Cách xem thiên văn của gia cát lượng

  -  

Khổng Minh coi Thiên văn, đoán biết bên trên sông ngôi trường Giang sẽ sở hữu được sương mù dày đặc

Trong tòa tháp Tam Quốc diễn nghĩa của La cửa hàng Trung, ắt hẳn chúng ta hãy còn nhớ mưu kế ‘Thuyền cỏ mượn tên’ của Gia cat Lượng. Trong trận chiến Xích Bích, để chống lại quân Tào hùng mạnh, Gia cat Lượng dùng tài hùng biện nhằm thương thuyết Ngô – Thục liên minh. Lúc đó Tào túa đích thân rước tám mươi vạn quân tiến tấn công Đông Ngô. Quân Ngô vừa mỏng dính vừa yếu, lại thiếu thốn quân hành lý cho binh sĩ. Đại đô đốc thuỷ quân Đông Ngô khi ấy là Chu Du. Ông ta vốn là người có tâm địa dong dỏng hòi, biết Khổng Minh tài giỏi trí cao hơn nữa mình, cần đem lòng đố kỵ hy vọng mượn câu hỏi quân để dồn Khổng Minh vào địa điểm chết, một là để chiếm vị trí số 1 trong thiên hạ, nhị là trừ hậu họa cho Đông Ngô.

Chu Du ước ao mượn mũi thương hiệu của Tào túa để gần kề hại Khổng Minh, phải đã giao đến Khổng Minh kỳ hạn mười ngày phải xong mười vạn mũi tên. Việc này, coi ra còn khó hơn lên chầu trời vậy! tuy nhiên Khổng Minh lại dám khẳng định ‘Quân lệnh trạng’, cấp đủ mười vạn tiễn vỏn vẹn trong ba ngày. Ngao du cho trọng điểm phúc của bản thân là Lỗ Túc đêm ngày thăm dò động tĩnh của Khổng Minh, nhưng không hề thấy có đụng tĩnh gì. Ai nấy phần đa thấy lo lắng cho sự an nguy của Khổng Minh, duy chỉ gồm Công Cẩn là mừng thầm. Ông ta cho rằng phen này thì Khổng Minh có mọc thêm cánh cũng không thoát được tội…

Mọi bạn đều không giỏi biết rằng, Khổng Minh đã ngấm ngầm cho những người chuẩn bị sẵn mười hai chiếc thuyền nhỏ, bên trên thuyền chở đầy cỏ được kết thành các hình nộm. Đến ngày đồ vật ba, trời vừa rạng sáng thì bỗng nhiên trên phương diện sông nổi lên sương mù dày đặc. Bấy giờ Gia cat Lượng mới cho quân quân nhân xuôi thuyền thẳng tiến về phía thủy trại quân Tào, vừa chèo thuyền, vừa trống rong cờ mở reo hò ồn ào như thể đang tiến tấn công trại Tào để nghi binh. Vì chưng sương mù dày đặc, nên quân Tào chỉ nhìn thấy thấp thoáng khoảng hơn chục thuyền chiến của Đông Ngô đã tiến lại sát thủy trại.

Trong cơ hội nguy nan, Tào Tháo mang lại quân phóng loàn tiễn túi bụi về phía quân địch. Mọi mũi tên phóng mang đến cắm xum xuê lên số đông hình nộp cỏ. Tính đến khi trời tang tảng sáng, sương mù cũng đã tan, Khổng Minh bắt đầu cho thu binh về doanh trại. Đắc chiến thắng trở về, quân bộ đội vừa chèo thuyền vừa reo hò: “Cảm ơn Tào quá tướng cấp tên! Cảm ơn Tào thừa tướng cung cấp tên!”. Tào Tháo lúc này còn không biết nguồn cơn song có ân hận thì đã và đang muộn. Bài toán này khiến Chu Du và bá quan lại văn võ Đông Ngô không khỏi kinh ngạc. Rộng mười vạn tiễn được cấp cho đủ. Lúc này Gia cat Lượng mới tiết lộ, ông quan cạnh bên thiên văn đoán biết được một cách chính xác rằng vào trong ngày hôm đó trên sông sẽ sở hữu sương mù nổi lên. Vì thế ông bắt đầu dám đem tính mạng của con người ra đánh cuộc cùng với Công Cẩn. Chu đô đốc chỉ từ biết ngậm ngùi, nuốt ức vào lòng mà thực ko cam tâm.Bạn vẫn xem: bí quyết xem thiên văn của gia cat lượng


*

Thuyền cỏ mượn tên (bức họa của Jinxie Zhong).

