A Picture Is Worth A Thousand Words Là Gì

  -  

1. “A picture is worth a thousand words” tức là gì?

“A picture is worth a thousvà words” có nghĩa là một bức ảnh riêng lẻ có thể mô tả điều gì đấy ví dụ, trung thực hoặc nthêm gọn gàng rộng một lượng Khủng tự ngữ.

Bạn đang xem: A picture is worth a thousand words là gì

2. Ví dụ

ví dụ như 1: The newspaper editor decided to lớn devote more space khổng lồ photographs of the disaster than lớn text, since a picture is worth a thousand words.

Tạm dịch:


Người chỉnh sửa tờ báo ra quyết định để nhiều không gian đến đầy đủ tấm hình về thảm họa hơn là để chữ viết, vị “một bức ảnh có mức giá trị bằng cả ngàn từ”.

Xem thêm: Tai Game Huyền Thoại Loạn 12 Sứ Quân Online, Tải Game Loạn 12 Xứ Quân Về Điện Thoại

*

lấy một ví dụ 2: It’s often said that a picture is worth a thous& words, but as Ms Lodhi has discovered, a giả picture is worth a whole lot of trouble.

Tạm dịch:

Người ta thường nói rằng “một tấm hình có giá trị bởi một ndở người lời nói”, tuy vậy nhỏng cô Lodhi sẽ phát hiện ra, một tranh ảnh giả cũng gây ra không ít trắc trở.

Xem thêm: Bot Là Gì Và Những Vấn Đề Cần Lưu Tâm Khi Soạn Thảo Hợp Đồng Bot Là Gì ?


lấy ví dụ như 3: On Friday morning Sean Spicer tweeted a photograph of Donald Trump & some of his advisers receiving a top secret briefing in Floridomain authority <…> If a picture is worth a thous& words, what does this one tell us?

Tạm dịch:

Vào sáng vật dụng Sáu, Sean Spicer đã tweet một bức ảnh của Donald Trump với một số cầm cố vấn của ông đang có một buổi họp về tối mật sống Floridomain authority <…> Nếu “một bức ảnh có mức giá trị bởi một ngàn từ”, tranh ảnh này mang lại chúng ta biết điều gì?


*

*

*

*


We bring you the best Premium WordPress Themes that perfect for news, magazine, personal blog, etc. Cheông chồng our landingpage for details.