CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH NĂM 2016 LÀ GÌ

  -  

*

PHÒNG GD&ĐT PHỔ YÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG thcs THUẬN THÀNH Độc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc

*
*
Số: /KH – thcs TT Thuận Thành, ngày …. Mon …. Năm 2016

 

KẾ HOẠCH

Học tập siêng đề năm năm 2016 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức tp hcm về nêu cao ý thức trách nhiệm, phong thái gương mẫu,

nói song song với làm

 

I. Mục đích, yêu cầu:

- Tiếp tục nâng cấp nhận thức trong học tập và tuân theo tấm gương đạo đức nghề nghiệp Hồ Chí Minh.

Bạn đang xem: Chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh năm 2016 là gì

- học hành và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh triệu tập vào “Nêu cao ý thức trách nhiệm, phong thái gương mẫu, nói song song với làm "gắn với công ty đề xuyên suốt toàn khóa - trong cả đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm fan công bộc tận tụy, trung thành với chủ của nhân dân, đời tứ trong sáng, cuộc sống đời thường riêng giản dị”.

- Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh liên tiếp đi vào nền nếp vào các hoạt động tại công ty trường, liên tục thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XI) “Một số vụ việc cấp bách về thành lập Đảng hiện tại nay”.

- Tuyên truyền sâu rộng lớn trong cán bộ, viên chức và học viên về vấn đề học tập và tuân theo tấm gương của quản trị Hồ Chí Minh, đóng góp thêm phần củng cố tinh thần của cán bộ, đảng viên, viên chức cùng với Đảng.

- Tiếp tục nâng cấp nhận thức cùng tổ chức triển khai học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tiếp nối và liên hệ nghiêm ngặt với chuyên đề đã học trong thời gian qua; rõ ràng hóa nội dung

- Đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức nghề nghiệp của bác trở thành nền nếp, thêm với tiếp tục thực hiện Nghị quyết tw 4 (khóa XI) về desgin Đảng và triển khai nhiệm vụ thiết yếu trị của địa phương, cơ quan, đối kháng vị, tổ chức Đảng cùng mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị trường.

- Đẩy táo tợn tuyên truyền trong dân chúng về câu hỏi học tập và tuân theo tấm gương đạo đức tp hcm về: “nêu cao tinh thần trách nhiệm, nói song song với làm”, đóng góp thêm phần cùng cố niềm tin của quần chúng với Đảng. Kịp thời phát hiện, biểu dương những nổi bật trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Gắn bài toán tuyên truyền với đáng nhớ những đợt nghỉ lễ lớn trong năm, những sự kiện định kỳ sử, thiết yếu trị của đất nước, địa phương trong năm 2016.

- nâng cấp chất lượng sinh hoạt đưa ra bộ, Đưa câu chữ học tập và tuân theo tấm gương đạo đức của bác bỏ trở thành nền nếp, gắn thêm với thực hiện nhiệm vụ thiết yếu trị của địa phương, đơn vị trường, tổ chức đoàn thể với mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới trong đơn vị trường.

Tiếp tục thực hiện tốt nội dung chủ đề năm 2015 và các năm trước đây trong sinh hoạt chuyên đề ở đưa ra bộ, đơn vị chức năng nhà trường. Tổ chức trao đổi, toạ đàm về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh gắn cùng với việc tiến hành Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành tw Đảng khoá XI “Về kiến tạo và cải cách và phát triển nền văn hoá con người việt nam Nam đáp ứng nhu cầu yêu cầu phát triển chắc chắn đất nước”.

Tổ chức thảo luận: Từng cá thể liên hệ phiên bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu gắn với thực hiện nhiệm vụ được giao. đồng chí lựa chọn sự việc còn tồn tại, giảm bớt có tương quan đến văn bản của chăm đề để có biện pháp tập trung giải quyết, xung khắc phục.

Đăng ký nội dung “Làm theo”:

Tập thể, cá thể đăng cam kết “làm theo” một hoặc hai nội dung “nêu cao ý thức trách nhiệm, nói song song với làm”.

