Bảo Lãnh Hợp Đồng Là Gì

  -  

Quy định về bảo lãnh thực hiện hợp đồng. Các trường hợp yêu cầu phải có bảo lãnh? Quy định về bảo đảm thực hiện hợp đồng trong đấu thầu. Thời gian nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng?


Trong quá trình thực hiện hợp đồng thì các bên luôn luôn muốn ràng buộc quyền và nghĩa vụ các bên với nhau nhằm đảm bảo các bên phải tuân thủ thực hiện theo các thỏa thuận đã cam kết trong hợp đồng nên cần đưa ra giải pháp là thực hiện việc bảo lãnh khi thực hiện hợp đồng, bảo đảm thực hiện hợp đồng trong đấu thầu. Tuy nhiên, khi thực hiện cũng rất băn khoăn là khi thực hiện việc bảo lãnh, bảo đảm thực hiện hợp đồng thì có bắt buộc thực hiện bảo đảm thực hiện hợp đồng không? Quy định về bảo lãnh thực hiện hợp đồng quy định cụ thể ở văn bản nào? Quy định về việc gia hạn bảo lãnh thực hiện hợp đồng?

*

Tư vấn pháp luật đấu thầu, tư vấn đấu thầu trực tuyến qua tổng đài: 1900.6568

Luật sư tư vấn:

Bảo đảm thực hiện hợp đồng là việc nhà thầu, nhà đầu tư thực hiện một trong các biện pháp đặt cọc, ký quỹ hoặc nộp thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam để bảo đảm trách nhiệm thực hiện hợp đồng của nhà thầu, nhà đầu tư.

Bạn đang xem: Bảo lãnh hợp đồng là gì

+ Quy định về bảo lãnh và bảo đảm thực hiện hợp đồng

Do bạn không nói rõ bạn là nhà thầu hay nhà đầu tư nên việc thực hiện bảo đảm hợp đồng theo quy định sau:

– Bảo đảm thực hiện hợp đồng với nhà thầu quy định tại Điều 66 Luật đấu thầu năm 2013 như sau:

“1. Bảo đảm thực hiện hợp đồng được áp dụng đối với nhà thầu được lựa chọn, trừ nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, nhà thầu được lựa chọn theo hình thức tự thực hiện và tham gia thực hiện của cộng đồng.

2. Nhà thầu được lựa chọn phải thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng trước thời điểm hợp đồng có hiệu lực.

3. Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng được quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu theo mức xác định từ 2% đến 10% giá trúng thầu.

4. Thời gian có hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng hoặc ngày chuyển sang thực hiện nghĩa vụ bảo hành đối với trường hợp có quy định về bảo hành. Trường hợp cần gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng, phải yêu cầu nhà thầu gia hạn tương ứng thời gian có hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng.

Xem thêm: Encrypt Là Gì ? Định Nghĩa Encryption Là Gì

5. Nhà thầu không được hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng trong trường hợp sau đây:

a) Từ chối thực hiện hợp đồng khi hợp đồng đã có hiệu lực;

b) Vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng;

c) Thực hiện hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của mình nhưng từ chối gia hạn hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng.”

+ Quy định về việc gia hạn bảo lãnh thực hiện hợp đồng

– Bảo đảm thực hiện hợp đồng với nhà đầu tư quy định tại Điều 72 Luật đấu thầu năm 2013 như sau:

“1. Nhà đầu tư được lựa chọn phải thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng trước thời điểm hợp đồng có hiệu lực.

2. Căn cứ quy mô, tính chất của dự án, giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng được quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu theo mức xác định từ 1% đến 3% tổng mức đầu tư của dự án.

3. Thời gian có hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng tính từ ngày hợp đồng được ký chính thức đến ngày công trình được hoàn thành và nghiệm thu hoặc ngày các điều kiện bảo đảm việc cung cấp dịch vụ được hoàn thành theo quy định của hợp đồng. Trường hợp cần gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng, phải yêu cầu nhà đầu tư gia hạn tương ứng thời gian có hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng.

4. Nhà đầu tư không được hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng trong trường hợp sau đây:

a) Từ chối thực hiện hợp đồng khi hợp đồng đã có hiệu lực;

b) Vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng;

c) Thực hiện hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của mình nhưng từ chối gia hạn hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng.”

Các quy định trên chỉ quy định mức giá trị bảo đảm hợp đồng mà không quy định giá trị hợp đồng là bao nhiêu là phải có bảo đảm thực hiện hợp đồng, do đó, với hợp đồng giá trị 56 triệu đồng vẫn phải có bảo đảm thực hiện hợp đồng. Bảo đảm thực hiện hợp đồng chỉ không đặt ra với nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, nhà thầu được lựa chọn theo hình thức tự thực hiện và tham gia thực hiện của cộng đồng.

Xem thêm: Ea Sports Ends Partnership With Fifa Soccer, Fifa Video Games

Về thời gian nộp bảo đảm: phải thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng trước thời điểm hợp đồng có hiệu lực.