!= LÀ GÌ

  -  

Toán tử vào java là một trong ký hiệu được sử dụng để tiến hành một phép tính/chức năng làm sao đó. Java cung ứng các dạng toán tử sau:

Toán tử số học tập Toán tử bit Toán tử quan hệ Toán tử xúc tích Toán tử đk Toán tử gán
*

Toán tử số học tập

những toán hạng của các toán tử số học nên ở dạng số. Các toán hạng giao diện boolean không thực hiện được, các toán hạng ký tự cho phép sử dụng một số loại toán tử này. Một vài hình trạng toán tử được liệt kê trong bảng bên dưới đây.

đưa sử chúng ta có đổi mới số nguyên a = 10 cùng b = 20.

Toán tửMô tảVí dụ
+Cộng Trả về cực hiếm là tổng của nhì toán hạng a + b vẫn là 30
-Trừ Trả về tác dụng là hiệu của nhị toán hạng.

Bạn đang xem: != là gì

a + b đang là -1
* Nhân Trả về quý hiếm là tích của nhị toán hạng. a + b đã là 200
/Chia Trả về quý hiếm là yêu quý của phép chia.

Xem thêm: Thời Gian Rảnh Nên Làm Gì - Top 10 Điều Nên Làm Lúc Rãnh Rỗi Để Tạo Động Lực

b / a sẽ là 2
%Phép mang modul cực hiếm trả về là phần dư của phép chia b % a đang là 0
++Tăng dầnTăng quý hiếm của đổi mới lên 1. Ví dụ a++ tương tự với a = a + 1 a++ đã là 11
--Giảm dần dần ưu đãi giảm giá trị của đổi mới 1 1-1 vị. Lấy ví dụ a-- tương tự với a = a - 1 a-- đã là 9
+=Cộng với gán giá trị Cộng những giá trị của toán hạng phía bên trái vào toán hạng bên cần và gán quý hiếm trả về vào toán hạng mặt trái. Lấy một ví dụ c += a tương tự c = c + a a += 2 đang là 12
-=rừ với gán giá bán trịTrừ các giá trị của toán hạng bên trái vào toán toán hạng bên bắt buộc và gán cực hiếm trả về vào toán hạng bên trái. Ví dụ c -= a tương đương với c = c - a a -= 2 sẽ là 8
*=Nhân và gán Nhân những giá trị của toán hạng bên trái với toán toán hạng bên bắt buộc và gán quý giá trả về vào toán hạng bên trái. Ví dụ c *= a tương đương với c = c*a a *= 2 sẽ là trăng tròn
/=Chia và gán chia giá trị của toán hạng phía bên trái cho toán toán hạng bên cần và gán quý giá trả về vào toán hạng bên trái. Lấy ví dụ c /= a tương tự với c = c/a a /= 2 đã là 5
%=Lấy số dư cùng gán phân chia giá trị của toán hạng bên trái cho toán toán hạng bên bắt buộc và gán quý hiếm số dư vào toán hạng mặt trái. Lấy ví dụ như c %= a tương tự với c = c%a a /= 8 đã là 2

Toán tử Bit

những toán tử dạng bit cho phép họ thao tác bên trên từng bit lẻ tẻ trong các kiểu dữ liệu nguyên thuỷ.

những toán tử quan hệ tình dục

những toán tử quan hệ nam nữ được áp dụng kiểm tra mối quan hệ giữa nhì toán hạng. Hiệu quả của một biểu thức bao gồm dùng những toán tử quan hệ là các giá trị Boolean (logic “true” hoặc “false”). Những toán tử tình dục được thực hiện trong các cấu trúc điều khiển.