Bản đk phải ghi rõ câu chữ đăng ký, giải pháp thực hiện, thời gian xong xuôi và giữ hộ về cấp cho ủy đưa ra bộ, lãnh đạo đơn vị để theo dõi, tính toán quá trình thực hiện.

Nội dung liên hệ và phương hướng tìm mọi cách phải cân xứng với tình hình thực tế địa phương, đơn vị; đính thêm với triển khai quy định chuẩn mực đạo đức của quản trị Hồ Chí Minh, của cán bộ, ở trong phòng giáo.

Học tập và tuân theo tinh thần trách nhiệm, phong thái gương mẫu, nói đi đôi với làm cho của chủ tịch Hồ Chí Minh vào công tác, trong quan tiền hệ cụ thể hằng ngày của cán bộ, đảng viên, viên chức.

Mỗi cán bộ, đảng viên, viên chức phải tự contact với trọng trách của bản thân để đặt ra phương hướng phấn đấu học tập và làm cho theo chú ý mối quan hệ với nhân dân ở địa phương, nơi công tác, đính với việc triển khai Nghị quyết TW 4 (khóa XI), mức sử dụng về đông đảo điều đảng viên không được thiết kế và phương pháp về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, viên, viên chức, tuyệt nhất là cán bộ lãnh đạo nhà chốt.

Thực hiện các biện pháp nâng cấp hiệu quả học hành và làm theo tấm gương đạo đức hcm về nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với có tác dụng và triển khai yêu mong nêu cao trách nhiệm gương chủng loại của cán bộ, đảng viên, viên chức, duy nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt.

III. Hiệ tượng tổ chức học tập chuyên đề:

1. Đối với chi bộ, Lãnh đạo, BCH CĐCS nhà trường:

 - tham dự tiệc nghị thực hiện chuyên đề của Đảng uỷ xã để tập huấn về nội dung, cách thức triển khai học tập tập siêng đề.

- tiến hành học tập, bàn bạc chuyên đề tại đơn vị chức năng đạt hiệu quả tốt và đk nội dung “làm theo” phù hợp.

Xem thêm: Trò Chơi Anh Hùng Vũ Trụ 2 Chơi, Game Sieu Nhan Vu Tru, Chơi Game Siêu Nhân Vũ Trụ Hot

- thường xuyên củng nắm Ban chỉ đạo cuộc vận động, xây dựng, bổ sung cập nhật và nâng cao vai trò, nhiệm vụ của từng cá nhân, bầy trong công ty trường.

- Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, khiến cho tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, sum vầy nhận thức chính xác về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, ngôn từ và tầm quan trọng của cuộc vận động, tạo ra tự giác học tập, rèn luyện tu dưỡng đạo đức theo tấm gương hồ Chí Minh.

- triển khai việc bình xét nổi bật tiêu biểu học tập và làm theo tấm gương đạo đức tp hcm của 1-1 vị.

- Tiếp tục chỉ đạo đưa câu hỏi học tập và làm theo tấm gương đạo đức tp hcm trở thành câu hỏi làm tiếp tục của bỏ ra bộ, đơn vị chức năng và mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên, người công nhân viên; liên tiếp kiểm điểm hiệu quả thực hiện ngôn từ đã đk phấn đấu tuân theo tập thể và cá thể trong kỳ sinh hoạt bỏ ra bộ, đơn vị chức năng hàng tháng.

2. Đối với những tổ trình độ chuyên môn nhà trường:

- thực hiện lồng ghép câu chữ cuộc chuyển động vào các chuyển động chăm sóc, giáo dục và đào tạo trẻ.

- nâng cao chất lượng chuyên sóc, giáo dục đào tạo trẻ; thực hiện tốt cuộc vận tải " nhì không" cùng cuộc vận động " từng thầy, cô giáo là một trong tấm gương đạo đức nghề nghiệp tự học cùng sáng tạo".

