Eukaryote là gì

  -  

Các sự khác biệt chính giữa DNA prokaryotic và eukaryotic là DNA prokaryotic tự do trôi nổi trong tế bào chất trong khi DNA eukaryote nằm bên trong nhân.

Bạn đang xem: Eukaryote là gì

Có hai loại sinh vật chính như sinh vật nhân sơ và sinh vật nhân chuẩn. Họ khác nhau bởi tổ chức di động của họ. Theo đó, prokaryote có một tổ chức tế bào đơn giản. Họ thiếu một hạt nhân và các bào quan liên kết màng. Mặt khác, sinh vật nhân chuẩn có một tổ chức tế bào phức tạp. Chúng có một nhân thực sự chứa DNA và các bào quan tế bào gắn màng. Tất cả các prokaryote là đơn bào trong khi sinh vật nhân chuẩn có thể là sinh vật đơn bào hoặc đa bào. Prokaryote và eukaryote chủ yếu chứa bộ gen DNA. DNA của chúng được đóng gói thành nhiễm sắc thể. Vì prokaryote không có nhân, DNA của chúng tự do trôi nổi trong tế bào chất. Tuy nhiên, ở sinh vật nhân chuẩn, nhiễm sắc thể nằm bên trong nhân. Do đó, màng nhân bao bọc tất cả DNA nhân chuẩn.

NỘI DUNG

1. Tổng quan và sự khác biệt chính2. DNA Prokaryotic là gì3. DNA sinh vật nhân chuẩn là gì4. Điểm tương đồng giữa DNA Prokaryotic và Eukaryotic5. So sánh cạnh nhau - DNA prokaryotic vs Eukaryotic ở dạng bảng6. Tóm tắt

DNA Prokaryotic là gì?

Có hai nhóm prokaryote chính như isys.com.vn khuẩn và isys.com.vn khuẩn cổ. Chúng là những sinh vật nhỏ đơn bào. Cả hai loại này có một nhiễm sắc thể duy nhất là bộ gen của chúng. Vì vậy, nó chủ yếu là một bộ gen DNA. Nhiễm sắc thể đơn này là một nhiễm sắc thể tròn được tạo thành từ DNA sợi kép.

Hơn nữa, nó tự do trôi nổi trong tế bào chất tế bào nhân sơ. Nhiễm sắc thể prokaryotic là nhỏ gọn, và nó không chứa DNA và intron lặp đi lặp lại. Mặc dù DNA prokaryotic được đóng gói thành một nhiễm sắc thể, DNA này không gấp với protein histone. Cuộn DNA prokaryotic với protein liên quan đến nucleoid.

*

Hình 01: DNA prokaryotic

Ngoài nhiễm sắc thể này, prokaryote còn có DNA ngoại nhiễm sắc thể gọi là plasmid. Plasmid là những vòng tròn DNA nhỏ. Chúng không chứa DNA bộ gen của prokaryote. Thay vào đó, chúng chứa các gen cung cấp các hiệu ứng có lợi cho tế bào isys.com.vn khuẩn. Plasmid rất quan trọng như các vectơ có giá trị trong kỹ thuật di truyền.

DNA sinh vật nhân chuẩn là gì?

Sinh vật nhân chuẩn có một nhân thực sự bao quanh với màng nhân. Do đó, DNA nhân chuẩn cư trú bên trong nhân bằng cách bao bọc màng nhân. Tuy nhiên, một số DNA sinh vật nhân chuẩn không genomic được tìm thấy bên ngoài nhân, bên trong hai loại bào quan tế bào. Chúng là lục lạp và ty thể. Không giống như DNA prokaryotic, DNA eukaryote chứa nhiều DNA lặp lại không mã hóa.

Xem thêm: Tết Hàn Thực Mùng 3 Tháng 3 Là Ngày Gì, Ý Nghĩa, Mâm Lễ Và Văn Khấn Cúng

*

Hình 02: DNA sinh vật nhân chuẩn

Hơn nữa, DNA sinh vật nhân chuẩn chứa các intron khác với exon. Do đó, lượng DNA sinh vật nhân chuẩn trên mỗi tế bào rất cao so với lượng DNA prokaryotic. Không chỉ vậy, DNA sinh vật nhân chuẩn có protein và gói histone thành một số nhiễm sắc thể. Do đó, sinh vật nhân chuẩn chứa nhiều hơn một nhiễm sắc thể, không giống như sinh vật nhân sơ. Bộ gen của con người chứa tổng cộng 46 nhiễm sắc thể. Nói chung, sinh vật nhân chuẩn không có DNA plasmid. Nhưng một số loại sinh vật nhân chuẩn có DNA plasmid.

