CÁC BÀI TOÁN CƠ BẢN LỚP 5 VỀ HÌNH HỌC

  -  

CÁC BÀI TOÁN HÌNH HỌC LỚP 5

Câu 1: Hình bình hành ABCD tất cả cạnh AB = BC. Biết cạnh AB dài hơn nữa cạnh BC là 1dm. Hỏi chu vi hình bình hành là từng nào xăng- ti-mét?Trả lời: Chu vi hình bình hành chính là … cm.A. 8 B. 80 C. 40 D. 16

Câu 2: Một miếng bìa hình chữ nhật tất cả chu vi vội 5 lần chiều rộng. Nếu tăng chiều rộng lớn thêm 9centimet, tăng chiều dài thêm 4centimet thì miếng bìa biến hóa một hình vuông. Diện tích miếng bìa thuở đầu là …A. 75

*
B. 150
*
C. 1242
*
D. 100
*
 

Câu 3: Một tín đồ rào bao bọc khu đất nền hình chữ nhật có chiều lâu năm 28m, chiều rộng lớn 15m không còn 43 chiếc cọc. Hỏi người đó rào bao phủ khu đất hình vuông có cạnh 25m thì hết bao nhiêu dòng cọc? Biết khoảng cách giữa 2 cọc là hệt nhau.Trả lời: Số cọc phải tìm kiếm là …A. 86 B. 50 C. 172 D. 25


Câu 4: Một tnóng bìa hình bình hành gồm chu vi 4dm. Chiều dài hơn nữa chiều rộng 10centimet và bằng chiều cao. Tính diện tích tấm bìa đó.Trả lời: Diện tích tấm bìa đó là …

*
 .

Bạn đang xem: Các bài toán cơ bản lớp 5 về hình học

A. 375 B. 144/5 C. 15 D. 135Câu 5: Tìm diện tích của 1/3 tnóng bìa hình vuông bao gồm cạnh lâu năm một nửa m.

Xem thêm: Pikachu Chơi Game Pikachu Phiên Bản Cũ, Chơi Game Pikachu Online

Trả lời: Diện tích của 1/3 tnóng bìa chính là …

*
.A. 2/3 B. 1/12 C. ba phần tư D.1/4

Câu 6: Một hình chữ nhật được chia thành 12 hình vuông cân nhau cùng được xếp thành 3 sản phẩm. Hỏi chu vi của hình chữ nhật là từng nào ví như chu vi của từng hình vuông vắn nhỏ tuổi là 12cm?Trả lời: Chu vi hình chữ nhật sẽ là … centimet.A. 432 B. 42 C. 108 D. 14

Câu 7: Chiều rộng của khu đất nền hình chữ nhật A là 105m, bởi 7/12D dài của nó. Hỏi chu vi của mhình họa sân vườn B là bao nhiêu biết chu vi của mhình họa vườn cửa B bằng 5/6 chu vi khu đất A.Trả lời: Chu vi mảnh vườn cửa B là ……… m. (475)

Câu 8: Một hình vuông vắn có diện tích S bằng 4/9 diện tích S của một hình bình hành bao gồm đáy 25cm cùng chiều cao 9cm. Tính cạnh của hình vuông vắn.Trả lời: Cạnh hình vuông vắn kia lâu năm ……… cm. (10)

Câu 9: Một hình chữ nhật tất cả chiều dài gấp rưỡi chiều rộng. Nếu từng chiều tăng 1m thì được hình chữ nhật mới tất cả diện tích tăng lên 26

*
. Tính chu vi hình chữ nhật lúc đầu.

Xem thêm: Cùng Nhau Tham Gia Cổng Game Iwin Đánh Bài Lớn Nhất Việt Nam Đừng Bỏ Qua Cơ Hội Trở Thành " Thần Bài Vegas" Nhé Các Bạn

A. 50m B 48m C. 54m D. 60m

Câu 10: Một hình thoi tất cả con đường chéo trước tiên là 3/5 m với bằng 2/3 mặt đường chéo thiết bị nhì. Tính diện tích S hình thoi kia.Trả lời: Diện tích hình thoi đó là …

*
.A. 6/25 B. 27/100 C. 27/50 D. 27/5