Colon Là Gì

  -  

Nâng cao vốn từ vựng của chúng ta cùng với English Vocabulary in Use từ isys.com.vn.Học các từ bạn cần tiếp xúc một cách tự tin.
Bạn đang xem: Colon là gì

the symbol : used in writing, especially to introduce a list of things or a sentence or phrase taken from somewhere else
The most common punctuation marks in English are: capital letters and full stops, question marks, commas, colons và semi-colons, exclamation marks and quotation marks. …
a mark (:) used in writing esp. lớn introduce a danh sách of things or a sentence or phrase taken from somewhere else
*

the belief in freedom và equality between people, or a system of government based on this belief, in which power is either held by elected representatives or directly by the people themselves

Về câu hỏi này
*

*Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Chơi Ngộ Không Mùa 19, Hướng Dẫn Chơi Ngộ Không Liên Quân Mobile Mùa 19

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy lưu ban con chuột Các app search kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập isys.com.vn English isys.com.vn University Press Quản lý Sự thuận tình Sở nhớ với Riêng tư Corpus Các luật pháp thực hiện
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Đầu Số 028 Mạng Gì ? Top 3 Lí Do Bạn Nên Sử Dụng Đầu Số 028 Đầu Số 028 Là Mạng Gì

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message