Điểm giống nhau giữa DNA Prokaryotic và Eukaryotic?

DNA prokaryotic và eukaryotic là cấu trúc xoắn kép. Cả hai đều bao gồm deoxyribonucleotide. Ngoài ra, cả hai đều chứa bốn loại bazơ nitơ (A, T, C và G). Hơn nữa, cả hai loại DNA đều chứa mã / thông tin di truyền để tổng hợp protein. Bên cạnh đó, cả hai loại DNA đều có thể tự sao chép.

Sự khác biệt giữa DNA Prokaryotic và Eukaryotic?

DNA prokaryotic có mặt trong tế bào chất trong khi DNA eukaryote có mặt bên trong nhân. Vì vậy, đây là sự khác biệt chính giữa DNA prokaryotic và eukaryotic. Hơn nữa, sinh vật nhân sơ chỉ có một nhiễm sắc thể trong khi sinh vật nhân chuẩn có nhiều hơn một nhiễm sắc thể.

Hơn nữa, một sự khác biệt khác giữa DNA prokaryotic và eukaryote là DNA prokaryotic chứa số lượng gen ít hơn DNA eukaryote. Ngoài ra, một sự khác biệt nữa giữa DNA prokaryotic và eukaryote là DNA prokaryotic không chứa DNA lặp lại và intron trong khi DNA eukaryote chứa rất nhiều DNA và intron lặp đi lặp lại. Ngoài ra, số lượng DNA sinh vật nhân sơ là nhỏ so với số lượng DNA sinh vật nhân chuẩn. Do đó, nó cũng là một sự khác biệt giữa DNA prokaryotic và eukaryotic.

Infographic dưới đây trình bày chi tiết hơn về sự khác biệt giữa DNA prokaryotic và eukaryotic.

Xem thêm: Bảng Ngọc Azir Mùa 8 - Bảng Ngọc Azir Mùa 11 Và Cách Lên Đồ Mạnh Nhất

*

Tóm tắt - DNA prokaryotic vs Eukaryotic

Prokaryote và eukaryote chứa DNA trong bộ gen của chúng. DNA prokaryotic có trong tế bào chất vì chúng không có nhân. Nhưng, DNA eukaryote có mặt bên trong nhân vì chúng có nhân thật. Vì vậy, đây là sự khác biệt chính giữa DNA prokaryotic và eukaryotic. Hơn nữa, DNA prokaryotic được nén chặt hơn và thiếu DNA và intron lặp đi lặp lại. Mặt khác, DNA eukaryote chứa nhiều gen, DNA lặp lại và intron. Khi so sánh lượng DNA, lượng DNA của sinh vật nhân chuẩn cao hơn DNA prokaryotic. Hơn nữa, DNA prokaryotic là chuỗi kép và vòng tròn trong khi DNA eukaryote là chuỗi kép và tuyến tính. Do đó, điều này tóm tắt sự khác biệt giữa DNA prokaryotic và eukaryotic.

Tài liệu tham khảo:

1. Tin tức thiên nhiên, nhóm xuất bản tự nhiên. Có sẵn ở đây 2. Nhiễm sắc thể isys.com.vn khuẩn tròn. Wikipedia, Wikimedia Foundation, ngày 30 tháng 9 năm 2018. Có sẵn tại đây 

Hình ảnh lịch sự:

1. Trực tiếp Plasmid (tiếng Anh) Người dùng: Spaully trên wikipedia tiếng Anh - Công isys.com.vnệc riêng, (CC BY-SA 2.5) qua Commons Wikimedia 2. DNA Eukaryote DNA Cung cấp bởi Magnus Manske và LadyofHats (Mariana Ruiz) (CC BY-SA 3.0) qua Commons Wikimedia