File Patch Là Gì

  -  

Patch tiếng anh là "vá", vì vậy bạn có thể hiểu nôm na khi cái săm xe của bạn bị thủng. Bạn phải đem đi vá, người vá xe sẽ lấy miếng vá và dính nó vào để bít lỗ thủng. Phần mềm cũng vậy, phần mềm khi có lỗ hổng bảo mật, có lỗi khi sử dụng thì nhà cung cấp sản phẩm sẽ tạo ra những bản vá, khi chạy chúng thì phần mềm sẽ đc cập nhật vá lỗi và chạy trơn tru hơn. Thân!
Bạn đang xem: File patch là gì

Ch\u00e0o b\u1ea1n\r\nPatch ti\u1ebfng anh l\u00e0 \"v\u00e1\", v\u00ec v\u1eady b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 hi\u1ec3u n\u00f4m na khi c\u00e1i s\u0103m xe c\u1ee7a b\u1ea1n b\u1ecb th\u1ee7ng. B\u1ea1n ph\u1ea3i \u0111em \u0111i v\u00e1, ng\u01b0\u1eddi v\u00e1 xe s\u1ebd l\u1ea5y mi\u1ebfng v\u00e1 v\u00e0 d\u00ednh n\u00f3 v\u00e0o \u0111\u1ec3 b\u00edt l\u1ed7 th\u1ee7ng. Ph\u1ea7n m\u1ec1m c\u0169ng v\u1eady, ph\u1ea7n m\u1ec1m khi c\u00f3 l\u1ed7 h\u1ed5ng b\u1ea3o m\u1eadt, c\u00f3 l\u1ed7i khi s\u1eed d\u1ee5ng th\u00ec nh\u00e0 cung c\u1ea5p s\u1ea3n ph\u1ea9m s\u1ebd t\u1ea1o ra nh\u1eefng b\u1ea3n v\u00e1, khi ch\u1ea1y ch\u00fang th\u00ec ph\u1ea7n m\u1ec1m s\u1ebd \u0111c c\u1eadp nh\u1eadt v\u00e1 l\u1ed7i v\u00e0 ch\u1ea1y tr\u01a1n tru h\u01a1n. Th\u00e2n!\n","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"12 n\u0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":192044,"user":{"id":1,"login_name":"betiteo","name":"Nguyen Thi Trang","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"canducdiep_pma_gtvt

Chào bạn

File patch là file dùng để thay thế cho key khi cài đặt phần mềm, có 1 số phần mềm dùng key để crack nhưng cũng có 1 số dùng file patch bạn ah.

Thân ái!!


Ch\u00e0o b\u1ea1n\r\nFile patch l\u00e0 file d\u00f9ng \u0111\u1ec3 thay th\u1ebf cho key khi c\u00e0i \u0111\u1eb7t ph\u1ea7n m\u1ec1m, c\u00f3 1 s\u1ed1 ph\u1ea7n m\u1ec1m d\u00f9ng key \u0111\u1ec3 crack nh\u01b0ng c\u0169ng c\u00f3 1 s\u1ed1 d\u00f9ng file patch b\u1ea1n ah.\r\nTh\u00e2n \u00e1i!!\n","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"12 n\u0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":192044,"user":{"id":1,"login_name":"matxanhtinhyeu","name":"Bui Thu Phuong","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"trangnt01hbXem thêm: Hướng Dẫn Nhận Giftcode Ngạo Kiếm Vô Song Và Cách Nhập, Code Tân Thủ

Thông thường phần mềm được phát hành theo gói, bạn mua về và cài đặt. Trong quá trình phát triển, phàn mềm được nâng cấp, sửa lỗi nhưng chưa đủ để trở thành một sản phẩm phiên bản mới, người ta dùng PATCH. Khi apply patch phần mềm của bạn sẽ được cập nhập thành bản mới nhất. Một số phần mềm cũng dúng phương pháp này để crack, bản "patch" làm một số việc bao gồm copy một số file đã được bẻ khóa đè lên file chương trình hợp lệ để sử dụng một cách "bất hợp pháp". Tuy nhiên khi apply patch bạn nên thận trọng, kiểm tra nguồn gốc cẩn thận bởi vì có rất nhiều virus trá hình được gài trong file này.


Khi apply patch ph\u1ea7n m\u1ec1m c\u1ee7a b\u1ea1n s\u1ebd \u0111\u01b0\u1ee3c c\u1eadp nh\u1eadp th\u00e0nh b\u1ea3n m\u1edbi nh\u1ea5t. M\u1ed9t s\u1ed1 ph\u1ea7n m\u1ec1m c\u0169ng d\u00fang ph\u01b0\u01a1ng ph\u00e1p n\u00e0y \u0111\u1ec3 crack, b\u1ea3n \"patch\" l\u00e0m m\u1ed9t s\u1ed1 vi\u1ec7c bao g\u1ed3m copy m\u1ed9t s\u1ed1 file \u0111\u00e3 \u0111\u01b0\u1ee3c b\u1ebb kh\u00f3a \u0111\u00e8 l\u00ean file ch\u01b0\u01a1ng tr\u00ecnh h\u1ee3p l\u1ec7 \u0111\u1ec3 s\u1eed d\u1ee5ng m\u1ed9t c\u00e1ch \"b\u1ea5t h\u1ee3p ph\u00e1p\". Tuy nhi\u00ean khi apply patch b\u1ea1n n\u00ean th\u1eadn tr\u1ecdng, ki\u1ec3m tra ngu\u1ed3n g\u1ed1c c\u1ea9n th\u1eadn b\u1edfi v\u00ec c\u00f3 r\u1ea5t nhi\u1ec1u virus tr\u00e1 h\u00ecnh \u0111\u01b0\u1ee3c g\u00e0i trong file n\u00e0y.","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"12 n\u0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":192044,"user":{"id":1,"login_name":"donoithat","name":"Le Huyen Trang Nhung","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"donoithat.vn

là file để làm biến đổi hoạt động bình thường của phần mềm --------->Dùng để hack hay bẻ khóa phần mềm

File này dùng có nhiều kiểu:

-Copy đè vào C:/programe/....

-lấy key


l\u00e0 file \u0111\u1ec3 l\u00e0m bi\u1ebfn \u0111\u1ed5i ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng b\u00ecnh th\u01b0\u1eddng c\u1ee7a ph\u1ea7n m\u1ec1m --------->D\u00f9ng \u0111\u1ec3 hack hay b\u1ebb kh\u00f3a ph\u1ea7n m\u1ec1m\nFile n\u00e0y d\u00f9ng c\u00f3 nhi\u1ec1u ki\u1ec3u:\n-Copy \u0111\u00e8 v\u00e0o C:\/programe\/....\n-l\u1ea5y key","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"2 n\u0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":192044,"user":{"id":1,"login_name":"diepmai.0108


Xem thêm: Từ Điển Anh Việt " Salience Là Gì, Salience Là Gì, Nghĩa Của Từ Salience

gmail.com","name":"Hiep Pham","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"diepmai.0108