3. Đối với tổ chức triển khai Công đoàn đơn vị trường:

- tổ chức triển khai cho Cán cỗ giáo viên, nhân viên nhà ngôi trường ký cam kết thực hiện tại cuộc đi lại đồng thời thực hiện cuộc đi lại dưới nhiều hình thức, gắn liền tăng cường việc " học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đính thêm với phong trào thi đua " xây cất trường học tập thân thiện, học sinh tích cực", phong trào thi đua " nhị tốt".

- kiến tạo nếp sống văn hóa trường học, nâng cao đạo đức, trọng trách của Cán cỗ giáo viên, công nhân viên với những tiêu chí:

+ bao gồm ý thức tổ chức, kỷ luật, trách nhiệm thực hiện pháp luật, quy chế đơn vị, tinh thần giao hàng nhân dân trong các hoạt động giáo dục, kháng quan liêu, tham nhũng, tiêu tốn lãng phí và tiêu cực trong giáo dục.

+ yêu thương ngành, yêu nghề, yên chổ chính giữa công tác, mô phạm với nhân dân, phụ huynh, học viên và đồng nghiệp, mếm mộ học sinh.

+ Đoàn kết, giúp sức đồng nghiệp cùng ngừng tốt nhiệm vụ, đấu tranh ngăn chặn đồng nghiệp vi phạm pháp luật và các quy định nghề nghiệp.

+ tổ chức triển khai các chuyển động thể thao cho những bộ giáo viên, người công nhân viên

trong đơn vị trường nhằm mục tiêu rèn luyện thân thể theo gương chưng Hồ...

4. Tổ chức triển khai học tập, bàn luận về nội dung Chuyên đề trong bên trường:

Hằng tháng, trong sinh hoạt chi bộ, ở tổ, cán bộ, viên chức, chọn câu chữ trong chuyên đề và những tài liệu nhằm học tập, bàn bạc và liên hệ, đề ra giải pháp làm theo nhằm mục tiêu xây dựng đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, viên chức trong đơn vị trường. Chăm chú chọn vấn đề còn tinh giảm của cá nhân, bọn để thảo bàn thảo biện pháp khắc phục.

5. Tài liệu:

Chuyên đề “Học tập và tuân theo tấm gương đạo đức sài gòn về nêu cao lòng tin trách nhiệm, phong thái gương mẫu, nói song song với làm” do Ban Tuyên giáo thức giấc ủy biên soạn, sao gửi đưa ra bộ. Ko kể ra, nội dung Chuyên đề còn được đăng cài ở website “tuyengiao.vn”.

IV. Tổ chức thực hiện:

- Hiệu trưởng thiết kế Kế hoạch và thực hiện việc học tập tập chuyên đề năm 2016, quán triệt đến toàn thể cán bộ, giáo viên và nhân viên để thực hiện nghiêm túc.

- các tổ chăm môn, Tổ Văn phòng tiếp tục kiểm tra, đề cập nhở câu hỏi học tập và tuân theo của cá thể cũng như đồng minh để bảo đảm đạt được yêu ước đề ra.

* thời hạn thực hiện:

- tháng 02/2016: triển khai học tập tại chi bộ, đơn vị và thảo luận, liên hệ, đk nội dung “học tậplàm theo”

- từ thời điểm tháng 3/2016 - 10/2016: Hằng tháng, vào sinh hoạt bỏ ra bộ, đơn vị cần dành riêng thời gian tương thích để kiểm điểm, reviews nội dung “học tập làm theo” của tập thể, cá thể đã đăng ký.

Xem thêm: Làm Sao Chơi Game Trên Facebook Mới Nhất, Cách Chơi Game Trên Facebook

Trên đấy là Kế hoạch học tập chuyên đề năm năm nhâm thìn “Học tập và tuân theo tấm gương đạo đức sài gòn về nêu cao lòng tin trách nhiệm, nói đi đôi với làm” ở trong phòng trường. Trong quá trình thực hiện, các cá nhân, tổ chức đoàn thể, cơ quan ban ngành đơn vị đẩy mạnh tính chủ động sáng tạo, lựa chọn lựa cách làm cân xứng để đạt kết quả thiết thực với thường xuyên báo cáo kết quả về cung cấp ủy chi bộ./.