In Favour Of Nghĩa Là Gì

  -  

Cấu trúc In favour of là 1 trong trong nhiều kết cấu được thực hiện nhiều vào ngữ pháp giờ đồng hồ Anh. Vậy In favour of là gì? Cách sử dụng ra sao? Cùng trung tâm Nghiêm tìm kiếm hiểu cụ thể trong nội dung bài viết này nhé


In favour of là gì?

Favour giỏi favor là danh tự mang ý nghĩa sâu sắc hỗ trợ, ủng hộ.

Bạn đang xem: In favour of nghĩa là gì

Trong nhiều cỗ phim, nhân trang bị thường thực hiện A favour xuất xắc A favor nghĩa là một trong ân huệ, một sự hỗ trợ

Ví dụ:

All those in favor of the motion, please raise your hands.

Xem thêm: Toàn Chức Cao Thủ Wiki 2022, Toàn Chức Cao Thủ Chi Long Hoàng Trở Về

(Tất cả gần như ai ủng hộ phong trào này , xin hãy giơ tay .) The document outlines the arguments in favor of the proposal.(Tài liệu đưa ra những lập luận ủng hộ đề xuất) be all in favor of someone/something: I am all in favor of trying lớn find ways to lớn save money, but we have khổng lồ maintain certain standards of quality.(tất cả các ủng hộ ai đó / cái gì đấy :Tôi phần đông ủng hộ việc nỗ lực tìm cách tiết kiệm ngân sách và chi phí tiền , nhưng cửa hàng chúng tôi phải gia hạn các tiêu chuẩn nhất định chất lượng lượng.) vote in favor of something: Last night people voted in favor of the recycling plan.(bỏ phiếu cỗ vũ một cái gì đấy :Đêm qua mọi bạn đã bỏ thăm ủng hộ kế hoạch tái chế) find/decide/rule in favor of someone: The court ruled in Mrs. Adams’ favor.(tìm / đưa ra quyết định / phán quyết hữu ích cho ai đó :Tòa án đang phán quyết có ích cho bà Adams .) come out in favor of someone/something (=decide to tư vấn them): They have come out very strongly in favor of the proposed merger.( ủng hộ ai kia / điều nào đấy (= đưa ra quyết định ủng hộ họ ) :Họ đã chỉ dẫn rất trẻ khỏe để ủng hộ khuyến nghị sáp nhập .)

*

Cách sử dụng in favour of

Dưới đó là cách sử dụng In favour of các em rất có thể tham khảo cùng lưu lại

In favor of đứng sau động từ trong câu

Cấu trúc này được sử dụng mục đích chỉ hành vi ủng hộ, gật đầu với một tín đồ hay vật gì đó. In favor of che khuất động từ thường xuyên trong câu bửa nghĩa mang đến đông trường đoản cú và nắm rõ nghĩa của câu

Ví dụ: The courts decided in favour of the men.( Tòa án quyết định ủng hộ có lợi cho người đàn ông)

In favor of che khuất động tự “to be”

Đứng sau lớn be để ngã ngữ cho chủ ngữ hay cụm chủ ngữ nhằm nắm rõ nghĩa vào câu.

Xem thêm: Clash Of Clans Tiếng Việt Android 14, Tải Về Clash Of Clans Apk Cho Android

Ví du: He wasn’t in favour of command-and-control solutions.( Anh ấy không ủng hộ các giải pháp chỉ huy và điều hành và kiểm soát )

Tuan gets up early in favour of my advice.(Tuấn dậy nhanh chóng theo lời khuyên nhủ của tôi.) They work extra hours in favour of the boss.(Họ có tác dụng thêm tiếng theo lời sếp.)

*

Các em rất có thể quan tâm

Các từ đồng nghĩa tương quan với In favour of

Từ vựng Phiên âm Dịch nghĩa
accept /ək’sept/ chấp nhận
assent /ə’sent/ đồng ý, chấp thuận
support /sə’pɔ:t/ ủng hộ
go along with /gəʊ/ /ə’lɒη/ /wið/ đi theo, đồng ý làm theo (ý tưởng, hành vi nào đó)
agree /ə’gri:/ đồng ý
acquiesce /ækwi’es/ ưng thuận, đồng ý
consent /kən’sent/ đồng ý, ưng thuận
go with /gəʊ/ /wið/ lựa chọn, tuân theo (ai, ý tưởng phát minh gì)
Từ tiếng Anh Nghĩa giờ đồng hồ Việt
acceptable có thể đồng ý được
expected hy vọng
fair hội chợ
feasible khả thi
inclined nghiêng
possible khả thi
prone dễ bị
reasonable hợp lý
achievable có thể đạt được
anticipated dự đoán trước
assuring đảm bảo
attainable có thể đạt được
believeable đáng tin
conceivable có thể tưởng tượng được
conjecturable có thể rộp đoán
credible đáng tin cậy
destined định mệnh
disposed xử lý
favorite yêu thích
given to đưa cho
imaginable có thể tưởng tượng được
in the cards Có thể không diễn ra
in the habit of theo thói quen
inferable kém cỏi
liable chịu trách nhiệm
odds-on đối đầu
on the verge of trên bờ vực của
ostensible bề ngoài
plausible có vẻ hòa hợp lý
practicable có thể triển khai được
predisposed có khuynh hướng
presumable có thể đoán được
promising hứa hẹn
rational hợp lý
seeming hình như
subject to tùy thuộc vào
supposable có thể vậy thế
tending chăm sóc
thinkable có thể suy xét được
TRUE thật
up-and-coming đang vạc triển
workable khả thi

Ví dụ về câu cất In favour of

The new development turned the scales in favor of that school.  All in favor of this proposition will please say ” Aye “. Congress voted overwhelmingly in favor of the bill. I am in favor of stopping work now. The majority voted in favor of the proposal. The jury voted 8-to-4 in favor of acquittal. 288 members voted in favor of the ban. These tests weighted in favor of girls. Price control would gradually disappear in favor of a miễn phí market. Today’s election will skew the results in favor of the northern end of the county. Public opinion is gradually shifting in favor of the imprisoned men. I’ll raise both hands in favor of damming the river. They phased out my job in favor of a computer. Public opinion is shifting in favor of the new law. This check is made out in favor of a food corporation.

Hy vọng qua bài viết này Tâm Nghiêm đã giúp những em phát âm thêm về cấu trúc In favor of. Những em bao gồm thắc mắc có thể để lại câu hỏi trên bài đọc. Cô sẽ vấn đáp sớm nhất.