Bạn đang xem: Cách xem thiên văn của gia cát lượng

Khổng Minh làm phép mượn gió Đông, ngao du tật đố hận ôm lòng

Lại nói đến Lưu Huyền Đức, lúc biết tin tám mươi vạn quân Tào đang chuẩn bị tiến đánh, lưu Bị mau lẹ xuôi mẫu Trường Giang thân chinh cho Đông Ngô ân hận thúc chu du cùng phù hợp sức kháng cự. Về phần mình, du ngoạn đã tiếp tục bày mưu tính kế lừa Tào Tháo. Thuở đầu Chu Công Cẩn ‘tương kế tựu kế’, khiến Tào tháo dỡ trúng mẹo phản gián, xử trảm hai viên tướng mạo thủy binh điêu luyện nhất. Tiếp đó lại nhờ lão tướng Hoàng loại chịu đòn khổ nhục dụng ‘mật kế’, sai Hám Trạch dâng thư trá hàng, thêm Bàng Thống khôn khéo hiến kế ‘Liên hoàn’ lừa Tào A Man cần sử dụng dây xích fe cột các thuyền chiến bé dại lại với nhau đúng theo thành một khối, nhằm tiện bề đến Chu đô đốc dùng hỏa công.

Chu Du nghe dứt vỡ lẽ, thế ra Khổng Minh sớm vẫn biết hết đều dự liệu của mình. Du lãm thầm nghĩ: “Gia cát Lượng quả là Thần cơ diệu toán!”. Chu đô đốc khẩn khoản xin quân sư Khổng Minh bày đến kế sách phá Tào Tháo. Khổng Minh tươi cười, nói với du lãm rằng: “Lượng mặc dù bất tài, cơ mà may mắn chạm mặt được cao nhân truyền chất nhận được thuật rất có thể gọi được gió, hô được mưa… Đô đốc buộc phải gió đông nam, thì phải tạo lập ‘Thất tinh đàn’ bên trên núi phái mạnh Bình. Tôi xin cần sử dụng phép mượn gió đông ba ngày tía đêm nhằm đô đốc dụng binh, ngài nghĩ sao?”

Chu du nghe thấy vậy, khác nào phá mây mù thấy trời cao, nói: “Đừng nói là cha ngày tía đêm, chỉ một đêm gió đông nam giới mạnh, thì đại sự ắt thành công”.

Chu Du tức tốc không nên người làm theo lời dặn của Gia cát Lượng, lập ‘Thất Tinh Đàn’ bên trên đỉnh núi phái mạnh Bình, một mặt chuẩn bị con thuyền sẵn sàng tấn công thủy trại quân Tào. Tuy nhiên cũng luôn nhớ bày mưu tính kế cùng với Tử Kính sợ hãi Khổng Minh. Đêm hôm ấy, chu du ngồi chờ trong trướng đi vận động lại, ngồi và đứng không yên, nghi nghi, hoặc hoặc lừng khừng Khổng Minh có thực sự mong được gió đông nam xuất xắc không.

Đến khoảng canh ba giờ Tý, quả nhiên tất cả gió đông phái nam nổi lên ầm ầm. Chu Du sai khiến cho bố quân cần sử dụng hỏa công đốt trại Tào. Chỉ vào nháy đôi mắt đã khiến cho thuyền chiến quân Tào biến thành một biển cả lửa giữa cửa khẩu Tam Giang. Quân Tào hoảng loạn, kêu khóc dẫm đạp lên nhau để chạy bay thân trong lửa đỏ rực trời, tiếng reo dậy đất… Liên quân giữ – Tôn vào ứng ngoài phù hợp với tướng Ngô là Hoàng Cái, đánh mang đến Tào túa tan tành không thể mảnh giáp để đậy thân. Cuộc chiến Xích Bích làm cho Tào Tháo thua kém thảm hại, nhân gian từ trên đây được chia làm ba. Vậy ‘chân vạc’ về cơ bản đã hình thành. 

Lại nói về Lưu Bị đóng quân nghỉ ngơi Hạ Khẩu, theo lời chỉ bảo của quân sư Gia Cát: khi thấy gió đông phái nam nổi lên thì mang đến Triệu Tử Long lái một dòng thuyền nhỏ đến phía núi nam bằng đón quân sư cù trở về.

