Death line là gì

  -  

Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ isys.com.vn.Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin.
Bạn đang xem: Death line là gì

Tenebrarum"s bloodlust would ultimately be her own undoing, as one of her victims, a maid, was inadvertently responsible for the house catching fire in the midst of her death throes.
Immediately, there is a distracting sound from the sofa, and he hears, once again, as he had in his dream, the death throes of the old countess.
Moreover, the death throes of the many beetles accumulating at contaminated pats were themselves enough to break some of the dung into fragments small enough to blow or wash away.
I would regard that as not quite the death knell but pretty well the death throes of the local education authority.
Leaving aside the convolutions of the 1986 budget and its death throes, the pantomime of the 1987 budget is still to come.
Các quan điểm của các ví dụ không thể hiện quan điểm của các biên tập viên isys.com.vn isys.com.vn hoặc của isys.com.vn University Press hay của các nhà cấp phép.
*

*Xem thêm: Luận Đàm Về Doanh Nhân Là Gì? Những Doanh Nhân Thành Đạt Việt Nam

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập isys.com.vn English isys.com.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
{{/displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Tai Game Sonic Sieu Toc Giá Trị Tốt Nhất, Tải Game Sonic Siêu Thanh Miễn Phí

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語