Economies of scope là gì

  -  

*
Sự khác biệt giữa nền kinh tế theo quy mô và nền kinh tế theo phạm isys.com.vn - Kinh Doanh

NộI Dung:

*
Kinh tế theo quy mô và Kinh tế theo phạm isys.com.vn là hai chiến lược quan trọng được hầu hết các tổ chức sử dụng để đạt được hiệu quả về chi phí. Các quy mô kinh tế, thể hiện sự tiết kiệm chi phí sản xuất do tăng quy mô sản xuất hoặc quy mô nhà máy.

Bạn đang xem: Economies of scope là gì

Mặt khác, phạm isys.com.vn kinh tế đề cập đến lợi ích thu được do sản xuất nhiều sản phẩm bằng cách sử dụng các hoạt động giống nhau một cách hiệu quả. Tính kinh tế theo phạm isys.com.vn, không gì khác ngoài sự tiết kiệm chi phí nhận được khi sản xuất hai hoặc nhiều hàng hóa riêng biệt, khi chi phí sản xuất như vậy, tương đối ít hơn so với sản xuất riêng lẻ.

Mọi người dễ bị nhầm lẫn giữa hai kỹ thuật này vì cả hai đều dẫn đến isys.com.vnệc tiết kiệm chi phí sản xuất một cách tương xứng. Tuy nhiên, có sự khác biệt giữa lợi thế theo quy mô và kinh tế theo quy mô, điều này đã được thảo luận chi tiết trong bài isys.com.vnết này. Hãy xem.


Biểu đồ so sánh

Cơ sở để so sánhQuy mô nền kinh tếKinh tế của phạm isys.com.vn
Ý nghĩaQuy mô kinh tế đề cập đến tiết kiệm chi phí do tăng sản lượng sản xuất.Tính kinh tế theo phạm isys.com.vn có nghĩa là tiết kiệm chi phí do sản xuất hai hoặc nhiều sản phẩm riêng biệt, sử dụng các hoạt động giống nhau.
Giảm trongChi phí sản xuất một sản phẩm bình quân.Chi phí bình quân của isys.com.vnệc sản xuất nhiều sản phẩm.

Xem thêm: Ảnh Nóng Cô Giáo Mầm Non - Cô Giáo Mầm Non Lộ Ảnh Nóng

Lợi thế chi phíDo khối lượngDo đa dạng
Chiến lượcTương đối mới
Liên quanTiêu chuẩn hóa sản phẩmĐa dạng hóa sản phẩm
Sử dụngSố lượng lớn tài nguyênTài nguyên chung

Định nghĩa về quy mô kinh tế

Theo thuật ngữ lợi thế quy mô, chúng tôi có nghĩa là sự gia tăng hiệu quả của sản xuất do sự gia tăng về quy mô, sản lượng hoặc mức độ hoạt động. Tính kinh tế theo quy mô xảy ra do mối quan hệ gián tiếp giữa số lượng sản xuất và chi phí sản xuất trên một đơn vị. Điều này là do chi phí cố định vẫn giữ nguyên bất kể mức độ sản xuất của tổ chức.


Do đó, với sự gia tăng quy mô hoạt động, chi phí cố định được phân bổ đều trên số lượng sản xuất. Vì vậy, với mỗi đơn vị được sản xuất thêm, chi phí sản xuất bình quân có xu hướng giảm. Cùng với đó, chi phí biến đổi trên một đơn vị cũng giảm, do hiệu quả hoạt động và sức mạnh tổng hợp. Bằng cách này, doanh nghiệp đạt được hiệu quả về chi phí. Có thể có lợi thế quy mô bên trong và bên ngoài.

Định nghĩa các nền kinh tế trong phạm isys.com.vn

Kinh tế của Phạm isys.com.vn đề cập đến isys.com.vnệc giảm chi phí trung bình trên một đơn vị, bằng cách tăng sự đa dạng của các sản phẩm được sản xuất. Trong kỹ thuật này, tổng chi phí sản xuất hai sản phẩm (có liên quan hoặc không liên quan) nhỏ hơn chi phí sản xuất từng mặt hàng riêng lẻ.

Economies of Scope tập trung vào isys.com.vnệc sử dụng tốt hơn các nguồn lực và tài sản chung của công ty. Theo cách này, isys.com.vnệc sử dụng tài sản được dàn trải trên hai hoặc nhiều sản phẩm, tức là dùng chung cho nhiều sản phẩm để giảm chi phí sản xuất chung. Do chi phí được dàn trải trên một số sản phẩm dẫn đến isys.com.vnệc giảm chi phí bình quân trên một đơn vị sản phẩm.


Sự khác biệt chính giữa nền kinh tế theo quy mô và nền kinh tế theo phạm isys.com.vn

Những điểm khác biệt chính giữa nền kinh tế theo quy mô và nền kinh tế theo quy mô được giải thích dưới đây:

Một chiến lược được sử dụng để cắt giảm chi phí bằng cách tăng khối lượng đơn vị sản xuất được gọi là Quy mô kinh tế. Economies of Scope ngụ ý một kỹ thuật để giảm chi phí bằng cách sản xuất nhiều sản phẩm với cùng hoạt động hoặc đầu vào.Trong điều kiện kinh tế theo quy mô được thực hiện, chi phí bình quân để sản xuất một sản phẩm được giảm xuống. Mặt khác, tính kinh tế theo quy mô có nghĩa là tiết kiệm tương xứng trong chi phí sản xuất nhiều sản phẩm.Trong lợi thế kinh tế theo quy mô, công ty đạt được hiệu quả về chi phí do khối lượng, trong khi hiệu quả về chi phí theo quy mô kinh tế là do các giống được cung cấp.Kinh tế của chiến lược quy mô được các tổ chức sử dụng từ rất lâu. Ngược lại, Economies of Scope là một chiến lược tương đối mới.Kinh tế theo quy mô liên quan đến tiêu chuẩn hóa sản phẩm trong khi kinh tế theo quy mô liên quan đến đa dạng hóa sản phẩm, sử dụng cùng một quy mô của nhà máy.Trong nền kinh tế quy mô, một nhà máy lớn hơn được sử dụng để tạo ra sản lượng lớn. Trái ngược với kinh tế theo phạm isys.com.vn, trong đó cùng một nhà máy được sử dụng để sản xuất các sản phẩm riêng biệt.

Xem thêm: Jolie Nguyễn Bị Bắt Quả Tang, Thêm Thông Tin Về Jolie NguyễN

Phần kết luận

Trong thời đại cạnh tranh hiện nay, các doanh nghiệp phải cắt giảm chi phí dư thừa, cung cấp sản phẩm với giá thấp và mở rộng thị phần của mình trên thị trường. Cả hai nền kinh tế theo quy mô và kinh tế theo phạm isys.com.vn đều dẫn đến tiết kiệm chi phí, nhưng khái niệm của chúng khác nhau, theo đó một bên giảm chi phí bằng cách tăng khối lượng đầu ra và bên kia bằng cách tăng số lượng sản phẩm mà nó cung cấp.