Mới hay Gia cát Lượng quả là ‘Thần cơ diệu toán’! Khổng Minh vẫn biết một bí quyết minh xác vào trong ngày đó sẽ sở hữu gió đông phái mạnh nổi lên từ trước khi sang Đông Ngô. Lập đàn tế trời hẳn không phải là để giải cứu cho chu du mà là nhằm cứu bao gồm mình ra khỏi sự ám sợ của Công Cẩn. Ngọa Long tiên sinh không những biết được ý Trời, ngoài ra thấy rõ cả lòng bạn vậy!


*

Gia cat Lượng quan cạnh bên Thiên văn, biết du ngoạn qua đời

Sau trận đánh Xích Bích, Chu Du nhiều lần dụng mưu không qua đôi mắt được Khổng Minh lại còn bị ông ta chọc tức lộn cả ruột gan, thổ ngày tiết ngửa mặt thăng thiên mà than rằng: “Trời đã hình thành Du, sao còn sinh ra Lượng!?”. Nói đoạn ngất xỉu đi, tắt hơi ở tuổi 36…

Chính vì vậy nhiều người cho rằng Chu Du bị Gia mèo Lượng cần sử dụng kế châm chọc, uất khí cơ mà chết. Đó là một trong nhận định hết sức sai lầm, nếu số phận của du ngoạn chưa hết thì liệu Khổng Minh tất cả khiêu khích được anh ta tức chết không? Kỳ thực Khổng Minh ở tởm Châu, tối xem thiên văn thấy một ngôi sao 5 cánh tướng tinh rơi xuống, cơ mà nói rằng:“Chu Du bị tiêu diệt rồi!”.

Khi trời sáng, lưu giữ Huyền Đức cho người đi trinh sát thì quả nhiên là vậy. Huyền Đức bèn hỏi Khổng Minh: “Chu Du chết rồi, bên ấy hiện giờ ra sao?”.

Khổng Minh đáp: “Người núm Chu Du thống lĩnh binh quyền chắc chắn là Lỗ Túc. Tôi coi thiên văn thấy tướng tinh tụ ngơi nghỉ phương Đông. Vậy, Lượng xin đi Giang phái nam một chuyến, mượn cớ viếng tang nhằm tìm thánh thiện sĩ về giúp chúa công”. (Trích Tam Quốc diễn nghĩa)

Gia mèo Lượng bắt gặp thiên thạch rơi xuống vùng Tây, biết mệnh Bàng Thống sẽ hết. Đêm coi thiên văn, biết việc quân bất thành

Ngọa Long tiên sinh hiểu rõ kết viên của Bàng Sỹ Nguyên, hiềm nỗi cảm thấy không được lực xoay chuyển mệnh trời!

Chuyện nhắc rằng: lúc Gia mèo Lượng ở khiếp Châu tối mở tiệc mừng đầu năm mới ‘Thất tịch’ (ngày 7 mon 7 âm lịch). Mọi người đều vui vẻ mang đến dạ tiệc, nhân thể bàn vấn đề nhập Xuyên. đột nhiên nhiên, thấy có một ngôi sao sáng phía chủ yếu Tây rớt xuống, khổng lồ như chiếc đấu, tỏa ánh hào quang sáng rực. Khổng Minh thất kinh, buông bát rượu rơi xuống đất, vừa ôm mặt khóc òa: “Than ôi! gian khổ thay!”. Bá quan hốt hoảng, hỏi lý do vì sao? Khổng Minh nói:“Ta sẽ toán một quẻ Thái Ất, năm nay là năm Quý Tỵ; sao Thiên Cang nằm ở Phía Tây, điều ấy rất ăn hại cho quân sư. Lại xem thiên văn thấy sao Thiên Cẩu phạm vào quân ta, sao Thái Bạch lâm vào tình thế Lạc Thành, nên đã biên thư dặn dò chúa công phải cảnh giác đề phòng. Ai ngờ đêm ni lại nhận thấy có ngôi sao 5 cánh lớn từ châu mỹ rớt xuống. Vậy là mệnh của Bàng Sĩ Nguyên không kết thúc rồi!”. (Trích Tam Quốc diễn nghĩa, hồi sản phẩm công nghệ 63: “Gia cát Lượng đau lòng khóc Bàng Thống / Trương Dực Đức vày nghĩa tha Nghiêm Nhan”).

Tư Mã Ý biết trước thời hạn tận số của Khổng Minh, Gia cat Lượng nói: ‘Ta bị tiêu diệt cũng là ý trời!’

