Công tác xây dựng đảng là gì

  -  

Ở thời kỳ đổi mới phát triển giang san như hiện nay, công việc xây dựng Đảng được xem là nhiệm vụ quan yếu then chốt của dân tộc. Nó mang tới những ý nghĩa quyết định tới việc đảm bảo quyết định tới yếu tố thành công của công cuộc đổi mới phát triển giang san. Vậy với những nhiệm vụ gì để thực hiện công việc xây dựng Đảng trong thời kỳ đổi mới này. Cùng theo dõi bài viết dưới đây để biết thêm nhé

1. Nội dung của công việc xây dựng Đảng

Theo chủ toạ Hồ Chí Minh đã chỉ ra rằng để với thể thành công trong công việc xây dựng Đảng thì chúng ta phải dựa vào những lý luận về cách mệnh và khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin, lấy Đảng làm cốt, cụ thể:

*

Trong công cuộc đổi mới ở nước ta công việc xây dựng đảng được xác định là nhiệm vụ đặc trưng quan yếu và cấp thiết.


Bạn đang xem: Công tác xây dựng đảng là gì


Xem thêm: Vong Quay May Man Gas Garena Plus Trên Smartphone, Vòng Quay May Mắn


Xem thêm: Game Giải Cứu Tù Nhân Giáng Sinh, Trò Chơi Giải Cứu Tù Nhân 2


Là yếu tố then chốt quyết định tới kết quả của công cuộc đổi mới này. Bao gồm hai nhiệm vụ cụ thể là:

2.1. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Thực hiện những hoạt động ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức cũng như lối sống của người dân về những biểu hiện như “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

Tập trung xây dựng và phát triển hàng ngũ cán bộ những cấp, nhất là những cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ

2.2. Xây dựng và tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị

Việc thực hiện xây dựng và tổ chức bộ máy hệ thống chính trị là hoạt động mang tới những hiệu lực, hiệu quả to to góp phần đẩy mạnh vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng và tiêu hao, đặc trưng là chuyện quan liêu.

Việc thực hiện được hai nhiệm vụ nêu trên của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy những cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ hai nhiệm vụ to của công việc xây dựng Đảng hiện nay từ đó chỉnh đốn hàng ngũ cán bộ và đảng viên song song kịp thời chỉnh đốn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, ngoại trừ đó chỉnh đốn cả công việc cán bộ và xây dựng hàng ngũ cán bộ với quyết tâm chính trị cao để với thể đạt được kết quả quan yếu.

Bài viết trên đây là những san sớt yếu tố về công việc xây dựng Đảng, song song khẳng định rằng trong công cuộc đổi mới ở nước ta công việc xây dựng đảng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm thiết yếu. Hy vọng với những san sớt của chúng tôi trên đây sẽ giúp khách hàng hiểu và góp sức để việc thực hiện công việc được nhanh chóng và đạt được hiệu quả cao.