Batch Processing Là Gì

  -  
1. Hibernate Batch Processing là gì?

Ta có tình huống như sau: cần insert 10000 bản ghi vào database

Nếu insert lần lượt và đẩy từng đối tượng một thì thời gian sẽ rất lâu vì phải mở/đóng connection nhiều lần

Session session = sessionFactory.openSession();Transaction tx = session.beginTransaction();for ( int i=0; iNếu insert và đẩy đồng thời cùng 1 lúc 10000 bản ghi thì sẽ xảy ra lỗi OutOfMemoryException (Lý do là hibernate sẽ lưu tất cả 10000 bản ghi vào bộ nhớ cache nhưng bộ nhớ cache không đủ)Session session = sessionFactory.openSession();Transaction tx = session.beginTransaction();for ( int i=0; i=> Giải pháp: Batch Processing

Vậy Batch Processing là gi? Batch Processing là xử lý theo lô, tức là ta sẽ insert và đẩy từng lô bản ghi vào database.

Bạn đang xem: Batch processing là gì

*

Ví dụ ở đây ta sẽ insert và đẩy 50 bản ghi vào database cùng 1 lúc, như thế sẽ giảm số lượng connection tới database, đồng thời tránh được lỗi OutOfMemoryException

Session session = sessionFactory.openSession();Transaction tx = session.beginTransaction(); for ( int i=0; i2. Batch InsertsKhi bạn tạo mới đối tượng persistent, sử dụng các method flush() và clear() để điều khiển kích thương của bộ nhớ cache.

Session session = sessionFactory.openSession();Transaction tx = session.beginTransaction(); for ( int i=0; i3. Batch UpdateCũng giống như lúc insert, khi truy xuất, cập nhật dữ liệu hãy dùng các method flush() và clear() để điều khiển kích thương của bộ nhớ cache. Ngoài ra sử dụng method scroll() để tận dụng các con trỏ ở server cho các truy vấn trả về nhiều hàng dữ liệu.

Xem thêm: Túi Tote Bag Là Gì - 10 Shop Bán Túi Tote Đẹp Được Yêu Thích Nhất

Session session = sessionFactory.openSession();Transaction tx = session.beginTransaction(); ScrollableResults customers = session.getNamedQuery("GetCustomers") .setCacheMode(CacheMode.IGNORE) .scroll(ScrollMode.FORWARD_ONLY);int count=0;while ( customers.next() ) { Customer customer = (Customer) customers.get(0); customer.updateStuff(...); if ( ++count % 20 == 0 ) { //flush a batch of updates and release memory: session.flush(); session.clear(); }} tx.commit();session.close();4. StatelessSessionTrái với Session, StatelessSession không có cache-level 1 hoặc giao tiếp với cache-level 2. Nó cũng không gắn với một Persistence Context nào.

Xem thêm: Hướng Dẩn Cách Chơi Online Trong Gangstar Vegas, Tải Game Gangstar Vegas

StatelessSession session = factory.openStatelessSession();Transaction tx = session.beginTransaction(); for ( int i=0; i

References:

https://docs.jboss.org/hibernate/orm/4.0/devguide/en-US/html/ch04.html


This entry was posted in FAQ, Framework, Hibernate and tagged faq, framework, Frequently Asked Questions, hibernate. Bookmark the permalink.

Điều hướng bài viết