Một đêm, Gia mèo Lượng sai tín đồ dìu ra cửa Bắc xem sao Bắc Đẩu. Ông trỏ lên một ngôi sao 5 cánh và nói: “Đó là ngôi sao sáng chiếu mệnh của ta”. Ngôi sao trông hết sức u ám, ánh sáng chỉ lờ mờ như sắp đến rụng xuống. Khổng Minh sử dụng một thanh tìm chỉ lên nó, miệng lầm rầm niệm chú. Sau thời điểm niệm chú hoàn thành liền sai người lập tức cù về, vừa vào trong trướng liền bất tỉnh nhân sự.

Xem thêm: Cách Ngôn Là Gì ? Ý Nghĩa Của Câu Cách Ngôn Là Gì

Lại nói về Tư Mã Ý, một tối xem thiên văn thấy một ngôi sao 5 cánh lớn color đỏ, lan ánh hào quang màu sắc đỏ, những tia sáng phạt ra lấp lánh có góc nhọn hình tam giác, dịch rời từ phía Đông Bắc sang hướng phía tây Nam, rồi lâm vào doanh trại quân Thục, cất cánh lên rớt xuống tía lần, tiềm tàng dư âm. Bốn Mã Ý mừng thầm, nói cùng với Hạ Hầu Bá rằng: “Ta xem thiên văn, thấy tướng tinh thay đổi ngôi Khổng Minh chắc hẳn rằng đang lâm bệnh, không còn sống được bao lâu nữa”. (Trích Tam Quốc diễn nghĩa).

Kỳ thực Khổng Minh sớm đang biết trước được số mệnh của mình không còn được bao lâu, phải đã gắng rất là phò tá công ty Hán. Trong sách “Mã chi phí khóa” ông viết: “Vô lực hồi thiên, cúc cung tận tụy” (không thể xoay đưa được mệnh trời, chỉ từ biết một lòng tận tụy). Đây cũng chính là cuộc đời và căn số của Khổng Minh đã có an bài. Từ lúc Ngọa Long còn ẩn mình trong lều cỏ thì sớm đã biết thiên hạ sẽ chia ba thành “thế chân vạc”. Tiên sinh sớm đã và đang biết rằng, bản thân ắt ước được minh chúa xong chẳng gặp mặt thời. Vậy do sao ông vẫn dìm lời xuống núi phò trợ lưu giữ Bị? chắc hẳn rằng phần vì chưng cảm kích thịnh tình của lưu Huyền Đức tía lần đến lều tranh mong hiền sĩ, phần bởi định mệnh vẫn an bài. Đó cũng là hành sự thuận theo ý Trời vậy!

Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tổng hợp.

Xem thêm: Thức Ăn Gì Chữa Bệnh Đau Đầu, Đau Đầu Nên Và Không Nên Ăn Như Thế Nào?

Không chỉ vậy, trong Tam Quốc diễn nghĩa còn nhắc rằng, trải qua xem thiên văn, Gia mèo Lượng còn biết được Lưu Biểu sắp tới lìa đời, và Quan Vân Trường gặp mặt nạn ở tởm Châu.Cổ nhân tín Thần, do họ hiểu được sinh mệnh con bạn vốn hình thành từ trên thiên thượng. Vốn sinh mệnh ban sơ đều là Thần Tiên, do phạm đề xuất Thiên lý nhưng đạo xuống nhân gian, chịu đựng tội khổ hoàn lại nợ nghiệp rồi mới có thể quay trở về. Khắp cõi hồng trần kẻ tranh bạn đoạt, người phong lưu kẻ túng thiếu đều là vào bể khổ. Tất cả chỉ như 1 màn kịch lớn, cùng mỗi một người đang sắm các vai diễn không giống nhau mà thôi!

Lê dân xem thiên văn đoán biết hoàng đế vi hành, Chu Nguyên Chương nghe thấy thất kinh vội vàng vã hồi cung

Chuyện nói rằng, một tối nọ, Chu Nguyên Chương đi ra khỏi cung và nghỉ trọ qua đêm ở trong nhà một thường xuyên dân. Hiềm nỗi bên này cũng thật thuộc đinh, nghèo mang đến nỗi không có lấy một loại gối cho khách ngủ. Chu Nguyên Chương tìm mãi chung quanh không thấy bao gồm vật dụng gì rất có thể dùng làm cho gối đầu được, cùng bất đắc dĩ vua bèn mang tạm dòng đấu đong gạo có tác dụng gối. Tuy nhiên vừa ở xuống, ông ngay lập tức nghe thấy tất cả một đám tín đồ tụ tập rượu chè, buôn chuyện xôn xao đủ những thứ chuyện núi mây bể mù. Vua lấy có tác dụng thú vị, tò mò lắng nghe xem họ buôn mọi chuyện gì?

