Experience Đi Với Giới Từ Gì

  -  

10 contexts when using the phrase "Experience"

Trong giờ đồng hồ Anh, “Experience” được xếp vào đội cáctừ vựng độc đáo. Nó vừa là danh tự vừa là động trường đoản cú, và được thực hiện trong nhiều ngữ cảnh khác nhau do nó hoàn toàn có thể kết phù hợp với các tự nhằm làm cho nhiều các trường đoản cú với dung nhan thái chân thành và ý nghĩa không giống nhau.

Bạn đang xem: Experience đi với giới từ gì

isys.com.vn vẫn liệt kê 10các từ bỏ được chế tạo thành từ bỏ "Experience" cùng đượcdùng thịnh hành độc nhất vô nhị. Hãy hãy nhớ là chúng ta nên khám phá cặn kẽ ý nghĩa với ngử chình ảnh tương xứng củatừng nhiều tự trước khi áp dụng bọn chúng vào vnạp năng lượng nói hoặc viết.

1. Personal experience

If you actually bởi something or see something yourself, you have that personal experience.

Ex: From personal experience, she knew and understood the problems of alcohol addiction.

2. Life experience

Once you have sầu had a lot of personal experiences, you are collecting life experience, which is a wisdom that comes with having seen many different situations, people, cultures, và technologies, aao ước other things.

Ex: This suggests that extra life experience can be translated inkhổng lồ greater academic success.

3. Laông xã of experience

If you have sầu not yet done a lot of different, interesting things, you have a laông xã of experience. This just means that you have sầu a lot of potential for growth in the future, and does not mean that you are untalented or less than other people.

Ex: His lachồng of experience was balanced by a willingness lớn learn.

4. Gain experience

When you are collecting experiences, English speakers usually say that you gain experience. Gain is a common verb used to lớn describe having different experiences and learning more about how khổng lồ respond khổng lồ different situations.

Ex: I have sầu gained so much experience from traveling to lớn different countries around the world that I can’t remember the days that I didn’t travel.

5. In someone’s experience

If you want to talk specifically about the experience of a single person, you can use this phrase.

Xem thêm: Công Viên Game Cong Vien Nhi

Ex: In my experience, democracy has led to lớn societies that are more robust and willing to lớn work together.

*

6. Practical experience

Practical experience usually refers to experience you have sầu in the workplace. This type of experience should be real tasks that you have done for other companies that are similar khổng lồ yours.

Ex: Having practical experience is more important than having a Master’s degree in most cases.

7. Hands-on experience

To say that you have sầu hands-on experience means that you have been able lớn try something with your two hands.Someone who has hands-on experience, lượt thích being in a retìm kiếm lab or interning for a company in that industry, is preferable to lớn someone who has only spent their time in the classroom learning from a book.

Ex: The college tried khổng lồ add hands-on experience as a requirement in their degree plans.

8. Relevant experience

If you are applying for a job, the company you are applying lớn will only be interested in your relevant experience, or the experience you have that directly relates to the job you want.

Ex: When you put together a resume for a job, only danh sách your relevant experience if you have sầu a lot of different work experience.

9. Experience in _____

If you want to specify the kind of experience that you have, you can use the structure experience in this field. This is very useful if you are speaking about your qualifications for something.

Ex: Candidates should have training & practical experience in basic electronics.

Xem thêm: Cách Điền Mã Chương, Mã Tiểu Mục 4931 Là Gì, Cách Điền Mã Chương, Mã Tiểu Mục Khi Nộp Thuế

10. Quite an experience

If you say something is quite an experience lớn an American, you mean that something is very interesting and worthwhile.