ALL RIGHT NGHĨA LÀ GÌ

  -  

Nâng cao vốn tự vựng của người sử dụng cùng với English Vocabulary in Use từ isys.com.vn.Học các từ bạn phải tiếp xúc một cách tự tín.
Bạn đang xem: All right nghĩa là gì

an answer khổng lồ someone who has just thanked you for something or just said sorry for something they have sầu done:
"Thank you for the flowers." "It"s all right (= there"s no need khổng lồ thank me). I thought they might cheer you up."
"I"m sorry I broke the vase." "Oh, that"s all right (= it"s not important). It wasn"t very expensive."
We use all right as an adjective sầu after verbs such as be, feel, seem or look, but not before a noun (predicative sầu adjective). It means ‘well’, ‘OK’, ‘satisfactory’: …
We use all right as an adjective after verbs such as be, feel, seem or look, but not before a noun (predicative sầu adjective). It means ‘well’, ‘OK’, ‘satisfactory’: …
*

the process of computers changing the way they carry out tasks by learning from new data, without a human being needing lớn give instructions in the size of a program

Về bài toán này
*

*Xem thêm: Top Game Miễn Phí Hay Nhất Cho Windows 10, 10 Game Cho Win 10 Được Yêu Thích Nhất Hiện Nay

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các phầm mềm kiếm tìm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn isys.com.vn English isys.com.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận Sở nhớ với Riêng tư Corpus Các lao lý áp dụng
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Anh Từ điển Người học Tiếng Anh Anh Essential Tiếng Anh Mỹ Essential
Tiếng Anh–Tiếng Pháp Tiếng Pháp–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Đức Tiếng Đức–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Indonesia Tiếng Indonesia–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ý Tiếng Ý-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Nhật Tiếng Nhật-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ba Lan Tiếng Ba Lan-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Bồ Đào Nha-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Tây Ban Nha–Tiếng Anh
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Số Đo 3 Vòng Của Sam Thon Thả Vẫn Lộ Bụng Dưới, Số Đo 3 Vòng Của Sam

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message