Latest Là Gì

  -  

Nâng cao vốn tự vựng của chúng ta với English Vocabulary in Use từ bỏ isys.com.vn.Học các tự bạn cần giao tiếp một giải pháp tự tin.
Bạn đang xem: Latest là gì

Have sầu you heard the lademo (= the most recent news) about Jilly & Patrick - they"re getting a divorce.
*

something that many people want to lớn read or that a particular group of people should read

Về vấn đề này
*

*

*Xem thêm: Lich Phat Hanh Nxb Kim Dong, Lịch Phát Hành Sách Định Kì Tháng 7/2021

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp con chuột Các phầm mềm tìm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn isys.com.vn English isys.com.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận Sở ghi nhớ cùng Riêng tứ Corpus Các điều khoản áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Kỹ Năng Hack Game Cá Mập Ăn Thịt Chuẩn Xác, Game Bắn Cá Trong Siêu Thị

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message