Nghe qua dăm ba câu chuyện trên trời, bên dưới biển, rồi gồm một tên đi đái tiện về vừa hớt ha hớt hải nhưng rằng: “Sợ quá, sợ quá các bác ạ! Đêm ni thiên tử vi hành, đồng đội ta nói năng nên phải cẩn trọng kẻo vạ từ miệng mà lại ra!”.

Mọi bạn nghe xong, bèn hỏi: “Làm sao cơ mà anh biết được?”.

Anh ta nói: “Mọi fan chắc đã từng nghe qua câu: “Huỳnh hoặc nhập nam đẩu, thiên tử hạ năng lượng điện tẩu” rồi chứ! (sao Huỳnh Hoặc vào khu vực sao nam Đẩu thì thiên tử ắt đi thoát khỏi cung điện)

Nghe thấy vậy Chu Nguyên Chương ko khỏi ghê ngạc, ngạc nhiên rằng ngay địa điểm thôn dã lại sở hữu cao nhân làm việc ẩn. Vua bỗng nhiên thấy lo sợ, bèn hối hả dựng mẫu đấu lên. Thời gian này, ông lại nghe thấy fan kia phán:“Li đẩu khẩu thượng viễn, tức đương quy vị dã” (cách miệng đấu còn xa, nhanh chóng trở về địa chỉ cũ). Ý tứ rằng, nhà vua sẽ lập tức lên ngựa chiến hồi cung.

Vua nghe thấy cố càng thêm phần gớm hãi, tức tốc hồi giá… Đến ngày hôm sau, vua mang đến mời giữ Bá Ôn vào triều nghị luận vấn đề đã nghe thấy lúc vi hành. Lưu giữ Bá Ôn nói: “Thần xem thiên văn cũng thấy có hiện tượng lạ y như vậy, đều là phụ thuộc vào những hiện tượng lạ như vậy, mà lại biết được vụ việc sẽ xảy ra”.

Chu Nguyên Chương hôm nay mới vỡ vạc lẽ, đa số tưởng lâu nay mình hành sự cẩn mật, Thần không biết, quỷ ko hay, ai ngờ lại có nhiều người trải qua xem thiên văn mà thông thuộc mọi việc. Trường hợp vậy thì câu hỏi quân cơ chẳng thể nào giữ được! Chu Nguyên Chương thấy rất sốt ruột về bài toán đó. Vua bèn hạ chiếu chỉ bách tính, lê dân không có ai được học xem toán quái, thiên văn…

***

Đối với người nước trung hoa xưa mà lại nói, thì coi thiên văn rất được xem như trọng. Fan xưa thường xuyên nói “Thiên nhân hợp nhất” tốt “Thiên thời – địa lợi – nhân hòa”. Đạo gia cũng nhận định rằng “thân thể người là một trong những tiểu vũ trụ”. Vậy nhất quyết giữa trời, đất và người có những mối tương tác mật thiết cùng với nhau. Trải qua một tiến trình lịch sử vẻ vang lâu dài, gớm qua các thời đại, cao nhân xưa vẫn thành người thiên cổ, có nhiều điều đã biết thành thất truyền, có rất nhiều điều còn được lưu giữ trong dân gian, hoặc tiềm ẩn trong những sách cổ. Ngày nay, không hề ít cuốn sách kín đã được giải mã. Ví như bộ sách Mã chi phí Khóa của Gia cat Lượng, Thôi Bối Đồ của Lý Thuần Phong cùng Viên Thiên Cang, Thiêu Bính Ca của lưu giữ Bá Ôn… phần nhiều là hiệu quả của câu hỏi quan cạnh bên thiên văn mà biết được hết thảy mọi vụ việc lớn nhỏ dại một giải pháp minh xác. Xem thiên văn, lớn rất có thể biết được thay đổi của thiên tượng, sự biến đổi của những triều đại, bé dại có thể hiểu rằng vận mệnh của một đời người…

Vậy cũng nói, sống sinh hoạt đời trên buộc phải thuận theo ý trời, bên dưới nên phù hợp với lòng người, trước yêu cầu hành thiện tích đức, sau new được hưởng trọn phúc báo vậy!