Blood Sugar Là Gì

  -  
the màn chơi of glucose (= a type of sugar) in the blood. If this màn chơi is too low or too high, it can make you ill. :


Bạn đang xem: Blood sugar là gì

 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use từ isys.com.vn.Học các từ các bạn cần tiếp xúc một cách tự tin.


Despite minor problems with blood sugar, her third pregnancy was obstetrically uneventful until at 25 weeks gestation she was admitted with pneumonia and ketoacidosis.
In the absence of symptoms, at least two elevated blood sugar levels are required to establish the diagnosis.
Some short-term studies suggest this is the case, for example, blood pressure declines in patients with hypertension and blood sugar is more stable in diabetics.
Maternal hyperglycemia (high blood sugar) results in fetal hyperglycemia & reactive fetal hyperinsulinemia (overproduction of insulin).
People with diabetes can sometimes appear to lớn exhibit aggression when they are suffering from rapid blood sugar changes, và that can easily be misinterpreted.
Well-controlled insulin-dependent diabetics will chạy thử their blood sugar levels regularly & take appropriate action in the light of the results.
Getting the balance wrong can lead khổng lồ hypoglycaemia—a sudden reduction of blood sugar levels, which can affect brain and toàn thân co-ordination, sometimes quite badly.
It is a complex task requiring help, education và constant self-monitoring, particularly of blood sugar levels.
những quan điểm của các ví dụ thiết yếu hiện cách nhìn của các biên tập viên isys.com.vn isys.com.vn hoặc của isys.com.vn University Press hay của các nhà cấp cho phép.
*Xem thêm: Tải Uc Browser 13 - Tải Về Và Trải Nghiệm Uc Browser 10

*

*

*

cải tiến và phát triển Phát triển tự điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy đúp chuột các tiện ích tra cứu kiếm tài liệu cấp phép
trình làng Giới thiệu kĩ năng truy cập isys.com.vn English isys.com.vn University Press quản lý Sự chấp thuận bộ nhớ lưu trữ và Riêng tư Corpus Các lao lý sử dụng
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 tiếng Việt
Tiếng Anh Từ điển Người học Tiếng Anh Anh Essential Tiếng Anh Mỹ Essential
English–Dutch Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Pháp Tiếng Pháp–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Đức Tiếng Đức–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Indonesia Tiếng Indonesia–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ý Tiếng Ý-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Nhật Tiếng Nhật-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng bố Lan Tiếng cha Lan-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Bồ Đào Nha-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Tây Ban Nha–Tiếng Anh
Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng mãng cầu Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ English–Ukrainian Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Hướng Dẫn Leblanc Chi Tiết Nhất Cho Các Bạn Mới Bắt Đầu Chơi Leblanc

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語