Gốc Cây Tiếng Anh Là Gì

  -  

Chào những bạn, liên tiếp với các thành phần trên cái cây, các bài viết trước chúng ta có mày mò về chiếc rễ cây, loại thân cây, cành cây, hoa, lá, quả. Nội dung bài viết này họ sẽ khám phá về một bộ phận nữa của chiếc cây đó là gốc cây. Nếu khách hàng đang chưa biết gốc cây tiếng anh là gì thì nên cùng Vui cười cợt lên mày mò ngay sau đây nhé.

Bạn đang xem: Gốc cây tiếng anh là gì


*
Gốc cây giờ đồng hồ anh là gì

Gốc cây giờ đồng hồ anh là gì


Trong giờ anh cội cây thường hotline là stump, phiên âm hiểu là /stʌmp/.

Xem thêm: Clash Of Clans Pc: How To Download Clash Of Clans For Android

Nếu hiểu rõ ràng thì stump là mẫu gốc cây không tất cả phần thân cây. Quanh đó ra, nơi bắt đầu cây cũng có thể gọi là under the tree hay như là 1 số trường thích hợp cũng gọi là root (rễ cây).

Xem thêm: Tổng Hợp Ứng Dụng Nghe Nhạc Hay Nhất Cho Android Tốt Nhất, 9 Ứng Dụng Nghe Nhạc Tốt Nhất Cho Android


Stump /stʌmp/

https://isys.com.vn/wp-content/uploads/2022/08/stump.mp3
*
Cành cây tiếng anh là gì

Một số bộ phận khác bên trên cây

Flower /flaʊər/: hoaBranch /brɑːntʃ/: cành câyFruit /fruːt/: quảNut /nʌt/: hạtTrunk /trʌŋk/: thân câyTreetop /ˈtriː.tɒp/: ngọn câyLeaf /liːf/: lá câyRoot /ruːt/: rễ cây
*
Gốc cây giờ đồng hồ anh là gì

Sau khi đang biết chiếc gốc cây tiếng anh là gì, chúng ta có thể đọc thêm tên một trong những loại rau hoa quả khác trong giờ đồng hồ anh để có thêm từ bỏ vựng khi tiếp xúc về chủ thể này:

Passion fruit /ˈpӕʃən fruːt/: quả chanh leo (chanh dây)Asparagus /əˈspær.ə.ɡəs/: măng tâyMacadamia /ˌmækəˈdeɪmiə/: phân tử mắc caAmbarella /’æmbə’rælə/: quả cócGalangal /ˈɡæl.əŋ.ɡæl/: củ riềngVine spinach /vain ˈspinidʒ, -nitʃ/: rau xanh mồng tơiCoconut /’koukənʌt/: trái dừaArtichoke /ˈɑː.tɪ.tʃəʊk/: atisôWheat /wiːt/: phân tử lúa mạchChickpea /ˈʧɪkpiː/: phân tử đậu gàCrown daisy /kraʊn deɪ.zi/: rau cải cúcSesame seed /ˈses.ə.mi si:d/: phân tử vừng, phân tử mèOak /əuk/: cây sồiStarfruit /’stɑ:r.fru:t/: trái khếCelery /ˈsel.ər.i/: rau yêu cầu tâyCocoa bean /ˈkəʊkəʊ biːn/: hạt ca-caoLemon /ˈlemən/: quả chanh xoàn (chanh Mỹ)Bitter gourd /’bitə guəd/: mướp đắngSeed /siːd/: hạt cây nói bình thường (cũng có thể hiểu là hạt giống)Spinach /ˈspinidʒ, -nitʃ/: rau xanh chân vịtCherry /´tʃeri/: quả anh đàoAvocado /¸ævə´ka:dou/: trái bơJicama: củ đậuKumquat /ˈkʌm.kwɒt/: trái quấtBlack bean /ˌblæk ˈbiːn/: phân tử đậu đenSoya bean /ˈsɔɪə biːn/: phân tử đậu nànhOrange /ɒrɪndʒ/: quả camDragon fruit /’drægənfru:t/: trái thanh longWater morning glory /’wɔ:tə ‘mɔ:niη ‘glɔ:ri/: rau muốngPear /peə/: trái lêCassava /kəˈsɑː.və/: củ sắnPistachio /pɪˈstæʃioʊ/: hạt dẻ cườiZucchini /zuˈkiː.ni/: túng thiếu ngòiRadish /ˈræd.ɪʃ/: củ cải đỏStump /stʌmp/: gốc cây
*
Gốc cây giờ đồng hồ anh là gì

Như vậy, cái gốc cây giờ anh gọi là stump, phiên âm đọc là /stʌmp/. Sát bên đó, cũng đều có một số từ vựng khác tương quan đến các thành phần trên cây các bạn nên biết như root là rễ cây, leaf là lá cây, trunk là loại thân cây, nut là phân tử cây, fruit là quả, treetop là ngọn cây, flower là hoa, branch là cành cây.