EXHAUSTED LÀ GÌ

  -  
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Exhausted là gì

*
*
*

exhausted
*

exhausted /ig"zɔ:stid/ tính từ đã rút không còn không khí (bóng đèn...) kiệt sức, mệt lử mất màu (đất)
cạn kiệtvẫn kiệtrỗngLĩnh vực: hóa học và đồ dùng liệuđang cạn thảiexhausted minemỏ đã hết trữ lượngexhausted spacekhoảng tầm chân khôngexhausted wellgiếng cạnsẽ cạnsẽ dùng hết (klặng ngạch các phiếu khoán)exhausted beet pulpphoi xay củ cải đườngexhausted landkhu đất vẫn tận dụngexhausted landđất đang vận dụngexhausted spacekhoảng chừng chân không o đã kiệt, đã cạn, thải § exhausted well : giếng khoan kiệt Giếng khoan nhưng sản lượng đã sụt xuống dưới mức bao gồm lợi
*Xem thêm: Choi Game Lot Do Hot Girl Porn Vids, Choi Game Lot Do

*

*

exhausted

Từ điển Collocation

exhausted adj.

VERBS be, feel, look, seem, sound | become, get | leave sb The row had left hyên ổn physically exhausted.

ADV. really | absolutely, completely, quite, thoroughly, totally, utterly He fell into bed utterly exhausted. | pretty, rather | emotionally, financially, mentally, physically financially exhausted countries

PREP. from I was exhausted from the day"s work.

Từ điển WordNet


adj.

completely emptied of resources or properties

impossible lớn grow tobacco on the exhausted soil

the exhausted food sources

exhausted oil wells

drained physically

the day"s events left her completely exhausted--her strength drained
Xem thêm: Tải Game Trung Quốc Hay Thiên Long Bát Bộ Mobile 3D Free Full Vip15

English Synonym and Antonym Dictionary

syn.: dog-tired fagged fatigued played out spent washed-out worn out(p) worn-out(a)exhausts|exhausted|exhaustingsyn.: consume drain empty fatigue finish knoông chồng out spover tire use up wear outant.: replace replenish supply