Toán tửMô tả
==So sánh bằng Toán tử này chất vấn sự tương tự của nhì toán hạng
!=So sánh khác Toán tử này kiểm soát sự khác nhau của nhị toán hạng
>Lớn rộng bình chọn giá trị của toán hạng mặt phải to hơn toán hạng phía bên trái hay không
đánh giá giá trị của toán hạng bên cần có bé dại hơn toán hạng phía trái hay không
>=Lớn rộng hoặc bằng kiểm soát giá trị của toán hạng bên đề nghị có to hơn hoặc bằng toán hạng phía bên trái hay không
kiểm tra giá trị của toán hạng bên đề nghị có nhỏ hơn hoặc bằng toán hạng bên trái hay không

các toán tử xúc tích và ngắn gọn

các toán tử logic thao tác với các toán hạng Boolean. Các toán tử quan hệ giới tính được sử dụng trong các kết cấu điều khiển.

Toán tửMô tả
&&Toán tử cùng (AND) Trả về một quý hiếm “Đúng” (True) giả dụ chỉ lúc cả nhị toán tử có giá trị “True”
||Toán tử hoặc (OR) Trả về giá trị “True” nếu tối thiểu một quý hiếm là True
^Toán tử XOR Trả về cực hiếm True nếu và chỉ nếu chỉ một trong các giá trị là True, các trường hợp còn lại cho quý giá False (sai)
!Toán tử bao phủ định (NOT) Toán hạng đối chọi tử NOT. Gửi giá trị từ bỏ True quý phái False với ngược lại.

Xem thêm: Đổi Chuột Phải Thành Chuột Trái Trong Lol, Ai Biết Đổi Chuột Trái Phải Lmht Giúp

các toán tử đk

Toán tử điều kiện là một trong những loại toán tử quan trọng vì nó bao hàm ba nhân tố cấu thành biểu thức điều kiện. Cú pháp:


biểu thức 1: Biểu thức logic. Trả trả về cực hiếm True hoặc False biểu thức 2: Là cực hiếm trả về nếu xác định là True biểu thức 3: Là giá trị trả về ví như khẳng định là False Ví dụ:


public class thử nghiệm public static void main(String<> args) int a = 20; int b = 3; String s = (a % b == 0) ? "a phân tách het cho b" : "a khong chia het mang lại b"; System.out.println(s); Kết quả:


Toán tử gán

Toán tử gán (=) dùng làm gán một giá bán trị vào một trong những biến và rất có thể gán nhiều giá trị mang đến nhiều đổi thay cùng một lúc.

Ví dụ:


Trong lấy ví dụ trên, đoạn lệnh sau gán một quý hiếm cho biến đổi var với giá trị này lại được gán cho nhiều trở thành trên một mẫu lệnh đơn.

mẫu lệnh sau cùng được thực hiện từ bắt buộc qua trái. Đầu tiên quý hiếm ở thay đổi var được gán mang đến ‘s’, kế tiếp giá trị của ‘s’ được gán đến ‘r’ cùng cứ tiếp như vậy.

máy tụ ưu tiên của các toán tử

lắp thêm tự ưu tiên đưa ra quyết định trật tự tiến hành các toán tử trên những biểu thức. Bảng sau đây liệt kê sản phẩm công nghệ tự thực hiện các toán tử trong Java

Toán tửMô tả
1Các toán tử đối chọi như +,-,++,--
2Các toán tử số học và các toán tử dịch như *,/,+,-,>
3Các toán tử quan hệ như >,=,

biến hóa thứ trường đoản cú ưu tiên của các toán tử

Để biến đổi thứ trường đoản cú ưu tiên trên một biểu thức, bạn cũng có thể sử dụng dấu ngoặc đối kháng ():

Phần được số lượng giới hạn trong ngoặc đối chọi được tiến hành trước. nếu như dùng những ngoặc solo lồng nhau thì toán tử bên trong ngoặc 1-1 phía vào sẽ thực thi trước, tiếp đến đến những vòng phía ngoài. trong phạm vi một cặp ngoặc solo thì quy tắc lắp thêm tự ưu tiên vẫn giữ nguyên tác dụng.

Ví dụ:


public class chạy thử public static void main(String<> args) int a = 20; int b = 5; int c = 10; System.out.println("a + b * c = " + (a + b * c)); System.out.println("(a + b) * c = " + ((a + b) * c)); System.out.println("a / b - c = " + (a / b - c)); System.out.println("a / (b - c) = " + (a / (b - c)));