Kiss

  -  
to lớn touch with your lips, especially as a greeting, or lớn press your mouth onto lớn another person"s mouth in a sexual way:


Bạn đang xem: Kiss

< + two objects > He kissed the children good night/goodbye (= kissed them as a part of saying good night/goodbye).
If you tell a child you will kiss a part of the body toàn thân that hurts better, you mean you will make it feel better by kissing it:
 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của bạn cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú isys.com.vn.Học những tự bạn cần giao tiếp một giải pháp tự tin.


to lớn touch or press your lips against another person, esp. another person’s lips or cheek, as a greeting or to express love:
an act of touching or pressing your lips against another person, esp. another person"s lips or cheek, as a greeting or lớn express love:
*

a special event at which people dance to traditional music, especially in Scotl& & Ireland

Về vấn đề này
*

Trang nhật ký cá nhân

Delusions of grandeur: talking about people with a high opinion of themselves
Xem thêm: Chơi Game Windows Phone Trên Pc Của Bạn Ngay Hôm Nay / Làm Thế Nào Để

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các phầm mềm tìm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập isys.com.vn English isys.com.vn University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tứ Corpus Các điều khoản áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Bạn Gái Của Vịt Donald Tên Gì

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message