Route” is also a method to achieve something.

Bạn đang xem: Lộ trình là gì

 

“Lộ trình” là một con đường hoặc hướng cụ thể giữa các địa điểm để thường xuyên di chuyển nhằm mục đích chở người hoặc vật. Ngoài ra, “Lộ trình” còn là một phương pháp để đạt được điều gì đó.

 

Tiếng Việt : Lộ trình

Tiếng Anh : Route

Phát âm trong UK /ruːt/

US /ruːt/ hoặc /raʊt/

Trên đây là các cách phát âm trong tiếng Anh Anh và riêng tiếng Anh Mỹ có 2 cách phát âm khác nhau, các bạn tham khảo từ các trang từ điển chính thống ví dụ như Cambridge để luyện tập nghe và đọc nói thêm nhé!

 

(Hình ảnh ví dụ về “Lộ trình”)

 

2. Ví dụ Anh Việt của “Lộ trình”

 

Some airlines have cancelled less popular routes in an effort to maximize profits.Một số hãng hàng không đã hủy các lộ trình bay ít phổ biến hơn trong nỗ lực tối đa hóa lợi nhuận. Before the new railway was built, its route was carefully surveyed.Trước khi tuyến đường sắt mới được xây dựng,lộ trình tuyến đường của nó đã được khảo sát kỹ lưỡng. By what route did Paul take to return to Ephesus, and why?Phao-lô trở lại Ê-phê-sô bằng lộ trình nào và tại sao ông ý làm thế? This policy would result in traffic being routed along five lines.Trong quy hoạch phát triển khu du lịch này sẽ có 5 lộ trình tham quan. Make a list of those who could be on a newspaper route.

Xem thêm: " Phát Biểu Tiếng Anh Là Gì, Tổng Hợp Các Mẫu Câu Phát Biểu Ý

Lên danh sách những người mà anh chị có thể thiết lập lộ trình báo chí. One sister had been calling on a married couple for years as part of her magazine route.Một chị đã viếng thăm một cặp vợ chồng trong lộ trình tạp chí của mình nhiều năm. Several publishers in that land have established newspaper routes in stores.Một số người công bố ở đây đã thiết lập lộ trình báo chí trong khu thương mại. On 10 August, Croydon's Tramlink was shut down due to damage inflicted along its route.Ngày 10 tháng 8, tuyến xe điện Tramlink đã đóng cửa do những thiệt hại trên lộ trình. There are three routes by which inorganic arsenic compounds are methylated.Có ba lộ trình mà theo đó các hợp chất asen vô cơ được methyl hóa. Disfellowshipped persons should not be included on a personal newspaper route.

Xem thêm: Cách Làm Nhiệm Vụ Vice City Phần 1, Cách Làm Nhiệm Vụ Vice City

Lộ trình báo chí chí của người công bố không nên bao gồm người bị khai trừ.

 

(Hình ảnh về “Lộ trình”)

 

3. Từ vựng liên quan đến “Lộ trình”

 

(Hình ảnh về “Lộ trình”)

 

Từ vựng về các phương tiện giao thông đường bộ:

Car (ka:): Ô tôScooter (ˈskuːtə): Xe ga (xe tay ga)Van (væn): Xe tải có kích thước nhỏMotorbike (məʊtəˌbaɪk): Xe máyMinicab (mɪnɪkæb/kæb): Xe cho thuêMoped (məʊpɛd): Xe máy có bàn đạpTram (træm): Xe điệnBicycle (baɪsɪkl): Loại xe đạp

Từ vựng về các phương tiện giao thông công cộng:

Railway train (reɪlweɪ treɪn): Tàu hỏaTaxi (tæksi): Xe taxiTube (tjuːb): Tàu điện ngầm (ở nước Anh)Subway (ˈsʌbweɪ): Tàu điện ngầmCoach (kəʊʧ:): Xe kháchUnderground (ˈʌndəgraʊnd): Tàu điện ngầmBus (bʌs): Xe buýt

Từ vựng về các loại/làn đường

Road (rəʊd): ĐườngRoadside (ˈrəʊdsaɪd): Phần đường làm lềFork (fɔːk): Ngã baToll road (təʊl rəʊd): Đường có thu phíMotorway (ˈməʊtəˌweɪ): Xa lộRing road (rɪŋ rəʊd): Đường vành đaiPedestrian crossing (pɪˈdɛstrɪən ˈkrɒsɪŋ): Vạch để qua đườngTurning (ˈtɜːnɪŋ): Điểm có thể rẽT-junction (tiː-ˈʤʌŋkʃən): Ngã ba đườngHighway (ˈhaɪweɪ): Đường cao tốc (chỉ dành cho xe ô tô)Dual carriageway (ˈdju(ː)əl ˈkærɪʤweɪ): Xa lộ hai chiềuOne-way street (wʌn-weɪ striːt): Đường một chiềuMotorcycle lane (ˈməʊtəˈsaɪkl leɪn): Làn đường dành cho riêng các loại xe máyCar lane (kɑː leɪn): Làn đường dành cho riêng các loại xe hơiRailroad track (ˈreɪlrəʊd træk): Đường ray xe lửaCross road (krɒs rəʊd): Đường giao nhauT-Junction (tiː-ˈʤʌŋkʃən): Ngã ba hình chữ TSlippery road (ˈslɪpəri rəʊd): Đường trơnRoad narrows (rəʊd ˈnærəʊz): Đường hẹpBump (bʌmp): Đường bị xócUneven road (ʌnˈiːvən rəʊd): Đường gồ ghề, mấp mô, không bằng phẳngCrossroads: (ˈkrɒsˌrəʊdz) Ngã tưLevel crossing (ˈlɛvl ˈkrɒsɪŋ): Đoạn đường ray tàu hỏa giao với phần đường bộBend (bɛnd): Đường gấp khúc

Từ vựng về các biển báo hiệu giao thông

Road sign (rəʊd saɪn): Biển bảng chỉ đườngSlow down (sləʊ daʊn): Đoạn đường yêu cầu giảm tốc độNo U-Turn (nəʊ juː-tɜːn): Biển cấm vòngYour priority (jɔː praɪˈɒrɪti:): Đoạn đường ưu tiênEnd of dual Carriageway : Hết phần đường képHandicap parking (ˈhændɪkæp ˈpɑːkɪŋ): Chỗ đỗ xe chỉ dành cho riêng những người khuyết tậtNo overtaking (nəʊ ˌəʊvəˈteɪkɪŋ): Biến cấm vượtNo horn (nəʊ hɔːn): Biển cấm còiCross road (krɒs rəʊd): Đoạn đường giao nhauNo entry (nəʊ ˈɛntri): Biển cấm vàoSpeed limit (spiːd ˈlɪmɪt): Giới hạn tốc độNo parking (nəʊ ˈpɑːkɪŋ): Biển cấm đỗ xe

Các từ vựng khác: 

Traffic (ˈtræfɪk): Giao thông (nói chung)Vehicle (ˈviːɪkl): Phương tiệnSidewalk (ˈsaɪdwɔːk): Vỉa hèTraffic light (ˈtræfɪk laɪt): Đèn báo giao thôngDriving licence (ˈdraɪvɪŋ ˈlaɪsəns): Bằng lái xeJunction (ˈʤʌŋkʃən): Giao lộSignpost (ˈsaɪnpəʊst): Tấm biển báo giao thôngTraffic jam (ˈtræfɪk ʤæm): Bị tắc đường

 

Trên đây là những kiến thức về “Lộ trình” trong tiếng Anh, chúc các bạn học tập vui vẻ cùng isys.com.vn!